Povedali o Zelenej škole

Čo povedali o programe Zelená škola pedagogičky a pedagógovia?

„Do programu Zelená škola sme zapojení už 4. rok. Na škole sa vďaka spoločnej realizácii množstva praktických aktivít vytvoril tímový duch. Môžem povedať, že sa zmenila celá filozofia našej školy, čo vyústilo do jej zamerania na environmentálnu výchovu.“
Ing. Eva Moňoková, koordinátorka Zelenej školy, ZŠ Družstevná pri Hornáde

„Program Zelená škola je pre nás veľkým prínosom, vo všetkých smeroch ...“
Jitka Dermeková, koordinátorka Zelenej školy, MŠ ul. Makarenkova, Partizánske

„Naša škola patrila medzi prvé, ktoré sa do programu zapojili. Výhodou je účasť pedagógov na školeniach a seminároch, ktoré považujem za skvelý zdroj informácií a inšpirácií, ktoré je možné realizovať pri praktických aktivitách. Využívaním nových metód sa nám podarilo zaangažovať väčší počet našich študentov do environmentálnych aktivít.“
RNDr. Vlasta Kolompárová, koordinátorka Zelenej školy, Gymnázium A. Einsteina, Bratislava

Hodnotenie súčasných pravidiel a metodiky programu Zelená škola:

„Pre mňa je veľkým prínosom to, že ideme do hĺbky v rámci jednej oblasti, nerobíme veci povrchne len preto, aby sme nazbierali body. Realizujeme aktivity, ktoré nás bavia a majú nejaký prínos.“
Mgr. Lenka Paľová, koordinátorka Zelenej školy, ZŠ T.J. Moussona, Michalovce

„Väčšia zapojenosť žiakov, celej školy. Väčšia voľnosť, sloboda pri tvorbe akčného plánu. Možnosť rozložiť si plnenie plánu do dlhšej časovej etapy. Možnosť vybrať si menšie ciele.“
Mgr. Eva Gaálová, koordinátorka Zelenej školy, Gymnázium L. Novomeského, Bratislava

„Väčšia orientácia na samostatnú činnosť žiakov, väčšia participácia na projekte.“
Ing. Marcela Žideková, riaditeľka Zelenej školy, ZŠ Fintice

„Pozitíva novej metodiky sú veľké, konečne mám pocit, že koordinujem, lebo veľké percento mojej práce je manažovanie celého procesu, nielen vykonávanie aktivít. Žije tým celá škola, každá trieda, nielen pár jednotlivcov.“
koordinátorka Zelenej školy

„Deti sú zapojené - viac vedia o svojej škole, zaujímajú sa o ňu.“
koordinátorka Zelenej školy

„Aktívnejšie kolégium - aktívnejšia zložka = žiaci.“
PeadDr. Jana Psotová, koordinátorka Zelenej školy, ZŠ J. Fándlyho v Seredi

Čo si o aktivitách programu Zelená škola myslia žiaci / študenti?

„Pri audite sme sa zapotili, ale mali sme z neho dobrý pocit. Cítili sme sa ako detektívi, ktorí pátrajú po tom, čo sa dá zlepšiť. Bolo príjemné zažívať ako nás dospeláci pri zisťovaní údajov trpezlivo počúvajú a vyhľadávajú potrebné informácie. Je to super, že odteraz nedávajú úlohy len učitelia nám, ale aj my im.“
Veronika Hockaufová, VII.A, ZŠ Družstevná pri Hornáde

„Chodia sem úžasní ľudia. Nečakal som takú vysokú úroveň ako v zahraničí...v každom prípade som rád, že som na kurze bol a môj život nabral iný zmysel.“
Ivan Kopunec - účastník kurzu pre študentov Zelených škôl, SZŠ J. Braneckého, Trenčín

„Argumenty Zelených škôl – táto aktivita bola autentická a pripravilo ma to do mojej „lídrovskej“ budúcnosti na našej Zelenej škole, je dobré keď má človek možnosť zapájať sa do diskusie a vedieť nájsť pádne argumenty.“
Študentka - účastníčka zážitkového kurzu pre študentov Zelených škôl na rozvoj lídrovských zručností, Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

„Aktivity – výborné, jedlo – výborné, ubytovanie – výborné, ľudia – výborné.“
žiačka ZŠ, účastníčka letného tréningu pre pilotné Zelené školy

„Sekier. Ukážka alternatívneho spôsobu života, človeku sa zmenia hodnoty. A navyše, dobrý pocit z pomoci momentálnym obyvateľom Sekiera.“
Scarlett Bednáriková - účastníčka letného tréningu pre pilotné Zelené školy, Gymnázium Einsteinová, Bratislava

Ako novú metodiku hodnotia konzultanti Zelených škôl?

„Zameranie na cieľ – oveľa bezprostrednejšie – zlepšuje to sústredenie sa na veci a efektívnosť ich dosiahnutia.“
konzultantka

„Jedna profilová téma. Väčší prínos pre lepší kvantitatívny výsledok.“
konzultantka

Ako vnímate program Zelená škola Vy? Napíšte nám na e-mail: kancelaria@zelenaskola.sk alebo nechajte odkaz v kontaktnom formulári.
Tešíme sa na Vaše názory.