Reportáže zo škôl

Otvorenie školského roka v zaježovskej komunitnej škole

6.septembra sa v Zaježovskej škole symbolicky otvárala zlatá brána, ktorá vítala ostieľaných školákov, ale aj štyroch nových prváčikov do školských lavíc. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil nielen pán starosta, školáci, rodičia, ale aj širšia komunita- priatelia, susedia, známi.

Deň ako ušitý - 21. máj „Celosvetový deň sadenia stromčekov.“

 

Za to, v akom stave je naša Zem , môžu ľudia na celom svete. A aká bude v budúcnosti, záleží tiež od nás. Preto, keď sme dostali ponuku prihlásiť sa k tejto peknej a prospešnej aktivite, neváhali sme ani chvíľu.

V piatok 21.mája sa konal „ Celosvetový deň sadenia stromčekov.“ Prvé stromčeky boli vysadené na poludnie v Oceánii, Ázii, Európe, Afrike a Amerike postupne ako sa zemeguľa otáča k slnku.

Neobyčajná škola z obyčajného pražského sídliska

Je príjemné marcové ráno a my kráčame so zástupkyňami občianskeho združenia TEREZA Jitkou Krbcovou a Petrou Šimonovou do jednej z pražských Ekoškôl. TEREZA je koordinátorom medzinárodného programu Ekoškola (na Slovensku Zelená škola) v Českej republike od roku 2005. Už na ceste do školy nás kolegyne upozorňujú, že škola neleží v najkrajšej časti Prahy, ale naopak v typickej sídliskovej zástavbe.

Módna prehliadka z odpadového materiálu v ZŠ vo Veľkom Krtíši

Dňa 26.3.2010 mali žiaci zo Základnej školy na ulici Poľnej vo Veľkom Krtíši svoj „veľký deň“. V tento deň sa totiž konala „Módna prehliadka z odpadov“, na ktorú sa už celé týždne tak usilovne pripravovali. Na hodinách technickej výchovy si „modelky“ – žiačky IX. triedy – už tri týždne dopredu vytvárali svoje modely, ktoré nakoniec predviedli celej škole. Pri svojej kreatívnej práci však mohli použiť len odpadové materiály ako papier, igelitové sáčky a tašky, prázdne PET fľašky, fólie, kartónové obaly, kelímky z jogurtov a pod.

Začať treba vždy odmalička...

... aj to mi dokázala návšteva Materskej školy na Makarenkovej ulici 814/28 v Partizánskom. Táto Materská škola je už 5 rok zapojená do programu Zelená škola, ktorá podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl. Ich konzultantkou je absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky Slávka Turečeková.

Návšteva ZŠ s materskou školou v Liptovskej Lúžnej

Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna sa nachádza v malebnom prostredí Nízkych Tatier pod masívom Prašivej. Hoci práve v tomto období z časti prechádza rekonštrukciou, ktorá bude nepochybne v prospech všetkých (pokrytie strechy, výmena okien a následné zateplenie samotnej budovy), nepokazilo to môj dobrý dojem z návštevy. Hneď po príchode sa ma ujala koordinátorka Zelenej školy pani Bc.

Reportáž zo Zelených škôl v Nemecku - „Krok po kroku, len tak niečo zmeníte“

Z času na čas je užitočné zájsť za hranice (svojej školy, obce/mesta, krajiny) a rozhliadnuť sa okolo seba. Zistiť, či cesta, ktorou kráčame, má ten istý smer. Či kráčame paralelne alebo úplne inde. Či by sa nedalo vyhnúť nejakej tej jame pred tým, než sami do nej vhupneme. Podeliť sa so svojimi úspešnými krokmi. Nájsť si skúseného spolucestujúceho. A po návrate sa novými očami poobzerať.

Fotoreportáž zo Zelenej školy - 1.ZŠ V ŽIARI NAD HRONOM, UL. DR. JANSKÉHO 2

Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom, nazývaná aj „jednotka“ bola postavená a daná do užívania 1. septembra 1959. Pozostáva z hlavnej budovy, v ktorej sú umiestnené žiacke učebne a z vedľajšej budovy, kde sa nachádza školská jedáleň a školský klub detí. Má dve telocvične a športový areál.

Návšteva Materskej školy Lienka vo Zvolene

V dnešnej dobe je podľa mňa veľmi dôležite učiť ľudí „ekologicky zmýšľať“ už od najmladšieho veku. Ak sa to naučia „za mlada“ budú tieto svoje poznatky a vedomosti automaticky využívať v celom svojom živote. Taktiež môžu v tomto smere pozitívne ovplyvňovať svojich blízkych a známych. A aj práve na toto slúži Zelená škola. Vďaka tomuto programu je škola lepšie odlíšiteľná v procese výberu od ostatných škôl.

Návštevy na Zelených školách: vysokoškoláčky TU vo Zvolene

Hoci Fakulta ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene) nie je zameraná na prípravu budúcich pedagógov, Environmentálna výchova je jedným z vyučovaných samostatných predmetov. Absolventi fakulty pracujú v štátnej ochrane prírody, v Slovenskej agentúre životného prostredia, vo firmách, mimovládnych organizáciách, na úradoch a pod. Pri svojej práci potrebujú byť nielen odborníkmi v oblasti ekológie či environmentalistiky, ale je nesmierne dôležité, aby vedeli informácie o životnom prostredí podávať prijateľnou formou rôznym cieľovým skupinám.