Školy v programe

Nižšie je zobrazený zoznam všetkých zapojených škôl pre tento rok.

Škola Ulica Mesto PSČ
Základná škola, Veternicová 20, Bratislava Veternicová 20 Bratislava 84105
Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava Cádrova 23 Bratislava 83101
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava Einsteinova 35 Bratislava 851 07
Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Turnianska 10 Bratislava 85107
Špeciálna základná škola s VJS a M, Nevädzová 3, Bratislava Nevädzová 3 Bratislava 82101
Základná škola, Rábska 14, Kolárovo Rábska 14 Kolárovo 94603
CZŠ A. Bernoláka, Andovská 4, Nové Zámky Andovská 4 Nové Zámky 94052
Základná škola J. Fándlyho, Fándlyho 7, Sereď Fándlyho 7 Sereď 92600
Základná škola s MŠ, Školská 302, Trnovec nad Váhom Školská 302 Trnovec nad Váhom 925 71
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 298 Urmince 956 02
Základná škola 1.-4. ročník, Hlavná 888, Veľká Mača Hlavná 888 Veľká Mača 925 32
Základná škola s MŠ, Melíškova 650, Veľké Leváre Melíškova 650 Veľké Leváre 908 73
ZŠ s MŠ s VJS a M, Školská 7, Veľký Kýr Školská 7 Veľký Kýr 941 07
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde Hlavná 5 Družstevná pri Hornáde 044 31
Základná škola, Grófske nádvorie 209/2, Fintice Grófske nádvorie 209/2 Fintice 082 16
Základná škola Ondrej 50 Hôrka 059 12
Základná škola, Krosnianska 4, Košice Krosnianska 4 Košice 040 22
Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice Slobody 1 Košice 040 11
Základná škola, Želiarska 4, Košice Želiarska 4 Košice 040 13
Spojená škola, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš 031 01
1. základná škola, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce T. J. Moussona 4 Michalovce 071 01
Základná škola s MŠ, Palín 104 Palín 104 Palín 072 13
Základná škola, Ul. Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ul. Ing. Kožucha 11 Spišská Nová Ves 052 01
Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64 64 Tušická Nová Ves 072 02
Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava Štítnická 337/9/A Rožňava 048 01
Základná škola s MŠ, Komenského 279/32, Dolný Kubín Komenského 279/32 Dolný Kubín 026 01
Základná škola s materskou školou, č. 380, Kočovce č. 380 Kočovce 916 31
Základná škola, SNP 19, Krasňany SNP 19 Krasňany 013 03
Združená stredná škola drevárska, Krásno nad Kysucou 1642 č. 1642 Krásno nad Kysucou 023 02
Špeciálna základná škola, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto Lipová 622 Kysucké Nové Mesto 024 01
Súkromná základná škola, SNP 96/366, Nová Dubnica SNP 96/366 Nová Dubnica 018 51
Základná škola, STRED 44/1, Považská Bystrica STRED 44/1 Považská Bystrica 017 01
Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica Slovanská 1415/7 Považská Bystrica 017 07
Materská škola, Nosice 221, Púchov Nosice 221 Púchov 020 01
Spojená škola, Brezová 1, Senica Brezová 1 Senica 905 01
Základná škola, Potočná 86, Trenčín Potočná 86 Trenčín 911 01
Špeciálna ZŠ internátna V. Predmerského, Ľ. Stárka 12, Trenčín Ľ. Stárka 12 Trenčín 912 52
Základná škola s materskou školou, Udiča 248 č. 248 Udiča 018 01
Základná škola s materskou školou, Babín č. 37 Babín 029 52
Materská škola, Bratská 9, Banská Štiavnica Bratská 9 Banská Štiavnica 969 01
Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Detva M. R. Štefánika 908/40 Detva 962 12
Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, Dolná Strehová ul. Imre Madácha 3 Dolná Strehová 991 02
Základná škola, Vajanského 47, Lučenec Vajanského 47 Lučenec 984 01
Materská škola, I. Hatvániho 321, Rimavská Sobota I. Hatvániho 321 Rimavská Sobota 979 01
Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota Rožňavská 29/854 Rimavská Sobota 979 01
Materská škola "Lienka", E.P. Voljanského 491/3, Zvolen E.P. Voljanského 491/3 Zvolen 960 01
MŠ Ďatelinka, J.Bánika 1733/41, Zvolen J.Bánika 1733/41 Zvolen 960 01
Základná škola, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom Ul. Dr. Janského 2 Žiar nad Hronom 965 01
Základná škola s materskou školou, Cinobaňa 60 60 Cinobaňa 985 22
Základná škola 1. - 4. ročník, č. 97, Dravce 97 Dravce 053 14
Materská škola, Hollého 3, Hlohovec Hollého 3 Hlohovec 920 01
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš Hodžova 13 Liptovský Mikuláš
Odborne učilište internátne, Haličská cesta č. 80, Lučenec Haličská cesta č. 80 Lučenec 984 03
Základná škola 1. -4. roč. Malinovo, Školská 10, Malinovo Školská 10 Malinovo
Materská škola, Školská 5, Michalovce Školská 5 Michalovce
Základná škola s materskou školou, Školská 684, Nálepkovo Školská 684 Nálepkovo 053 33
Materská škola, Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky Námestie Gy. Széchényiho 3 Nové Zámky
Súkromná ZŠ Zaježová, Zaježová 5, Pliešovce Zaježová 5 Pliešovce 962 63
Základná škola s materskou školou, Prenčov 203 č. 203 Prenčov 969 73
Základná škola Štefana Závodníka, Pružina 408, Považská Bystrica Pružina 408 Považská Bystrica 018 22
Materská škola, Ul.8. mája 500/56, Svidník Ul.8. mája 500/56 Svidník 089 01
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Námestie hrdinov 6, Šurany Námestie hrdinov 6 Šurany 942 01
MŠ-Škultetyho, 29.augusta 392/2, Trebišov 29.augusta 392/2 Trebišov 075 01
Materská škola, SNP č. 9, Želiezovce SNP č. 9 Želiezovce 937 01
Brilliantstars International Kindergarten (Sukromná Materská škola), Vavilovova 18, Bratislava Vavilovova 18 Bratislava 85101
Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava Riazanská 75 Bratislava 83103
Materská škola, Majcichov 14 14 Majcichov 91922
Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur Kollárova 2 Svätý Jur 90021
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 141, Boťany Hlavná 141 Boťany 07643
Špeciálna základná škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok Kostolné námestie 28 Kežmarok 06001
Gymnázium, Komenského 13, Lipany Komenského 13 Lipany 08271
Základná škola s materskou školou, Hlavná 175, Malčice Hlavná 175 Malčice 07206
Základná škola s materskou školou, Nižný Slavkov 72 72 Nižný Slavkov 08275
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč Školská 3 Poproč 04424
Materská škola, Budovateľská 8, Prešov Budovateľská 8 Prešov 08001
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves Markušovská cesta 8 Spišská Nová Ves 05201
Základná škola, Klátova Nová Ves 351 351 Klátova Nová Ves 95844
Materská škola, Hlavná 534/66, Nitrianske Rudno Hlavná 534/66 Nitrianske Rudno 97226
Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Ul.1. mája 7, Trenčín Ul.1. mája 7 Trenčín 91135
Základná škola, Mníchova Lehota 85 85 Mníchova Lehota 91321
Materská škola, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica Na Starej tehelni 7 Banská Bystrica 97401
Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín Ul. Martina Hattalu 2151 Dolný Kubín 02601
Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková Ulica pod Chočom 550 Lisková 03481
Základná škola, Jozefa Kronera 25, Martin Jozefa Kronera 25 Martin 03601
Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Školská 27/14 Pliešovce 96263
Základná škola, Školská ulica 1172/2, Svodín Školská ulica 1172/2 Svodín 94354
Základná škola, Kráľovohoľská 413, Šumiac Kráľovohoľská 413 Šumiac 97671
Základná škola, Frańa Kráľa 838, Žarnovica Frańa Kráľa 838 Žarnovica 96681
Súkromná spojená škola British International School Bratislava, J. Valastana Dolinskeho 1 / Peknikova 2, Bratislava J. Valastana Dolinskeho 1 / Peknikova 2 Bratislava 84101
Základná škola s materskou školou, Komjatná, Školská 290 Školská 290 Komjatná 03496
Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina Brodno 110 Žilina 01014
Materská škola, V. Clementisa 251/12, Prievidza V. Clementisa 251/12 Prievidza 97101
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava Vlastenecké námestie 1 Bratislava 85101
Základná škola Holíčska 50, Bratislava Holíčska 50 Bratislava 85105
Materská škola, Pri kríži 2, Bratislava Pri kríži 2 Bratislava 84102
Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava Dunajská 13 Bratislava 81484
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava Strečnianska 20 Bratislava 85105
Materská škola Linzbothová - alokované triedy Dudvážska 4, Bratislava Dudvážska 4 Bratislava 82107
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava Dúbravská cesta 1 Bratislava 84529
Základná škola s materskou školou, Hubeného 25, Bratislava 34 Hubeného 25 Bratislava 83153
Materská škola pri ZŠ Imeľ, Školská 89/7, Imeľ Školská 89/7 Imeľ 94652
Základná škola Pohraničná, ul. pohraničná č. 9, Komárno Pohraničná č. 9 Komárno 94501
Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra Sokolská 6 Modra 90001
ZŠsMŠ Nitrianska Blatnica, č.d.3, Nitrianska Blatnica 3 Nitrianska Blatnica 95605
ZŠ- Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 72 Nitrianske Hrnčiarovce 95101
Základná škola G. Bethlena, G. Bethlena 41, Nové Zámky G. Bethlena 41 Nové Zámky 94001
Materská škola, Poštová 328, Podhájska Poštová 328 Podhájska 94148
Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera, Školská 1087, Sládkovičovo Školská 1087 Sládkovičovo 92521
Základná škola s materskou školou Bracovce, Bracovce 26 26 Bracovce 7205
Základná škola s materskou školou, Budimír 11 11 Budimír 04443
Základná škola, Bystrany 13 13 Bystrany 05362
RZ pri MŠ Oštepová č.1, Oštepová č.1, Košice Oštepová č.1 Košice 04001
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, Levoča Kláštorská 24/a Levoča 05401
MŠ Levoča, Gašpara Haina 36, Levoča Gašpara Haina 36 Levoča 05401
Materská škola, m.č. Budulov 116, Moldava nad Bodvou m.č. Budulov 116 Moldava nad Bodvou 04501
Materská škola, Bajkalská 31, Prešov Bajkalská 31 Prešov 08001
Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá Mierová 1 Spišská Belá 05901
Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 05201
Spojená škola Svidník, Centrálna 464, Svidník Centrálna 464 Svidník 08901
Spojená škola, Železničná 115, Veľká Lomnica Železničná 115 Veľká Lomnica 05952
Špeciálna základná škola, Školská 386/1, Dubnica nad Váhom Školská 386/1 Dubnica nad Váhom 01841
Spojená škola, Valová 40, Piešťany Valová 40 Piešťany 92101
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany Brezová 2 Piešťany 92177
Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou Školská 219 Žabokreky nad Nitrou 95852
Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín Lúčna 8 Divín 98552
Súkromná základná škola - Škola u Filipa, Bakossova 5, Banská Bystrica Bakossova 5 Banská Bystrica 97401
Špeciálna základná škola, Hlavná 236/67, Čierny Balog Hlavná 236/67 Čierny Balog 97652
Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, Dobrá Niva Školská 447/3 Dobrá Niva 96261
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Kohútov sad 1752/4 Dolný Kubín 02601
Základná škola, Hontianska Vrbica 6 6 Hontianska Vrbica 93555
Základná škola Kremnica, Ul.P.Križku 395/8, Kremnica P.Križku 395/8 Kremnica 96701
Materská škola, Kriváň 543 543 Kriváň 96204
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Haličská cesta 1493/7 Lučenec 98403
Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18, Martin Východná 18 Martin 03601
Materská škola Ul. Aurela Stodolu, Aurela Stodolu č.1, Martin Aurela Stodolu 1 Martin 03601
Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča Školská 14 Slovenská Ľupča 97613
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 Šahy 93601
Základná škola, Vígľaš 436 436 Vígľaš 96202
ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom Hviezdoslavova 30 Závadka nad Hronom 97667
Materská škola, 1. mája 161/1, Zvolen 1. mája 161/1 Zvolen 96001
Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Žemberovce Osloboditeľov 30 Žemberovce 93502
ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 43, Bánov Kpt. Nálepku 43 Bánov 94101
Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium Esprit, Majerníkova 62, Bratislava Majerníkova 62 Bratislava 84105
Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava Tbiliská 4 Bratislava 83106
Základná škola, Pankúchova 4, Bratislava Pankúchova 4 Bratislava 85104
Materská škola, Šťastná 26, Bratislava Šťastná 26 Bratislava 82105
ZŠ Nobelovo námestie 6, Bratislava Nobelovo námestie 6 Bratislava 85101
ZŠ Ostredková 14, Bratislava Ostredková 14 Bratislava 82102
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 Dvorníky 149 Dvorníky 92056
Základná škola Lipóta Gregorovitsa s VJm- Jelka, Školská 399/1, Jelka Školská 399/1 Jelka 92523
Základná škola, Láb 489 489 Láb 90067
ZŠ Jána Palárika, Majcichov 536 536 Majcichov 91922
Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica Gorkého 4 Skalica 90901
Základná škola s materskou školou, Komenského 3, Smolenice Komenského 3 Smolenice 91904
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce Školská 3 Šúrovce 91925
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder Bratislavská 38 Veľký Meder 93201
ZŠ s MŠ s VJM, Vlčany 1547 1457 Vlčany 92584
Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves Hlavná 31 Záhorská Ves 90065
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné Kudlovská 11 Humenné 06601
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Pugačevova 1381/7 Humenné 06601
ZŠ s MŠ, Železničná 245, Jelšava Železničná 245 Jelšava 04916
Základná škola, Kežmarská 28, Košice Kežmarská 28 Košice 04011
Základná škola, Park Angelinum 8, Košice Park Angelinum 8 Košice 04001
Základná škola s materskou školou, Školská 241, Kravany Školská 241 Kravany 05918
Materská škola, J. A. Komenského 2, Michalovce J. A. Komenského 2 Michalovce 07101
ZŠ, Gemerská 1, Plešivec Gemerská 1 Plešivec 04911
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad Kukučínova 4239/1 Poprad 05839
Materská škola, Solivarská 51, Prešov Solivarská 51 Prešov 08005
Materská škola, Mirka Nešpora 22, Prešov Mirka Nešpora 22 Prešov 08001
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov Šrobárova 20 Prešov 08001
Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca Komenského 7 Revúca 05001
Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok Školská 255/6 Spišský Štvrtok 05314
Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov Komenského 1962/8 Trebišov 07501
ZŠ s MŠ, Veľký Lipník 45 45 Veľký Lipník 06533
Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 21 Dolný Smokovec 05981
Základná škola, Slatinská 3, Beluša Slatinská 3 Beluša 01861
Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Školská 2 Dubnica nad Váhom 01841
ZŠ s MŠ, Hôrky 200 200 Hôrky 01004
Spojená škola - Základná škola s materskou školou Grundschule mit Kindergarten, Školská 370/19, Nitrianske Pravno Školská 370/19 Nitrianske Pravno 97213
Základná škola s Materskou školou, Nová Bošáca 76 76 Nová Bošáca 91308
Materská škola Nováky, Ul. Svätopukova 91, Nováky Svätoplukova 91 Nováky 97271
Materská škola, Maxima Gorkého 223/2, Prievidza Maxima Gorkého 223/2 Prievidza 97101
Materská škola, A. Mišúta č. 731/2, Prievidza A. Mišúta č. 731/2 Prievidza 97101
Základná škola, Hlavná 83, Streženice Hlavná 83 Streženice 02001
Základná škola, Svrčinovec 336 336 Svrčinovec 02312
Základná škola Jána Lipského s materskou školou, Trenčianske Stankovce 405 405 Trenčianske Stankovce 91311
ZŠ, Martinská 20, Žilina Martinská 20 Žilina 01008
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina Karpatská 8063/11 Žilina 01008
Základná škola, Beňuš 250 250 Beňuš 97664
Základná škola, Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog Školská 511/2 Čierny Balog 97652
Špeciálna základná škola, Partizánska 909, Klenovec Partizánska 909 Klenovec 98055
Materská škola, Nová 2912/2, Lieskovec Nová 2912/2 Lieskovec 96221
Základná škola, Komenského 3 , Bernolákovo Komenského 3 Bernolákovo 90027
ZŠ Paula Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava Drieňová 16 Bratislava 82103
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava Bullova 2 Bratislava 84011
Gymnázium, Hubeného 23 , Bratislava Hubeného 23 Bratislava 83408
Základná škola, Žitavská 1, Bratislava Žitavská 1 Bratislava 82107
Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava Nejedlého 8 Bratislava 84102
Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca -MYP, Novohradská 3, Bratislava Novohradská 3 Bratislava 821 08
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava Sklenárova 9 Bratislava 821 09
Základná škola Hlboká cesta 4, Hlboká cesta 4, Bratislava Hlboká cesta 4 Bratislava 811 04
Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava Pavla Horova 16 Bratislava 84107
Gymnázium, Ul. L. Sáru 1, Bratislava L. Sáru 1 Bratislava 84104
MŠ Bancíkovej 2, elokované triedy Exnárova 6, Bratislava Exnárova 6 Bratislava 82103
Základná škola, Nevädzová 2, Bratislava Nevädzová 2 Bratislava 82101
Stredná odborná škola polygrafická , Račianska 190, Bratislava Račianska 190 Bratislava 835 26
Základná škola s materskou školou Čataj, Hlavná 113, Čataj Hlavná 113 Čataj 90083
Základná škola s materskou školou, Dubovany 177, Dubovany Dubovany 177 Dubovany 92208
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Komenského 13, Hlohovec Komenského 13 Hlohovec 920 01
Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec Nábrežie 23 Hlohovec 920 01
Materská škola - óvoda, Mierová 960/18 , Jelka Mierová 960/18 Jelka 92523
Základná škola, Škultétyho 1, Nitra Škultétyho 1 Nitra 949 11
ZŠ s MŠ Nové Sady 176, Nové Sady Nové Sady 176 Nové Sady 95124
Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky Letomostie 3 Nové Zámky 940 61
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec Lichnerova 71 Senec 903 01
Spojená škola, Školská 212 , Sládkovičovo Školská 212 Sládkovičovo 92521
ZŠ s VJM - Alapiskola Tešedíkovo, Školská 974, Tešedíkovo Školská 974 Tešedíkovo 925 82
Súkromná základná škola BESST Trnava, Limbová 3, Trnava Limbová 3 Trnava 91701
Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida č.1, Veľká Ida Veľká Ida č.1 Veľká Ida 04455
Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, Vrbové Beňovského 358/100 Vrbové 922 03
Špeciálna základná škola, Čakanská cesta 800/1, Zlaté Klasy Čakanská cesta 800/1 Zlaté Klasy 93039
ZŠ s MŠ Brezovica 60, Brezovica 60, Brezovica Brezovica 60 Brezovica 08274
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou , Školská 231, Dlhé nad Cirochou Školská 231 Dlhé nad Cirochou 067 82
ZŠ Chminianske Jakubovany 21 , Chminianske Jakubovany Chminianske Jakubovany 21 Chminianske Jakubovany 08033
Základná škola s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, Kapušany Hlavná 367/7 Kapušany 08212
Základná škola, Postupimská 37, Košice Postupimská 37 Košice 040 22
Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice Rovníková 11 Košice 040 12
Materská škola, Ipeľská 10, Košice Ipeľská 10 Košice 040 11
Základná škola, Staničná 13, Košice Staničná 13 Košice 040 01
Základná škola, Janigova 2 , Košice Janigova 2 Košice 04023
Súkromná materská škola, Alejová 2, Košice Alejová 2 Košice 04011
Spojená škola, Vojenská 13, Košice Vojenská 13 Košice 04001
Základna škola, Tešedíkova 3, Košice Tešedíkova 3 Košice 04017
Materská škola, Hlavná 3, Krompachy Hlavná 3 Krompachy 05342
ZŠ Grundschulle, Štóska 183, Medzev Štóska 183 Medzev 04425
SOŠ-Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou Hlavná 54 Moldava nad Bodvou 045 01
Evanjelická materská škola, Švábovce 66 , Hôrka pri Poprade Švábovce 66 Hôrka pri Poprade 05912
Základná škola, Prostějovská 38, Prešov Prostějovská 38 Prešov 080 01
Súkromná praktická škola, Matice slovenskej 13, Prešov Matice slovenskej 13 Prešov 08001
Materská škola, SNP 446, Rozhanovce SNP 446 Rozhanovce 04442
ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava Zakarpatská 12 Rožňava 048 01
Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá Komenského 2 Spišská Nová Ves 052 05
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves Z. Nejedlého 2 Spišská Nová Ves 05201
ZŠ s MŠ Spišský Hrhov , Komenského 2, Spišský Hrhov Komenského 2 Spišský Hrhov 05302
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa Štúrova 3 Stará Ľubovňa 064 01
Gymnázium Stropkov, Konštantínova 64 , Stropkov Konštantínova 64 Stropkov 09180
Základná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde Školská 94 Trstené pri Hornáde 04411
Materská škola, A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš A.Sládkoviča 10 Veľký Šariš 08221
Materská škola, Vrbov 216, Vrbov Vrbov 216 Vrbov 05972
Materská škola, J. A. Komenského 1318/4, Bánovce nad Bebravou J. A. Komenského 1318/4 Bánovce nad Bebravou 957 04
ZŠ s MŠ Brvnište, Brvnište 388, Brvnište Brvnište 388 Brvnište 01812
Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci, Ul. 17.Novembra 1296, Čadca Ul. 17.Novembra 1296 Čadca 022 01
Obchodná akadémia D.M.Janotu , UL.17.novembra 2701, Čadca UL.17.novembra 2701 Čadca 02201
Základná škola, Domaniža 103, Domaniža Domaniža 103 Domaniža 01816
Základná škola, Hlavná 375/26, Gbeľany Hlavná 375/26 Gbeľany 013 02
ZŠ s MŠ, Chlebnice 134, Chlebnice Chlebnice 134 Chlebnice 02755
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky Pribinova ul. 123/9 Nováky 972 71
Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433 , Pobedim Pobedim 433 Pobedim 91623
Základná škola, Prečín 106 , Prečín Prečín 106 Prečín 01815
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Pruské 294 Pruské 01852
Gymnázium Púchov, Ul.1.mája 905, Púchov Ul.1.mája 905 Púchov 020 15
Základná škola, Rudina 443, Rudina Rudina 443 Rudina 02331
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok Malé Tatry 3 Ružomberok 03401
Materská škola Stará Turá, Hurbanova 142, Stará Turá Hurbanova 142 Stará Turá 916 01
Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184, Svätý Kríž Svätý Kríž 184 Svätý Kríž 032 11
Materská škola Svrčinovec č.856, Ústredie, Svrčinovec Ústredie Svrčinovec 023 12
ZŠ s MŠ, Školská 490, Teplička nad Váhom Školská 490 Teplička nad Váhom 01301
ZŠ Turie, Školská 394, Turie Školská 394 Turie 01312
ZŠ, Stred 957 , Zákopčie Stred 957 Zákopčie 02311
ZŠ s MŠ, Školská, Zubrohlava Školská Zubrohlava 02943
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina Hlinská 29 Žilina 01180
Základná škola Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica Bakossova 5 Banská Bystrica 974 01
Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej-Gollnerova 6, Banská Štiavnica Gwerkovej-Gollnerova 6 Banská Štiavnica 969 17
Reedukačné centrum Čerenčany, Samuela Kollára, Čerenčany Samuela Kollára Čerenčany 979 01
Gymnázium, Štúrova 849, Detva Štúrova 849 Detva 96212
ZŠ, Mierové námestie 255/27, Handlová Mierové námestie 255/27 Handlová 972 51
ZŠ s MŠ, Diviacka Nová Ves č. 260, Diviacká Nová Ves Diviacka Nová Ves č. 260 Diviacká Nová Ves 97224
Základná škola - Alapiskola Hodejov , Hlavná 130, Hodejov Hlavná 130 Hodejov 98031
Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová Krivec 1355 Hriňová 96205
Základná škola, Kameňany 8, Kameňany Kameňany 8 Kameňany 04962
Spojená škola internátna, Sama Chalúpku 315/16, Kremnica Sama Chalúpku 315/16 Kremnica 96701
Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice Saratovská ul.85 Levice 93405
Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza,organizačná zložka Odborné učilište, Praktická škola, Nábr. J. Kalinčiaka 4, Prievidza Nábr. J. Kalinčiaka 4 Prievidza 971 01
Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga, Svätý Anton č.47, Svätý Anton Svätý Anton č.47 Svätý Anton 969 72
ZŠ s MŠ, Tekovská Breznica 700, Tekovská Breznica Tekovská Breznica 700 Tekovská Breznica 96652
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce Pribinova 1 Zlaté Moravce 953 01
Základná škola, P.Jilemnického 1813/1, Zvolen P.Jilemnického 1813/1 Zvolen 96001
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom Dr. Janského 10 Žiar nad Hronom 96501
Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá Zimná 21 Spišská Belá 05901
Základná škola s materskou školou , Gottwaldova 81, Želovce Gottwaldova 81 Želovce 99106

Komentáre