Školy v programe

Nižšie je zobrazený zoznam všetkých zapojených škôl pre tento rok.

Škola Ulica Mesto Regionálne centrum
Základná škola, Veternicová 20, Bratislava Veternicová 20 Bratislava Bratislava
Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava Cádrova 23 Bratislava Bratislava
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava Einsteinova 35 Bratislava Bratislava
Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Turnianska 10 Bratislava Bratislava
Špeciálna základná škola s VJS a M, Nevädzová 3, Bratislava Nevädzová 3 Bratislava Bratislava
Základná škola, Rábska 14, Kolárovo Rábska 14 Kolárovo Bratislava
CZŠ A. Bernoláka, Andovská 4, Nové Zámky Andovská 4 Nové Zámky Bratislava
Základná škola J. Fándlyho, Fándlyho 7, Sereď Fándlyho 7 Sereď Bratislava
Základná škola s MŠ, Školská 302, Trnovec nad Váhom Školská 302 Trnovec nad Váhom Bratislava
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 298 Urmince Bratislava
Základná škola 1.-4. ročník, Hlavná 888, Veľká Mača Hlavná 888 Veľká Mača Bratislava
ZŠ s MŠ s VJS a M, Školská 7, Veľký Kýr Školská 7 Veľký Kýr Bratislava
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde Hlavná 5 Družstevná pri Hornáde Košice
Základná škola, Grófske nádvorie 209/2, Fintice Grófske nádvorie 209/2 Fintice Košice
Základná škola Ondrej 50 Hôrka Košice
Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Slobody 1 Košice Košice
Základná škola, Želiarska 4, Košice Želiarska 4 Košice Košice
Spojená škola, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš Zaježová / Zvolen
1. základná škola, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce T. J. Moussona 4 Michalovce Košice
Základná škola s MŠ, Palín 104 Palín 104 Palín Košice
Základná škola, Ul. Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ul. Ing. Kožucha 11 Spišská Nová Ves Košice
Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava Štítnická 337/9/A Rožňava Košice
Základná škola s MŠ, Komenského 279/32, Dolný Kubín Komenského 279/32 Dolný Kubín Žilina
Základná škola s materskou školou, č. 380, Kočovce č. 380 Kočovce Žilina
Základná škola, SNP 19, Krasňany SNP 19 Krasňany Žilina
Špeciálna základná škola, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto Lipová 622 Kysucké Nové Mesto Žilina
Súkromná základná škola, SNP 96/366, Nová Dubnica SNP 96/366 Nová Dubnica Žilina
Základná škola, STRED 44/1, Považská Bystrica STRED 44/1 Považská Bystrica Žilina
Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica Slovanská 1415/7 Považská Bystrica Žilina
Spojená škola, Brezová 1, Senica Brezová 1 Senica Bratislava
Základná škola, Potočná 86, Trenčín Potočná 86 Trenčín Žilina
Základná škola s materskou školou, Udiča 248 č. 248 Udiča Žilina
Základná škola s materskou školou, Babín č. 37 Babín Žilina
Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Detva M. R. Štefánika 908/40 Detva Zaježová / Zvolen
Materská škola, I. Hatvániho 321, Rimavská Sobota I. Hatvániho 321 Rimavská Sobota Zaježová / Zvolen
Materská škola "Lienka", E.P. Voljanského 491/3, Zvolen E.P. Voljanského 491/3 Zvolen Zaježová / Zvolen
MŠ Ďatelinka, J.Bánika 1733/41, Zvolen J.Bánika 1733/41 Zvolen Zaježová / Zvolen
Základná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom Ul. Dr. Janského 2 Žiar nad Hronom Zaježová / Zvolen
Základná škola s materskou školou, Banská 116 Banská 116 Cinobaňa Zaježová / Zvolen
Základná škola 1. - 4. ročník, č. 97, Dravce 97 Dravce Košice
Materská škola, Hollého 3, Hlohovec Hollého 3 Hlohovec Bratislava
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 860/9, Liptovský Mikuláš Hodžova 9 Liptovský Mikuláš Zaježová / Zvolen
Odborne učilište internátne, Haličská cesta č. 80, Lučenec Haličská cesta č. 80 Lučenec Zaježová / Zvolen
Súkromná ZŠ Zaježová, Zaježová 5, Pliešovce Zaježová 5 Pliešovce Zaježová / Zvolen
Základná škola Štefana Závodníka, Pružina 408, Považská Bystrica Pružina 408 Považská Bystrica Žilina
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Námestie hrdinov 6, Šurany Námestie hrdinov 6 Šurany Bratislava
MŠ-Škultetyho, 29.augusta 392/2, Trebišov 29.augusta 392/2 Trebišov Košice
Materská škola, SNP č. 9, Želiezovce SNP č. 9 Želiezovce Zaježová / Zvolen
Brilliantstars International Kindergarten (Sukromná Materská škola), Vavilovova 18, Bratislava Vavilovova 18 Bratislava Bratislava
Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava Riazanská 75 Bratislava Bratislava
Materská škola, Majcichov 14 14 Majcichov Bratislava
Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur Kollárova 2 Svätý Jur Bratislava
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 141, Boťany Hlavná 141 Boťany Košice
Špeciálna základná škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok Kostolné námestie 28 Kežmarok Košice
Gymnázium, Komenského 13, Lipany Komenského 13 Lipany Košice
Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice Hlavná 175 Malčice Košice
Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72 72 Nižný Slavkov Košice
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč Školská 3 Poproč Košice
Materská škola, Budovateľská 8, Prešov Budovateľská 8 Prešov Košice
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves Markušovská cesta 8 Spišská Nová Ves Košice
Základná škola, Klátova Nová Ves 351 351 Klátova Nová Ves Žilina
Materská škola, Hlavná 534/66, Nitrianske Rudno Hlavná 534/66 Nitrianske Rudno Žilina
Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Ul.1. mája 7, Trenčín Ul.1. mája 7 Trenčín Žilina
Základná škola, Mníchova Lehota 85 85 Mníchova Lehota Žilina
Materská škola, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica Na Starej tehelni 7 Banská Bystrica Zaježová / Zvolen
Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín Ul. Martina Hattalu 2151 Dolný Kubín Žilina
Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková Ulica pod Chočom 550 Lisková Zaježová / Zvolen
Základná škola, Jozefa Kronera 25, Martin Jozefa Kronera 25 Martin Žilina
Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Školská 27/14 Pliešovce Zaježová / Zvolen
Základná škola, Školská ulica 1172/2, Svodín Školská ulica 1172/2 Svodín Zaježová / Zvolen
Základná škola, Kráľovohoľská 413, Šumiac Kráľovohoľská 413 Šumiac Zaježová / Zvolen
Základná škola, Frańa Kráľa 838, Žarnovica Frańa Kráľa 838 Žarnovica Zaježová / Zvolen
Súkromná spojená škola British International School Bratislava, J. Valastana Dolinskeho 1 / Peknikova 2, Bratislava J. Valastana Dolinskeho 1 / Peknikova 2 Bratislava Bratislava
Základná škola s materskou školou, Komjatná, Školská 290 Školská 290 Komjatná Žilina
Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina Brodno 110 Žilina Žilina
Materská škola, V. Clementisa 251/12, Prievidza V. Clementisa 251/12 Prievidza Žilina
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava Vlastenecké námestie 1 Bratislava Bratislava
Základná škola Holíčska 50, Bratislava Holíčska 50 Bratislava Bratislava
Materská škola, Pri kríži 2, Bratislava Pri kríži 2 Bratislava Bratislava
Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava Dunajská 13 Bratislava Bratislava
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Strečnianska 20 Bratislava Bratislava
Materská škola Linzbothová - alokované triedy Dudvážska 4, Bratislava Dudvážska 4 Bratislava Bratislava
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava Dúbravská cesta 1 Bratislava Bratislava
Základná škola s materskou školou, Hubeného 25, Bratislava 34 Hubeného 25 Bratislava Bratislava
Materská škola pri ZŠ Imeľ, Školská 89/7, Imeľ Školská 89/7 Imeľ Bratislava
Základná škola Pohraničná, ul. pohraničná č. 9, Komárno Pohraničná č. 9 Komárno Bratislava
Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra Sokolská 6 Modra Bratislava
ZŠsMŠ Nitrianska Blatnica, č.d.3, Nitrianska Blatnica 3 Nitrianska Blatnica Bratislava
ZŠ- Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce Bratislava
Základná škola G. Bethlena, G. Bethlena 41, Nové Zámky G. Bethlena 41 Nové Zámky Bratislava
Materská škola, Poštová 328, Podhájska Poštová 328 Podhájska Bratislava
Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera, Školská 1087, Sládkovičovo Školská 1087 Sládkovičovo Bratislava
Základná škola s materskou školou Bracovce, Bracovce 26 26 Bracovce Košice
Základná škola s materskou školou, Budimír 11 11 Budimír Košice
Základná škola, Bystrany 13 13 Bystrany Košice
RZ pri MŠ Oštepová č.1, Oštepová č.1, Košice Oštepová č.1 Košice Košice
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, Levoča Kláštorská 24/a Levoča Košice
MŠ Levoča, Gašpara Haina 36, Levoča Gašpara Haina 36 Levoča Košice
Materská škola, m.č. Budulov 116, Moldava nad Bodvou m.č. Budulov 116 Moldava nad Bodvou Košice
Materská škola, Bajkalská 31, Prešov Bajkalská 31 Prešov Košice
Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá Mierová 1 Spišská Belá Košice
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves Hutnícka 16 Spišská Nová Ves Košice
Spojená škola Svidník, Centrálna 464, Svidník Centrálna 464 Svidník Košice
Spojená škola, Železničná 115, Veľká Lomnica Železničná 115 Veľká Lomnica Košice
Špeciálna základná škola, Školská 386/1, Dubnica nad Váhom Školská 386/1 Dubnica nad Váhom Žilina
Spojená škola, Valová 40, Piešťany Valová 40 Piešťany Žilina
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany Brezová 2 Piešťany Žilina
Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou Školská 219 Žabokreky nad Nitrou Žilina
Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín Lúčna 8 Divín Zaježová / Zvolen
Súkromná základná škola - Škola u Filipa, Bakossova 5, Banská Bystrica Bakossova 5 Banská Bystrica Zaježová / Zvolen
Špeciálna základná škola, Hlavná 236/67, Čierny Balog Hlavná 236/67 Čierny Balog Zaježová / Zvolen
Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, Dobrá Niva Školská 447/3 Dobrá Niva Zaježová / Zvolen
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Kohútov sad 1752/4 Dolný Kubín Žilina
Základná škola, Hontianska Vrbica 6 6 Hontianska Vrbica Zaježová / Zvolen
Základná škola Kremnica, Ul.P.Križku 395/8, Kremnica P.Križku 395/8 Kremnica Zaježová / Zvolen
Materská škola, Kriváň 543 543 Kriváň Zaježová / Zvolen
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Haličská cesta 1493/7 Lučenec Zaježová / Zvolen
Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18, Martin Východná 18 Martin Žilina
Materská škola Ul. Aurela Stodolu, Aurela Stodolu č.1, Martin Aurela Stodolu 1 Martin Zaježová / Zvolen
Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča Školská 14 Slovenská Ľupča Zaježová / Zvolen
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 Šahy Zaježová / Zvolen
Základná škola, Vígľaš 436 436 Vígľaš Zaježová / Zvolen
ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom Hviezdoslavova 30 Závadka nad Hronom Zaježová / Zvolen
Materská škola, 1. mája 161/1, Zvolen 1. mája 161/1 Zvolen Zaježová / Zvolen
Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Osloboditeľov 30 Žemberovce Zaježová / Zvolen
ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 43, Bánov Kpt. Nálepku 43 Bánov Bratislava
Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium Esprit, Majerníkova 62, Bratislava Majerníkova 62 Bratislava Bratislava
Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava Tbiliská 4 Bratislava Bratislava
Základná škola, Pankúchova 4, Bratislava Pankúchova 4 Bratislava Bratislava
Materská škola, Šťastná 26, Bratislava Šťastná 26 Bratislava Bratislava
ZŠ Nobelovo námestie 6, Bratislava Nobelovo námestie 6 Bratislava Bratislava
ZŠ Ostredková 14, Bratislava Ostredková 14 Bratislava Bratislava
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 Dvorníky 149 Dvorníky Bratislava
Základná škola Lipóta Gregorovitsa s VJm- Jelka, Školská 399/1, Jelka Školská 399/1 Jelka Bratislava
Základná škola, Láb 489 489 Láb Bratislava
ZŠ Jána Palárika, Majcichov 536 536 Majcichov Bratislava
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica Gorkého 4 Skalica Bratislava
Základná škola s materskou školou, Komenského 3, Smolenice Komenského 3 Smolenice Bratislava
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce Školská 3 Šúrovce Bratislava
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder Bratislavská 38 Veľký Meder Bratislava
ZŠ s MŠ s VJM, Vlčany 1547 1457 Vlčany Bratislava
Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves Hlavná 31 Záhorská Ves Bratislava
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné Kudlovská 11 Humenné Košice
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Pugačevova 1381/7 Humenné Košice
ZŠ s MŠ, Železničná 245, Jelšava Železničná 245 Jelšava Košice
Základná škola, Kežmarská 28, Košice Kežmarská 28 Košice Košice
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice Park Angelinum 8 Košice Košice
Základná škola s materskou školou, Školská 241, Kravany Školská 241 Kravany Košice
Materská škola, J. A. Komenského 2, Michalovce J. A. Komenského 2 Michalovce Košice
ZŠ, Gemerská 1, Plešivec Gemerská 1 Plešivec Košice
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Kukučínova 4239/1 Poprad Košice
Materská škola, Solivarská 51, Prešov Solivarská 51 Prešov Košice
Materská škola, Mirka Nešpora 22, Prešov Mirka Nešpora 22 Prešov Košice
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov Šrobárova 20 Prešov Košice
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca Komenského 7 Revúca Košice
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok Školská 255/6 Spišský Štvrtok Košice
Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov Komenského 1962/8 Trebišov Košice
ZŠ s MŠ, Veľký Lipník 45 45 Veľký Lipník Košice
Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 21 Dolný Smokovec Košice
Základná škola, Slatinská 3, Beluša Slatinská 3 Beluša Žilina
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Školská 2 Dubnica nad Váhom Žilina
ZŠ s MŠ, Hôrky 200 200 Hôrky Žilina
Spojená škola - Základná škola s materskou školou Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno Školská 370/19 Nitrianske Pravno Žilina
Základná škola s Materskou školou, Nová Bošáca 76 76 Nová Bošáca Žilina
Materská škola Nováky, Ul. Svätopukova 91, Nováky Svätoplukova 91 Nováky Žilina
Materská škola, Maxima Gorkého 223/2, Prievidza Maxima Gorkého 223/2 Prievidza Žilina
Materská škola, A. Mišúta č. 731/2, Prievidza A. Mišúta č. 731/2 Prievidza Žilina
Základná škola, Hlavná 83, Streženice Hlavná 83 Streženice Žilina
Základná škola, Svrčinovec 336 336 Svrčinovec Žilina
Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405 405 Trenčianske Stankovce Žilina
ZŠ, Martinská 20, Žilina Martinská 20 Žilina Žilina
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 Žilina Žilina
Základná škola, Beňuš 250 250 Beňuš Zaježová / Zvolen
Základná škola, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog Školská 511/2 Čierny Balog Zaježová / Zvolen
Špeciálna základná škola, Partizánska 909, Klenovec Partizánska 909 Klenovec Zaježová / Zvolen
Materská škola, Nová 2912/2, Lieskovec Nová 2912/2 Lieskovec Zaježová / Zvolen
Základná škola, Komenského 3 , Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo Bratislava
ZŠ Paula Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava Drieňová 16 Bratislava Bratislava
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava Bullova 2 Bratislava Bratislava
Gymnázium, Hubeného 23 , Bratislava Hubeného 23 Bratislava Bratislava
Základná škola, Žitavská 1, Bratislava Žitavská 1 Bratislava Bratislava
Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava Nejedlého 8 Bratislava Bratislava
Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca -MYP, Novohradská 3, Bratislava Novohradská 3 Bratislava Bratislava
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava Sklenárova 9 Bratislava Bratislava
Základná škola Hlboká cesta 4, Hlboká cesta 4, Bratislava Hlboká cesta 4 Bratislava Bratislava
Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava Pavla Horova 16 Bratislava Bratislava
Gymnázium, Ul. L. Sáru 1, Bratislava L. Sáru 1 Bratislava Bratislava
MŠ Bancíkovej 2, elokované triedy Exnárova 6, Bratislava Exnárova 6 Bratislava Bratislava
Základná škola, Nevädzová 2, Bratislava Nevädzová 2 Bratislava Bratislava
Stredná odborná škola polygrafická , Račianska 190, Bratislava Račianska 190 Bratislava Bratislava
Základná škola s materskou školou Čataj, Hlavná 113, Čataj Hlavná 113 Čataj Bratislava
Základná škola s materskou školou, Dubovany 177, Dubovany Dubovany 177 Dubovany Bratislava
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Komenského 13, Hlohovec Komenského 13 Hlohovec Bratislava
Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec Nábrežie 23 Hlohovec Bratislava
Materská škola - óvoda, Mierová 960/18 , Jelka Mierová 960/18 Jelka Bratislava
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Škultétyho 1 Nitra Bratislava
ZŠ s MŠ Nové Sady 176, Nové Sady Nové Sady 176 Nové Sady Bratislava
Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky Letomostie 3 Nové Zámky Bratislava
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec Lichnerova 71 Senec Bratislava
Spojená škola, Školská 212 , Sládkovičovo Školská 212 Sládkovičovo Bratislava
ZŠ s VJM - Alapiskola Tešedíkovo, Školská 974, Tešedíkovo Školská 974 Tešedíkovo Bratislava
Súkromná základná škola BESST Trnava, Limbová 3, Trnava Limbová 3 Trnava Bratislava
Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida č.1, Veľká Ida Veľká Ida č.1 Veľká Ida Bratislava
Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, Vrbové Beňovského 358/100 Vrbové Bratislava
Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, Zlaté Klasy Čakanská cesta 800/1 Zlaté Klasy Bratislava
ZŠ s MŠ Brezovica 60, Brezovica 60, Brezovica Brezovica 60 Brezovica Košice
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou , Školská 231, Dlhé nad Cirochou Školská 231 Dlhé nad Cirochou Košice
ZŠ Chminianske Jakubovany 21 , Chminianske Jakubovany Chminianske Jakubovany 21 Chminianske Jakubovany Košice
Základná škola s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, Kapušany Hlavná 367/7 Kapušany Košice
Základná škola, Postupimská 37, Košice Postupimská 37 Košice Košice
Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice Rovníková 11 Košice Košice
Materská škola, Ipeľská 10, Košice Ipeľská 10 Košice Košice
Základná škola, Staničná 13, Košice Staničná 13 Košice Košice
Základná škola, Janigova 2 , Košice Janigova 2 Košice Košice
Súkromná materská škola, Alejová 2, Košice Alejová 2 Košice Košice
Spojená škola, Vojenská 13, Košice Vojenská 13 Košice Košice
Základna škola, Tešedíkova 3, Košice Tešedíkova 3 Košice Košice
Materská škola, Hlavná 3, Krompachy Hlavná 3 Krompachy Košice
ZŠ Grundschulle, Štóska 183, Medzev Štóska 183 Medzev Košice
SOŠ-Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou Hlavná 54 Moldava nad Bodvou Košice
Evanjelická materská škola, Švábovce 66 , Hôrka pri Poprade Švábovce 66 Hôrka pri Poprade Košice
Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Prostějovská 38 Prešov Košice
Súkromná praktická škola, Matice slovenskej 13, Prešov Matice slovenskej 13 Prešov Košice
Materská škola, SNP 446, Rozhanovce SNP 446 Rozhanovce Košice
ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava Zakarpatská 12 Rožňava Košice
Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá Komenského 2 Spišská Nová Ves Košice
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 2 Spišská Nová Ves Košice
ZŠ s MŠ Spišský Hrhov , Komenského 2, Spišský Hrhov Komenského 2 Spišský Hrhov Košice
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa Štúrova 3 Stará Ľubovňa Košice
Gymnázium Stropkov, Konštantínova 64 , Stropkov Konštantínova 64 Stropkov Košice
Základná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde Školská 94 Trstené pri Hornáde Košice
Materská škola, A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš A.Sládkoviča 10 Veľký Šariš Košice
Materská škola, Vrbov 216, Vrbov Vrbov 216 Vrbov Košice
Materská škola, J. A. Komenského 1318/4, Bánovce nad Bebravou J. A. Komenského 1318/4 Bánovce nad Bebravou Žilina
ZŠ s MŠ Brvnište, Brvnište 388, Brvnište Brvnište 388 Brvnište Žilina
Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci, Ul. 17.Novembra 1296, Čadca Ul. 17.Novembra 1296 Čadca Žilina
Obchodná akadémia D.M.Janotu , UL.17.novembra 2701, Čadca UL.17.novembra 2701 Čadca Žilina
Základná škola, Domaniža 103, Domaniža Domaniža 103 Domaniža Žilina
Základná škola, Hlavná 375/26, Gbeľany Hlavná 375/26 Gbeľany Žilina
ZŠ s MŠ, Chlebnice 134, Chlebnice Chlebnice 134 Chlebnice Žilina
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Pribinova ul. 123/9 Nováky Žilina
Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433 , Pobedim Pobedim 433 Pobedim Žilina
Základná škola, Prečín 106 , Prečín Prečín 106 Prečín Žilina
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Pruské 294 Pruské Žilina
Gymnázium Púchov, Ul.1.mája 905, Púchov Ul.1.mája 905 Púchov Žilina
Základná škola, Rudina 443, Rudina Rudina 443 Rudina Žilina
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok Malé Tatry 3 Ružomberok Žilina
Materská škola Stará Turá, Hurbanova 142, Stará Turá Hurbanova 142 Stará Turá Žilina
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, Svätý Kríž Svätý Kríž 184 Svätý Kríž Žilina
Materská škola Svrčinovec č.856, Ústredie, Svrčinovec Ústredie Svrčinovec Žilina
ZŠ s MŠ, Školská 490, Teplička nad Váhom Školská 490 Teplička nad Váhom Žilina
ZŠ Turie, Školská 394, Turie Školská 394 Turie Žilina
ZŠ, Stred 957 , Zákopčie Stred 957 Zákopčie Žilina
ZŠ s MŠ, Školská, Zubrohlava Školská Zubrohlava Žilina
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina Hlinská 29 Žilina Žilina
Základná škola Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica Bakossova 5 Banská Bystrica Zaježová / Zvolen
Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej-Gollnerova 6, Banská Štiavnica Gwerkovej-Gollnerova 6 Banská Štiavnica Zaježová / Zvolen
Reedukačné centrum Čerenčany, Samuela Kollára, Čerenčany Samuela Kollára Čerenčany Zaježová / Zvolen
Gymnázium, Štúrova 849, Detva Štúrova 849 Detva Zaježová / Zvolen
ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová Mierové námestie 255/27 Handlová Zaježová / Zvolen
ZŠ s MŠ, Diviacka Nová Ves č. 260, Diviacká Nová Ves Diviacka Nová Ves č. 260 Diviacká Nová Ves Zaježová / Zvolen
Základná škola - Alapiskola Hodejov , Hlavná 130, Hodejov Hlavná 130 Hodejov Zaježová / Zvolen
Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová Krivec 1355 Hriňová Zaježová / Zvolen
Základná škola, Kameňany 8, Kameňany Kameňany 8 Kameňany Zaježová / Zvolen
Spojená škola internátna, Sama Chalúpku 315/16, Kremnica Sama Chalúpku 315/16 Kremnica Zaježová / Zvolen
Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice Saratovská ul.85 Levice Zaježová / Zvolen
Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza,organizačná zložka Odborné učilište, Praktická škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza Nábr. J. Kalinčiaka 4 Prievidza Žilina
Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga, Svätý Anton č.47, Svätý Anton Svätý Anton č.47 Svätý Anton Zaježová / Zvolen
ZŠ s MŠ, Tekovská Breznica 700, Tekovská Breznica Tekovská Breznica 700 Tekovská Breznica Zaježová / Zvolen
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce Pribinova 1 Zlaté Moravce Zaježová / Zvolen
Základná škola, P.Jilemnického 1813/1, Zvolen P.Jilemnického 1813/1 Zvolen Zaježová / Zvolen
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom Dr. Janského 10 Žiar nad Hronom Zaježová / Zvolen
Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá Zimná 21 Spišská Belá Košice
Základná škola s materskou školou , Gottwaldova 81, Želovce Gottwaldova 81 Želovce Zaježová / Zvolen