Reportáže

Slávnostnej certifikácie sa zúčastnil aj prezident Andrej Kiska

5. októbra sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene stretlo vyše 300 žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl z celého Slovenska, aby si slávnostne prevzali medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola. Odovzdávania sa osobne zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Toto vzdelávanie zmenilo môj prístup k vzdelávaniu iných

„Zisťujem už dlhšie, že použiteľné a praktické výstupy sú dôležitejšie ako hromada informácií. Počas tohto vzdelávania som videla, ako sa to dá urobiť v praxi“ hovorí absolventka inovačného kontinuálneho vzdelávania Lucia Lengyelová zo ZŠ s MŠ Želiarska v Košiciach.

Výlet do vtáčieho raja

Blíži sa koniec roka a to je čas bilancovania uplynulých mesiacov ale aj čas školských výletov. Na jeden nezvyčajný výlet sa vybrali aj koordinátorky environmentálnej výchovy . Smer autobusu vyrážajúceho z Košíc bol jasný – Vtáči raj na Sennom. Cesta ubehla rýchlo a po nastúpení učiteliek v Michalovciach sme sa dostali do Aves centra v Sennom. Privítal nás Jan Uhrín správca centra a našim sprievodcom bol Samuel Pačenovský. Najprv sme sa prostredníctvom krátkeho filmu a prezentácii oboznámili s územím Senných rybníkov a s jej obyvateľmi.

Otvorenie školského roka v zaježovskej komunitnej škole

6.septembra sa v Zaježovskej škole symbolicky otvárala zlatá brána, ktorá vítala ostieľaných školákov, ale aj štyroch nových prváčikov do školských lavíc. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil nielen pán starosta, školáci, rodičia, ale aj širšia komunita- priatelia, susedia, známi.

Reportáž z exkurzie po moravských projektoch na ochranu klímy

9. a 10. apríla 2010 sa vydala skupina pedagógov, konzultantov pre Zelené školy a dobrovoľníkov z HSBC banky na autobusovú exkurziu do Valašských Klobouk a do Hostětína. Cieľom bolo stretnúť ľudí, ktorí cieľavedomo dlhé roky pracujú na projektoch ochrany prírody, ochrany biodiverzity, kvality života v mestách a obciach.

Svetový Deň Zeme v Kolárove

22.apríl je od r.1970 Svetovým dňom Zeme. Tentokrát sa aktivity, zamerané v prospech našej planéty, rozšírili na celý týždeň. Výnimkou nebola ani naša Zelená škola. Po dlhšej a dôkladnej príprave sme v spolupráci s mestom pripravili celú šnúru aktivít venovaných šetrnému prístupu k prírode a k nášmu najbližšiemu životnému prostrediu. Svetový Deň Zeme v Kolárove

Neobyčajná škola z obyčajného pražského sídliska

Je príjemné marcové ráno a my kráčame so zástupkyňami občianskeho združenia TEREZA Jitkou Krbcovou a Petrou Šimonovou do jednej z pražských Ekoškôl. TEREZA je koordinátorom medzinárodného programu Ekoškola (na Slovensku Zelená škola) v Českej republike od roku 2005. Už na ceste do školy nás kolegyne upozorňujú, že škola neleží v najkrajšej časti Prahy, ale naopak v typickej sídliskovej zástavbe.

Módna prehliadka z odpadového materiálu v ZŠ vo Veľkom Krtíši

Dňa 26.3.2010 mali žiaci zo Základnej školy na ulici Poľnej vo Veľkom Krtíši svoj „veľký deň“. V tento deň sa totiž konala „Módna prehliadka z odpadov“, na ktorú sa už celé týždne tak usilovne pripravovali. Na hodinách technickej výchovy si „modelky“ – žiačky IX. triedy – už tri týždne dopredu vytvárali svoje modely, ktoré nakoniec predviedli celej škole. Pri svojej kreatívnej práci však mohli použiť len odpadové materiály ako papier, igelitové sáčky a tašky, prázdne PET fľašky, fólie, kartónové obaly, kelímky z jogurtov a pod.

Môj prvý víkend na „Zaježke“

Dúfam, že ma nikto nezbije, keď napíšem, že pred odchodom na svoj prvý víkend na Zaježovú som mala určité predsudky. Pamätala som si totiž reči (ešte zo strednej školy), keď všetci vraveli, že tam žijú nejakí prapodivní ľudia. Všetky tieto reči som vtedy vnímala veľmi negatívne a zneli mi, akoby na Zaježovej bývala nejaká sekta, ktorá tam neviem čo robí. Na druhej strane som ale počula mnoho ľudí hovoriť o tom, ako je tam skvelo.

Začať treba vždy odmalička...

... aj to mi dokázala návšteva Materskej školy na Makarenkovej ulici 814/28 v Partizánskom. Táto Materská škola je už 5 rok zapojená do programu Zelená škola, ktorá podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl. Ich konzultantkou je absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky Slávka Turečeková.

Návšteva ZŠ s materskou školou v Liptovskej Lúžnej

Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna sa nachádza v malebnom prostredí Nízkych Tatier pod masívom Prašivej. Hoci práve v tomto období z časti prechádza rekonštrukciou, ktorá bude nepochybne v prospech všetkých (pokrytie strechy, výmena okien a následné zateplenie samotnej budovy), nepokazilo to môj dobrý dojem z návštevy. Hneď po príchode sa ma ujala koordinátorka Zelenej školy pani Bc.

Reportáž zo Zelených škôl v Nemecku - „Krok po kroku, len tak niečo zmeníte“

Z času na čas je užitočné zájsť za hranice (svojej školy, obce/mesta, krajiny) a rozhliadnuť sa okolo seba. Zistiť, či cesta, ktorou kráčame, má ten istý smer. Či kráčame paralelne alebo úplne inde. Či by sa nedalo vyhnúť nejakej tej jame pred tým, než sami do nej vhupneme. Podeliť sa so svojimi úspešnými krokmi. Nájsť si skúseného spolucestujúceho. A po návrate sa novými očami poobzerať.

Fotoreportáž zo Zelenej školy - 1.ZŠ V ŽIARI NAD HRONOM, UL. DR. JANSKÉHO 2

Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom, nazývaná aj „jednotka“ bola postavená a daná do užívania 1. septembra 1959. Pozostáva z hlavnej budovy, v ktorej sú umiestnené žiacke učebne a z vedľajšej budovy, kde sa nachádza školská jedáleň a školský klub detí. Má dve telocvične a športový areál.

Návšteva Materskej školy Lienka vo Zvolene

V dnešnej dobe je podľa mňa veľmi dôležite učiť ľudí „ekologicky zmýšľať“ už od najmladšieho veku. Ak sa to naučia „za mlada“ budú tieto svoje poznatky a vedomosti automaticky využívať v celom svojom živote. Taktiež môžu v tomto smere pozitívne ovplyvňovať svojich blízkych a známych. A aj práve na toto slúži Zelená škola. Vďaka tomuto programu je škola lepšie odlíšiteľná v procese výberu od ostatných škôl.

Stránky