Program Zelená škola – inšpiruje k zmene

Veríme, že chuť niečo zmeniť, množstvo nápadov a tvorivej energie sú dobrým základom k uskutočneniu pozitívnej zmeny. Avšak, nadšenie bez jasného smerovania je ako plachetnica bez kompasu; pláva a nevie kam. Ak ale spojíme tvorivosť mladých ludí a skúsenosť profesionálneho tímu, má naša plachetnica všetko, čo potrebuje na úspešnú plavbu.

Chceme vytvárat školské komunity, kde si môžu ich členovia zažiť čaro i nástrahy spolupráce a vyskúšat si svoje sily zoči-voči praktickým výzvam. Škola by mala vytvárat priestor, kde si mladí ludia spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. Študenti by mali byť spolutvorcami hodnôt a aktivít na škole. Pretože pokiaľ dokážeme zmenit školu, dokážeme zmenit aj svet okolo seba.

Poslanie

Prostredníctvom programu Zelená škola ponúkame školám jedinečnú medzinárodnú metodiku, ktorá vedie k systematickému učeniu a realizácii holistickej/celostnej environmentálnej výchovy. Táto krok za krokom vedie na ceste k realizácii vlastných cieľov a chuti niečo zmeniť.

Školy podporujeme množstvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy znamenajú profesionálni osobní konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Spoločne tvoríme sieť ludí, ktorá inšpiruje k zmene.

Hodnoty

Rešpektujeme slobodu každého jedinca. Veríme, že každý má právo hľadať vlastnú cestu. Za neoddeliteľnú súčasť tejto slobody považujeme zodpovednosť za svoje správanie voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás. Veríme tiež, že všetko okolo nás si zaslúži našu úctu.

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?

Prihlasovanie do ročníka 2021/2022 bude otvorené 22. 4. 2021.