Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 4 hod 19 min

Nové dotace z MŽP ochrání stáda chovatelů před velkými šelmami nebo ozelení naše města

19. jún 2017 - 17:53
Minulý týden odstartovaly čtyři nové dotační výzvy [1] z Operačního programu Životní prostředí, určené na ochranu přírody a krajiny. Dotace půjdou na projekty, které zpříjemní životní prostředí ve městech a obcích, ale také třeba pomůžou chovatelům hospodářských zvířat. Vlci se k nám vracejí, česká příroda díky tomu může být zas bohatší o druh, který do ní od nepaměti patří. Má v ní své místo. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Česká vědkyně Kateřina Sam spolupracovala na celosvětovém ekologickém pokusu

14. jún 2017 - 4:51
Do unikátního, nebývale komplexního celosvětového pokusu se zapojili ekologové z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stejně jako 40 vědců v 21 dalších zemích lepili na stromy ve vybraných lesech desítky umělých housenek a poté zjišťovali, kolik a jací predátoři na ně útočí. Studie, zveřejněná v prestižním časopise Science, předkládá no ...
Kategórie: Spravodajstvo

Genetický výzkum se zaměřil na významné populace smrku

9. jún 2017 - 8:51
Celkem 12 významných dílčích populací smrku ztepilého z lokalit v celé České republice analyzovali vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Konkrétně zjišťovali pomocí analýz DNA jejich genetickou rozmanitost a porovnávali genetické vzdálenosti mezi jednotlivými populacemi. Výsledky přenesli do map, které v budoucnu pomohou při sledování změn stavu ...
Kategórie: Spravodajstvo

Teplé a suché dny přispívají k aktivitě kůrovce

4. jún 2017 - 13:48
Teplo a sucho, to je úplný ráj pro kůrovce všeho druhu...Právě v těchto dnech vrcholí jarní rojení lýkožrouta smrkového, nejobávanějšího škůdce smrkových porostů posledních let. Jeho letová aktivita letos začala téměř o měsíc později, než bylo obvyklé v posledních letech, protože mu počasí v dubnu nepřálo. To dává alespoň trochu optimistický předpoklad, že by letos mohl založit na většině území ...
Kategórie: Spravodajstvo

V pražských Kbelích lesníci otevřeli nové ekologické centrum

4. jún 2017 - 5:47
V blízkosti lesoparku ve Kbelích dnes Lesy hlavního města Prahy (LHMP) otevřely ekologické centrum. Magistrát o tom informoval v tiskové zprávě. Areál, je otevřen veřejnosti, bude sloužit hlavně pro vzdělávání dětí v oblasti ochrany životního prostředí. Návštěvníci v něm najdou hospodářská zvířata, ohniště, pikniková místa nebo komunitní zahradu. Centrum s názvem Prales - Pražské lesní středisko ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jihlava: Jarní mykologická poradna

28. máj 2017 - 10:48
Od pondělí 15. května opět začíná fungovat Jarní mykologická poradna, kterou zajišťují členové Mykologického klubu Jihlava. Zájemci mají možnost přinést houby každé pondělí v čase od 16:00 do 17:00 do předsálí expoziční budovy Muzea Vysočiny Jihlava. Houby do poradny je třeba donést neořezané a pokud možno čerstvé. Je možné přinést je i v ostatní dny a nechat je na pokladně společně s kontaktní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Systém včasného varování před lýkožroutem smrkovým

19. máj 2017 - 13:48
V důsledku měnících se podmínek prostředí a očekávaného oteplování bude s největší pravděpodobností docházet u lýkožrouta smrkového k urychlení jeho vývoje, dřívějšímu dokončení životního cyklu a zakládání další generace v sezóně... Tuto neradostnou prognózu se snaží zmírnit inovovaný systém TANABBO II pro tvorbu předpovědí ohrožení smrkových porostů obávaným kůrovcem. Jedná se o jeden z prvn ...
Kategórie: Spravodajstvo

Kloubnatka smrková nadále ohrožuje lesy Krušných hor

16. máj 2017 - 10:52
Lesy v Krušných horách se po imisní kalamitě musí vyrovnávat s vysokou zátěží v podobě napadení patogenními houbami...Přes veškerou péči se jen velice pozvolna daří vracet lesní porosty na severozápadu České republiky do stavu, ve kterém by mohly dostatečně plnit své produkční i mimoprodukční funkce. Návrat k dřevinné skladbě období před imisemi je komplikován rozpadem porostů náhradní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Správa Národního parku vypsala výběrové řízení na práce v lesích na další dva roky

15. máj 2017 - 8:48
Správa Národního parku Šumava zveřejnila nadlimitní veřejnou zakázku na služby ,,Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na území NP Šumava". Předmětem zadávacího řízení je zajištění prací spojených s péčí o lesy v největším národním parku v ČR na období od 1. října letošního roku do konce září 2019. Veřejné zakázky na práce v lese bude Správa zadávat, stejně jako v předchozích letech, prostř ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jaké lapáky lákají kůrovce a kdy nejvíc?

15. máj 2017 - 8:47
Na to odpověděl výzkum v lesích severní Moravy... Zda nalétává podkorní hmyz raději na odvětvené nebo neodvětvené lapáky a jaký vliv na jejich obsazení má doba, kdy jsou v lese položeny, zjišťovali vědci z Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty. K výzkumu vybrali dvě lokality na území Lesní správy Vítkov v blízkosti přehradní nádrže Kružberk. Tato lesní správa je součást ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výchovné zásahy zvyšují odolnost a stabilitu chřadnoucích smrkových mlazin

28. apríl 2017 - 4:53
Výchovné zásahy ve smrkových mlazinách v oblastech současného chronického chřadnutí smrku považují odborníci na pěstování lesa za více, než vhodné. Vyplývá to z jejich šetření v lesích severní Moravy, tedy v místech, kde chřadnou smrky všech věkových tříd bez ohledu na způsob jejich založení (přirozenou nebo umělou obnovou). ,,Naše studie nepotvrdila katastrofický rozpad smrkových mlazin ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za nezalesnění vytěžené holiny dostala firma SAARLES pokutu 215 tisíc korun

25. apríl 2017 - 7:52
Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 215 tisíc korun společnosti SAARLES s.r.o. Firma jako vlastník lesních pozemků v katastru Brťoví na Žďársku neprovedla zalesnění holin o výměře 3,25 hektaru. Dopustila se tak ohrožení životního prostředí v lesích. Lhůta pro zalesnění vytěžených ploch přitom byla nejpozději do konce května 2016. Před ukončením této ...
Kategórie: Spravodajstvo

Česko díky dobrovolníkům opět prokouklo!

10. apríl 2017 - 8:52
Více než 70 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo 1 080 tun odpadů na 1 750 místech v celé České republice... Zapojilo se tak zhruba o 20% dobrovolníků více, než na jaře loňského roku. I díky příznivému víkendovému počasí účast naplnila očekávání pořadatelů akce ze spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody. "Letos si poprvé akce vyzkoušela organizaci za pomoci ...
Kategórie: Spravodajstvo

O víkendu proběhne velký jarní úklid

7. apríl 2017 - 12:45
Tuto sobotu 8. dubna vyvrcholí celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 kterou společně koordinují Český svaz ochránců přírody a spolek Ekosmák. Od časného sobotního rána budou dobrovolníci po všech koutech země uklízet černé skládky i drobný nepořádek. Aktuálně je v mapě úklidů na webu www.UklidmeCesko.cz nahlášeno přes 2100 úklidových akcí. Letos se bude uklízet ...
Kategórie: Spravodajstvo

V České republice se zvyšuje rozloha bukových lesů. Jak přistupovat k jejich výchově?

7. apríl 2017 - 5:49
V České republice stoupá rozloha bukových lesů, a to na úkor lesů smrkových, jejichž rozloha setrvale klesá.. Za období 15 let (mezi roky 2000-2015) se zvýšila plocha bukových lesů o přibližně 57 000 ha, to je asi 12x rozloha lipenské přehrady. Výrazně tedy narůstá rozloha mladých porostů, o které je nutno pečovat odpovídající výchovou. Na základě posledních poznatků výzkumu zpracovali vědci ...
Kategórie: Spravodajstvo

Péče o mladé smrkové porosty se vyplácí

31. marec 2017 - 10:55
V České republice postupně klesá výměra smrkových lesů, za posledních 15 let přibližně o 3,5 %, tedy asi o necelých 82 000 ha, což představuje území o rozloze 1,75 Prahy. Naopak stoupá rozloha smíšených a bukových lesů. Přesto smrk zůstává naší hlavní dřevinou a je nezbytné věnovat mu velkou pozornost a řádnou péči, a to i kvůli problémům, které provázejí jeho chřadnutí v některých reg ...
Kategórie: Spravodajstvo

Genetické testy odhalily významnou různorodost dílčích populací borovice lesní

29. marec 2017 - 7:52
Borovice lesní je na území České republiky jednou z hlavních hospodářsky významných dřevin. Proto některé její populace zahrnuli odborníci na biologii a šlechtění lesních dřevin z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., do výzkumu genetické charakterizace. Výsledkem jsou mapy významných regionálních potomstev borovice lesní v ČR, jejich zastoupení v národních parc ...
Kategórie: Spravodajstvo

Velký jarní úklid proběhne v sobotu 8. dubna. Přidejte se!

29. marec 2017 - 7:47
Hlavní termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je připraven na sobotu 8. dubna. Zúčastní se ho 1% našich spoluobčanů, což je pro letošek cílem organizátorů? Každopádně půjde o největší environmentálně zaměřenou akci v dějinách České republiky. Udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, pro své děti, pro čisté životní prostředí, pro svůj pocit odpovědnosti tak ...
Kategórie: Spravodajstvo

Navržené metody hospodaření ve smrkových porostech reagují na změnu klimatu

23. marec 2017 - 4:53
Adaptace na změnu klimatu je v současnosti velmi aktuálním tématem a přirozeně se nevyhýbá ani lesnímu hospodářství, které na měnící se podmínky životního prostředí musí účinně reagovat. Proto vědečtí pracovníci z České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Vojenských lesů a statků, s. p. zpracovali metodické postupy, které se věnu ...
Kategórie: Spravodajstvo

Dvoufázová obnova má pozitivní vliv na budoucí stabilitu lesa

22. marec 2017 - 16:53
Pro obnovu lesa poničeného přírodními živly je velice vhodný alternativní způsob pěstování, tzv. dvoufázová obnova... Spočívá v principu využití přípravných dřevin, které postupně upraví málo příznivé růstové podmínky a následně umožní snazší vnášení cílových dřevin. Rychlý růst přípravných dřevin v mládí i schopnost odrůstat v podmínkách kalamitních holin zajišťuje vytvoření porostního zápoje ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky