Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 33 min 30 s

Systém včasného varování před lýkožroutem smrkovým

19. máj 2017 - 13:48
V důsledku měnících se podmínek prostředí a očekávaného oteplování bude s největší pravděpodobností docházet u lýkožrouta smrkového k urychlení jeho vývoje, dřívějšímu dokončení životního cyklu a zakládání další generace v sezóně... Tuto neradostnou prognózu se snaží zmírnit inovovaný systém TANABBO II pro tvorbu předpovědí ohrožení smrkových porostů obávaným kůrovcem. Jedná se o jeden z prvn ...
Kategórie: Spravodajstvo

Kloubnatka smrková nadále ohrožuje lesy Krušných hor

16. máj 2017 - 10:52
Lesy v Krušných horách se po imisní kalamitě musí vyrovnávat s vysokou zátěží v podobě napadení patogenními houbami...Přes veškerou péči se jen velice pozvolna daří vracet lesní porosty na severozápadu České republiky do stavu, ve kterém by mohly dostatečně plnit své produkční i mimoprodukční funkce. Návrat k dřevinné skladbě období před imisemi je komplikován rozpadem porostů náhradní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Správa Národního parku vypsala výběrové řízení na práce v lesích na další dva roky

15. máj 2017 - 8:48
Správa Národního parku Šumava zveřejnila nadlimitní veřejnou zakázku na služby ,,Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na území NP Šumava". Předmětem zadávacího řízení je zajištění prací spojených s péčí o lesy v největším národním parku v ČR na období od 1. října letošního roku do konce září 2019. Veřejné zakázky na práce v lese bude Správa zadávat, stejně jako v předchozích letech, prostř ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jaké lapáky lákají kůrovce a kdy nejvíc?

15. máj 2017 - 8:47
Na to odpověděl výzkum v lesích severní Moravy... Zda nalétává podkorní hmyz raději na odvětvené nebo neodvětvené lapáky a jaký vliv na jejich obsazení má doba, kdy jsou v lese položeny, zjišťovali vědci z Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty. K výzkumu vybrali dvě lokality na území Lesní správy Vítkov v blízkosti přehradní nádrže Kružberk. Tato lesní správa je součást ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výchovné zásahy zvyšují odolnost a stabilitu chřadnoucích smrkových mlazin

28. apríl 2017 - 4:53
Výchovné zásahy ve smrkových mlazinách v oblastech současného chronického chřadnutí smrku považují odborníci na pěstování lesa za více, než vhodné. Vyplývá to z jejich šetření v lesích severní Moravy, tedy v místech, kde chřadnou smrky všech věkových tříd bez ohledu na způsob jejich založení (přirozenou nebo umělou obnovou). ,,Naše studie nepotvrdila katastrofický rozpad smrkových mlazin ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za nezalesnění vytěžené holiny dostala firma SAARLES pokutu 215 tisíc korun

25. apríl 2017 - 7:52
Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 215 tisíc korun společnosti SAARLES s.r.o. Firma jako vlastník lesních pozemků v katastru Brťoví na Žďársku neprovedla zalesnění holin o výměře 3,25 hektaru. Dopustila se tak ohrožení životního prostředí v lesích. Lhůta pro zalesnění vytěžených ploch přitom byla nejpozději do konce května 2016. Před ukončením této ...
Kategórie: Spravodajstvo

Česko díky dobrovolníkům opět prokouklo!

10. apríl 2017 - 8:52
Více než 70 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo 1 080 tun odpadů na 1 750 místech v celé České republice... Zapojilo se tak zhruba o 20% dobrovolníků více, než na jaře loňského roku. I díky příznivému víkendovému počasí účast naplnila očekávání pořadatelů akce ze spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody. "Letos si poprvé akce vyzkoušela organizaci za pomoci ...
Kategórie: Spravodajstvo

O víkendu proběhne velký jarní úklid

7. apríl 2017 - 12:45
Tuto sobotu 8. dubna vyvrcholí celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 kterou společně koordinují Český svaz ochránců přírody a spolek Ekosmák. Od časného sobotního rána budou dobrovolníci po všech koutech země uklízet černé skládky i drobný nepořádek. Aktuálně je v mapě úklidů na webu www.UklidmeCesko.cz nahlášeno přes 2100 úklidových akcí. Letos se bude uklízet ...
Kategórie: Spravodajstvo

V České republice se zvyšuje rozloha bukových lesů. Jak přistupovat k jejich výchově?

7. apríl 2017 - 5:49
V České republice stoupá rozloha bukových lesů, a to na úkor lesů smrkových, jejichž rozloha setrvale klesá.. Za období 15 let (mezi roky 2000-2015) se zvýšila plocha bukových lesů o přibližně 57 000 ha, to je asi 12x rozloha lipenské přehrady. Výrazně tedy narůstá rozloha mladých porostů, o které je nutno pečovat odpovídající výchovou. Na základě posledních poznatků výzkumu zpracovali vědci ...
Kategórie: Spravodajstvo

Péče o mladé smrkové porosty se vyplácí

31. marec 2017 - 10:55
V České republice postupně klesá výměra smrkových lesů, za posledních 15 let přibližně o 3,5 %, tedy asi o necelých 82 000 ha, což představuje území o rozloze 1,75 Prahy. Naopak stoupá rozloha smíšených a bukových lesů. Přesto smrk zůstává naší hlavní dřevinou a je nezbytné věnovat mu velkou pozornost a řádnou péči, a to i kvůli problémům, které provázejí jeho chřadnutí v některých reg ...
Kategórie: Spravodajstvo

Genetické testy odhalily významnou různorodost dílčích populací borovice lesní

29. marec 2017 - 7:52
Borovice lesní je na území České republiky jednou z hlavních hospodářsky významných dřevin. Proto některé její populace zahrnuli odborníci na biologii a šlechtění lesních dřevin z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., do výzkumu genetické charakterizace. Výsledkem jsou mapy významných regionálních potomstev borovice lesní v ČR, jejich zastoupení v národních parc ...
Kategórie: Spravodajstvo

Velký jarní úklid proběhne v sobotu 8. dubna. Přidejte se!

29. marec 2017 - 7:47
Hlavní termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je připraven na sobotu 8. dubna. Zúčastní se ho 1% našich spoluobčanů, což je pro letošek cílem organizátorů? Každopádně půjde o největší environmentálně zaměřenou akci v dějinách České republiky. Udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, pro své děti, pro čisté životní prostředí, pro svůj pocit odpovědnosti tak ...
Kategórie: Spravodajstvo

Navržené metody hospodaření ve smrkových porostech reagují na změnu klimatu

23. marec 2017 - 4:53
Adaptace na změnu klimatu je v současnosti velmi aktuálním tématem a přirozeně se nevyhýbá ani lesnímu hospodářství, které na měnící se podmínky životního prostředí musí účinně reagovat. Proto vědečtí pracovníci z České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Vojenských lesů a statků, s. p. zpracovali metodické postupy, které se věnu ...
Kategórie: Spravodajstvo

Dvoufázová obnova má pozitivní vliv na budoucí stabilitu lesa

22. marec 2017 - 16:53
Pro obnovu lesa poničeného přírodními živly je velice vhodný alternativní způsob pěstování, tzv. dvoufázová obnova... Spočívá v principu využití přípravných dřevin, které postupně upraví málo příznivé růstové podmínky a následně umožní snazší vnášení cílových dřevin. Rychlý růst přípravných dřevin v mládí i schopnost odrůstat v podmínkách kalamitních holin zajišťuje vytvoření porostního zápoje ...
Kategórie: Spravodajstvo

Hospodaření v lesních školkách na přirozenějších základech

21. marec 2017 - 10:48
Majitelé lesních školek mají možnost čerpat nové poznatky o hospodaření a hnojení půd na svých pozemcích z nové metodiky pro praxi. Ucelený souhrn doporučených postupů je určený především pro podmínky lesních školek založených na písčitých sedimentech.Doporučené metody při monitoringu vybraných ukazatelů půdní úrodnosti mohou nacházet širší uplatnění ve školkařských provozech v rámc ...
Kategórie: Spravodajstvo

Historie, nástroje, zvyky a tradice - Myslivost jako obraz životního stylu v Národním zemědělskému muzeu

12. marec 2017 - 13:41
Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo novou interaktivní expozici Myslivost... Návštěvníci se mohou kromě řady zajímavých exponátů těšit na unikátní šestnáctimetrové panoramatické plátno s videoprojekcí a další zábavné prvky pro malé i velké. Nejnovější expozice tematicky navazuje na další výstavy, které věnují pozornost vztahu mezi člověkem a přírodou. Nejnovější výstava ukazuje vývo ...
Kategórie: Spravodajstvo

Do úklidu zbývá měsíc a je nás tisíc!

9. marec 2017 - 10:53
Měsíc před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko evidují organizátoři již 1 000 úklidových akcí... Podaří se letos zapojit kýžené 1% obyvatelstva ČR? Desítky tisíc dobrovolníků budou uklízet v lesích, obcích a městech, podél komunikací, ale také na řekách, v podzemí, v chráněných územích... Přesně za měsíc se desetitisíce dobrovolníků v Česku vydají uděl ...
Kategórie: Spravodajstvo

Velký jarní úklid Česka proběhne již za měsíc

8. marec 2017 - 13:50
8. dubna jdeme společně na to...Nejvyšší čas zaregistrovat a začít organizovat svůj úklid. Termín se neúprosně blíží a za měsíc je to tady... ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lov na nehonebních pozemcích - prase divoké

3. marec 2017 - 6:46
Informace k lovu na nehonebních pozemcích.. V poslední době se stává problémem působení škod některými druhy živočichů na nehonebních pozemcích. Největší problémy a škody způsobuje prase divoké. Jde zejména o rozryté pozemky, pobořené ploty, rozbité dveře u chat a v některých případech i poranění nebo usmrcení psů. Ministerstvo zemědělství proto vydalo metodické sdělení orgánům státní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za co vděčíme lužním lesům

2. marec 2017 - 9:51
Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy, i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les? Je to les s charakteristickým podmáčením, které vzniká buď díky blízkosti řeky a záplavám, nebo tam, kde je vysoká hladina podzemní vody. Půda v takto vlhkých místech má nedostatek kyslíku a ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky