Spravodajstvo

Smutný je pohled na lesy znečištěné černými skládkami

Enviweb.cz - les - 24. január 2015 - 7:51
Problematika nepovolených skládek patří mezi skutečnosti, jimž při správě lesů v majetku státu dlouhodobě čelí i Lesy České republiky, s. p. Na lesních pozemcích zakládají neukáznění občané i různé firmy, a to v rozporu se všemi platnými předpisy, stále nové tzv. ,,černé skládky". Vůbec si přitom neuvědomují, jak lesům, přírodě a životnímu prostředí škodí. Děje se tak i přes fakt, že se v městec ...
Kategórie: Spravodajstvo

Limity těžby hnědého uhlí - z obou stran se argumentuje počty ztracených pracovních míst

Ekolist.cz - 23. január 2015 - 15:10
Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách byly stanoveny usnesením vlády premiéra Petra Pitharta v roce 1991. Limity zaručily městům a obcím, pod nimiž leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány, a jako těžbou nepřekročitelné linie mají chránit i zbytky přírody i dopravní a technické infrastruktury severočeské hnědouhelné pánve. V současné diskusi často zní argument, kolik pracovních míst zanikne či vznikne s promolením či zachováním limitů.
Kategórie: Spravodajstvo

Dodatečné povolení vodního díla

Enviweb.cz - voda - 23. január 2015 - 13:41
Dodatečné povolení vodního díla a vydání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Otázka Je orgán ochrany přírody povinen vydat (ne)souhlas podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je-li vedeno řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla? Odpověď Stavební zákon upravuje v ustanovení § 129 možnost stav ...
Kategórie: Spravodajstvo

Semináře MŽP Biotour 2015 - jak na bioodpady podle nové legislativy

http://biom.cz - 23. január 2015 - 11:56
Semináře budou určeny starostům měst a obcí, účast na nich bude bezplatná...
Kategórie: Spravodajstvo

Český chemik Karel Kolomazník proměňuje odpadní tuky z jatek na palivo. Nahradí naftu z řepky?

http://biom.cz - 23. január 2015 - 11:54
Z nevábně vyhlížejících odpadů udělá rychle a efektivně bionaftu. Karel Kolomazník z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně využívá k výrobě paliv lůj, kafilerní tuky, přepálený olej, ale také odpady z koželužen. Svůj nápad nejprve rozpracoval a vyzkoušel v laboratoři. Později ho otestoval v poloprovozu, který má blízko ke skutečným výrobním podmínkám. Je přesvědčen, že při výrobě ve velkém bude bionafta z odpadů levnější než ta, která se v Česku vyrábí z řepky.
Kategórie: Spravodajstvo

Linka na úpravu odpadů na skládce ve Zdechovicích zatím nevznikne

http://biom.cz - 23. január 2015 - 11:39
Společnost Marius Pedersen pozastavila svůj plán vybudovat na skládce ve Zdechovicích na Pardubicku velkou linku na mechanicko-biologickou úpravu odpadů. Důvodem jsou nejasné emisní limity pro spalování takzvaného alternativního paliva, které mělo být jedním z výstupů po přepracování odpadu a mělo se využívat spolu s uhlím v elektrárnách a teplárnách. ČTK to řekl technický ředitel firmy Petr Marek.
Kategórie: Spravodajstvo

Kvůli těžbě uhlí zmizely z mapy desítky severočeských obcí

Ekolist.cz - 23. január 2015 - 10:10
Těžbě hnědého uhlí musela ustoupit řada severočeských obcí a jejich částí. Asi nejznámějším případem byla zbourání historického centra města Mostu a také likvidace vesnice Libkovice, která zmizela z mapy jako poslední. Na jejím místě však těžba nikdy neproběhla.
Kategórie: Spravodajstvo

Nová řešení - využití říční dopravy pro svoz odpadů

Enviweb.cz - odpady - 23. január 2015 - 4:47
Prohlédněte si řešení, jež navrhuje firma SITA v oblasti využití říční dopravy pro svoz odpadů: http://www.sita.fr/actualites/ ZDROJ: sita.fr ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ohlašovací období v roce 2015

Enviweb.cz - odpady - 23. január 2015 - 4:44
Zde jsou k dispozici v uživatelských účtech všechny PDF formuláře k ohlašování v roce 2015... Termíny ohlašovacích povinností: 31. ledna 2015* agenda vod - F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ohlašovací období v roce 2015

Enviweb.cz - voda - 23. január 2015 - 4:44
Zde jsou k dispozici v uživatelských účtech všechny PDF formuláře k ohlašování v roce 2015... Termíny ohlašovacích povinností: 31. ledna 2015* agenda vod - F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pražští zastupitelé dali zelenou tendru na svoz odpadu za 13 miliard

Ekolist.cz - 23. január 2015 - 3:00
Pražští zastupitelé včera po dlouhé diskusi dali zelenou přípravě desetiletého tendru na svoz odpadu za 12,8 miliardy bez DPH. Hlasy koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, STAN, KDU-ČSL) schválili takzvané odůvodnění zakázky. Opozice se zakázkou nesouhlasí. Poukazuje na to, že může mít vliv na osud společnosti Pražské služby, kterou Praha většinově vlastní.
Kategórie: Spravodajstvo

Počet tygrů v Indii se za čtyři roky zvýšil skoro o třetinu

Ekolist.cz - 23. január 2015 - 1:32
Počet tygrů v Indii se za poslední čtyři roky zvýšil téměř o třetinu, oznámilo tamní ministerstvo životního prostředí. Úřady to podle zpravodajského serveru BBC News přičítají řadě vládních opatření na ochranu těchto kočkovitých šelem.
Kategórie: Spravodajstvo

Vladimír Buřt: S Horním Jiřetínem by zaniklo 811 pracovních míst

Ekolist.cz - 23. január 2015 - 0:00
Předseda ČMKOS Josef Středula v Právu a Radiožurnálu vytáhl do boje za zbourání Horního Jiřetína a Černic. Pokusil se přitom zaštítit i údajnými zájmy obyvatel Horního Jiřetína.
Kategórie: Spravodajstvo

Výjimka vstupu do ochranného pásma

Enviweb.cz - voda - 22. január 2015 - 12:49
Výjimka ze zákazu vstupu a vjezdu do ochranného pásma vodního zdroje a ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona Otázka Může se vodoprávní úřad v opatření obecné povahy vydávaném podle § 30 odst. 10 zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů[1], zabývat vstupem a vjezdem do ochranného pásma vodního zdroje I. stupně, když je tato otázka řešena v § 3 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Anketa časopisu Odpady: Co s námi udělá konec skládkování?

Enviweb.cz - odpady - 22. január 2015 - 11:50
Redakce časopisu Odpady ve svém aktuálním čísle položila dotaz týkající se dalšího nastavení odpadového hospodářství v České republice ve vztahu k poslední novele zákona o odpadech, kde byl stanoven termín omezení skládkování.Úvodník ankety byl následující: Za devět let, od roku 2024, nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad. Jak se na tento termín chystají významné odpadářské f ...
Kategórie: Spravodajstvo

Brabec chce zřídit "malou Kobru". Šetřit bude hlavně krádeže kovů

Ekolist.cz - 22. január 2015 - 8:00
Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) chce zřídit speciální tým, který se bude zabývat krádežemi kovů a další kriminalitou v odpadech. Pokud by řešil organizovaný zločin, spolupracoval by se zvláštním daňovým útvarem Kobra. Brabec to včera řekl v rozhovoru s ČTK. Jednotka by měla působit při České inspekci životního prostředí a pracovat napříč dalšími resorty - ministerstvy vnitra, financí i průmyslu.
Kategórie: Spravodajstvo

ČIŽP - Budeme rádi, když bude počet uložených pokut klesat

Enviweb.cz - odpady - 22. január 2015 - 7:42
Od 1. ledna platí nová vyhláška Ministerstva životního prostředí. Ta ukládá městům a obcím třídit na svém území od 1. ledna kov (stejně jako plasty, papír či sklo) a bioodpad minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Podle vládou schváleného plánu odpadového hospodářství je prioritou snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky ...
Kategórie: Spravodajstvo

Hledání trvalého úložiště jaderného odpadu provází odpor obcí i neschopnost úřadu

Ekolist.cz - 22. január 2015 - 2:00
První sobotu tohoto roku se do mrazivého dopoledne vydaly na pochod víc jak dvě stovky obyvatel Chanovic a okolních obcí. Jejich devítikilometrový výlet krásnou přírodou Pošumaví obkroužil místo, které se v mapách Správy úložišť radioaktivních odpadů označuje jako lokalita Březový potok. Je to jedno ze sedmi možných míst, kde by mohlo vzniknout trvalé úložiště jaderného odpadu. Je potřeba ještě provést průzkumné vrty a ověřit geologickou vhodnost lokality. Místní však s žádným průzkumem nesouhlasí, a to ani když jim stát nabízí stovky tisíc korun jako kompenzace za připravovaný průzkum.
Kategórie: Spravodajstvo

Jakost podzemní vody

Enviweb.cz - voda - 21. január 2015 - 17:53
Dotaz: Existuje po novele vyhlášky 20/2002 Sb. povinnost hlásit jakost odebírané podzemní, nebo povrchové vody (vyhláška 431/2001 Sb)? Pokud ano, jaké hrozí sankce a podle jakého zákona, pokud se na ISPOP odešle příslušný formulář kde je vyplněno pouze odebírané množství a nikoli jeho jakost. Odpověď: Novela č. 150/2010 Sb. zrušila v § 10 odst. 1 vodního zákona povinnost měře ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nevládní organizace podaly žalobu kvůli dostavbě Temelína

Ekolist.cz - 21. január 2015 - 16:29
Sdružení Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a hnutí Calla podaly ke správnímu soudu žalobu na rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) kvůli dostavbě nových reaktorů v Temelíně. Nevládním organizacím se především nelíbí postup ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Podle nich nevyhodnotil dopady konkrétních typů reaktorů na životní prostředí.
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky