Kritéria uvedené v dotazníku by mala spĺňať každá škola, ktorá chce získať certifikát Zelená škola. Výsledky dotazníka sú informatívne a nezáväzné.

Označte kritériá, ktoré vaša škola spĺňa. Označenie políčka znamená "ÁNO" (kritérium je splnené), neoznačené políčko znamená "NIE" (kritérium nie je splnené).

UPOZORNENIE: Pre technické problémy je výsledok po odoslaní len informatívny a neručíme za jeho správnosť.