Blogy

Záhada v Green school

Je krátko po ôsmej hodine ráno a zo školy sa ozývajú pračudesné zvuky. Približujeme sa stále bližšie a bližšie a so strachom v očiach a hrabľami v ruke premýšľame, čo sa tam mohlo udiať. Sme na stope tomu, ktorý to všetko spáchal. Všade po dvore sú rozložené predmety, ktoré by mohli v budúcnosti slúžiť ako dôkazový materiál.

Ekokódex

Eko-kódex našej materskej školy bol vytvorený v apríli 2014. Vytvorili ho deti a pedagogické zamestnankyne. Prvý raz bol vystavený 24.4.2014 na výstave detských prác pod názvom : Podoby vody. Eko-kódex je naším prejavom vďaky vode. ĎAKUJEME TI VODA..... ...že sa môžeme napiť, ...že sa môžeme umývať, ...že dávaš vlahu rastlinám a zvieratám, ...že z teba môžeme stavať snehuliakov, ...že v tebe môžeme plávať a hrať sa s tebou.

Dni Zelených škôl v Rozprávkove.

Aj tento rok sme sa zapojili do Dní Zelených škôl v období od 22.4 -25.4 2014 Uskutočnili sa u nás tieto aktivity : Zelená škola, v ktorej to žije- Dňa 24. 4. 2014 sme v areáli materskej školy usporiadali výstavu detských prác pod názvom : PODOBY VODY. Na tejto výstave si verejnosť a rodičia mohli pozrieť výtvory svojich detí, mohli sa občerstviť vo vodnom bufete a zahrať si s deťmi rôzne hry. Súčasťou výstavy bolo aj vystavenie nášho nového ekokódexu: Ďakujeme ti voda.

Vodné hry v Rozprávkove

Svetový deň vody sme tento rok oslávili v pondelok 24.3.2014. Obliekli sme si modré tričká a spolu s vodnými vílami sme si zatancovali vodný tanec. Hry a pokusy s vodou pokračovali aj nasledujúci týždeň. Deti sa spolu s učiteľkami rozprávali o vode, hrali sa na vodné kvapky, cvičili s vodnými kvapkami, skúmali vlastnosti vody, oboznamovali sa s potrebou šetrenia a ochrany vodných zdrojov .

Výlet do vtáčieho raja

Blíži sa koniec roka a to je čas bilancovania uplynulých mesiacov ale aj čas školských výletov. Na jeden nezvyčajný výlet sa vybrali aj koordinátorky environmentálnej výchovy . Smer autobusu vyrážajúceho z Košíc bol jasný – Vtáči raj na Sennom. Cesta ubehla rýchlo a po nastúpení učiteliek v Michalovciach sme sa dostali do Aves centra v Sennom. Privítal nás Jan Uhrín správca centra a našim sprievodcom bol Samuel Pačenovský. Najprv sme sa prostredníctvom krátkeho filmu a prezentácii oboznámili s územím Senných rybníkov a s jej obyvateľmi.

Návšteva ekocentra Toulcuv dvur

Náhoda ma zaviedla do Prahy, kde sme po dni strávenom v dave turistov zamierili do mestskej časti Hostivař, ktorá nás na mape upútala svojou zeleňou a tiež sídlom ekologického strediska Toulcov dvor. Návštevu sme si naplánovali na nedeľné poobede, kedy je verejná prehliadka priestorov. A tak sme mali možnosť vďaka milej sprievodkyni nazrieť do rôznych zákutí a dozvedieť sa mnoho zaujímavých informácii o fungovaní tohto krásneho areálu.

Deň vody

Každoročne si 22. marec pripomíname Svetový deň vody . Po prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN V brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Pre rok 2012 je témou Voda a bezpečnosť potravín. Myšlienka tohtoročnej ústrednej témy sa zrodila na Seminári o vode a potravinách, ktorý sa konal v roku 2011 v Štokholme pri príležitosti Svetového týždňa vody a pripomenul dôležitosť vodného prvku v potravinovej bezpečnosti.

V Púchovskom ekocentre pretvárame odpady tvorivosťou alebo TIP-TOP EKOmóda 2011

 Už po 6 rok sa v Púchove konalo dvojdňové podujatie TIP-TOP EKOmóda, ktoré spája deti MŠ, žiakov ZŠ,SŠ, ŠZŠ a študentov Fakulty priemyselných technológií v túžbe vyrobiť z odpadu nápaditý model, ktorý si žiaci navrhujú, vytvoria a aj predvedú. Už v minulých ročníkoch sme sa mohli stretnúť s  veľkými prekvapeniami a to hľavne v podaní ZŠ a to v stvárnení tém formou ekodivadielka.

Púchovské ekocentrum má novú miestnosť "U Krtka"

 Už 5 rokov ubehlo a my stále sme mali túžbu mať znovu svoju miestnosť... Púchovské ekocentrum má už 11 rokov a veľa aktivít, výchovnovzdelávacích programov za sebou. Pred piatimi rokmi prepustilo svoju miestnosť tvorivým rukám, ktoré z hliny vytvárali krásne veci a učili sa záhade hrnčiarstva. A tak lektorky si balili svoje programy do tašky a putovali po Slovensku za deťmi. Spoznali sme veľa krásnych škôl, mali sme možnosť navštíviť Školy v prírode, Špeciálne školy v okrese a aj moravské ekocentrá.

Ťažký je život konzultanta

      Keď som v roku 2010 po prvýkrát začala dobrovoľnícky pracovať ako konzultant Zelených škôl, zdalo sa mi to ako splnený sen. Viem, že v dnešnej dobe plnej kvalifikovaných a plne uplatniteľných právnikov sa dobrovoľnícka práca veľmi nenosí, no ja som bola našťastie vychovaná v rodine, kde robiť niečo srdcom malo ešte stále nevyčísliteľnú cenu! Práca konzultanta pre mňa znamenala spojenie s ľuďmi čo majú podobné názory ako ja, ako aj stretávanie sa s ľuďmi, ktorý o ekológii nemajú ani šajnu.

Módna prehliadka z odpadového materiálu v ZŠ vo Veľkom Krtíši

Dňa 26.3.2010 mali žiaci zo Základnej školy na ulici Poľnej vo Veľkom Krtíši svoj „veľký deň“. V tento deň sa totiž konala „Módna prehliadka z odpadov“, na ktorú sa už celé týždne tak usilovne pripravovali. Na hodinách technickej výchovy si „modelky“ – žiačky IX. triedy – už tri týždne dopredu vytvárali svoje modely, ktoré nakoniec predviedli celej škole. Pri svojej kreatívnej práci však mohli použiť len odpadové materiály ako papier, igelitové sáčky a tašky, prázdne PET fľašky, fólie, kartónové obaly, kelímky z jogurtov a pod.