Rozhovory

Riaditeľka Zelenej školy: Skutočné hodnoty sa dajú vytvárať aj bez peňazí

Základná škola na Vajanského ulici v Lučenci by mohla byť inšpiráciou pre všetkých. Okrem prvého ročníka fungovania programu Zelená škola na Slovensku sa do neho zapájajú stále. Riaditeľka Ľudmila Hlasová sa ochotne podelila o svoje námety, skúsenosti, tipy a rady pre správne fungovanie programua možno jeho „srdcovejšie“ vnímanie.

Poslaním študenta je stať sa ďalším učiteľom

Jeho rodičia sú americkí kovboji, no on sa stal spisovateľom. Študoval na najlepších britských univerzitách. Skúmal prírodné kmene dažďových pralesov. Žil v päťdesiatich krajinách sveta, aby napokon zakotvil v Trnave. S antropológom a bahájom JOSEPHOM ROYOM SHEPPHERDOM sme sa rozprávali na konferencii Škola zmeny.

Ekoškola - výborný prostředek vedoucí k účinné výchově dětí i dospělých

Základná škola na ulici Generála Janouška v Prahe 9. je typickou sídliskovou školou so 760 žiakmi. Do programu Ekoškola je zapojená od šk. roku 2003/04 a medzinárodný certifikát Ekoškola obhájila už trikrát.

O realizácií programu na škole, akčnom tíme, vypracovaní auditu, či spolupráci so žiakmi a verejnosťou sme sa podrobnejšie rozprávali s koordinátorku programu na škole Mgr. Evou Jiříkovou, CSc.

Dielňa budúcnosti: Buďte kritickí, kreatívni a zmeňte vašu školu k lepšiemu!

Steny polepené kartičkami s nápadmi, smiech a hry, vyučovanie vo forme divadla, množstvo inšpirácie a zaujímavých ľudí - tak to vyzeralo na workshope Dielňa budúcnosti, ktorý sa konal začiatkom februára vo Vzdelávacom centre Zaježová.

O tom, ako možno program Zelená škola viesť viac participatívne, sme sa rozprávali s lektorkou STEPHANIE PRÖPSTING.