Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 5 hod 10 min

Problematika černých skládek na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

18. marec 2015 - 10:41
Skládky nejenže v lesích vznikají, ale v některých oblastech se dokonce i neustále obnovují...Aneta Fechtnerová V České republice se v posledních několika letech zlepšila celková situace nakládání s odpady i řešení komplexního odpadového hospodářství. Jedná se hlavně o zkvalitnění služeb v oblasti nakládání s odpady, možností a dostupností odkládání odpadu. Z těchto důvodů je nepochopite ...
Kategórie: Spravodajstvo

Slovinsko: Zemědělství a lesnictví

14. marec 2015 - 7:55
Slovinské zemědělství je charakteristické velkým počtem farem, které v průměru obhospodařují 3,2 ha půdy v hornatém prostředí. Pouze cca. 6 % farem obhospodařuje více než 10 ha. Toto je jedním z důvodů, proč produktivita není vysoká. V soukromém vlastnictví je více než 90 % zemědělské půdy a na zemědělských farmách žije relativně veliká část obyvatelstva, ze které je pouze ur ...
Kategórie: Spravodajstvo

Existuje schválený Národní lesnický program pro stávající období a blízkou budoucnost?

13. marec 2015 - 8:53
Schválený Národní lesnický program. Posledním národním lesnickým programem v České republice je Národní lesnický program pro období do roku 2013 (NLP II) schválený usnesením vlády č. 1221 ze dne 1. října 2008. Realizací jednotlivých klíčových akcí se v letech 2008 až 2012 zabývala Koordinační rada Národního lesnického programu. Ta se snažila zejména zkonkretizovat obecná opatření NLP ...
Kategórie: Spravodajstvo

Chcete prodat les? ,,Výhodné,, nabídky ke koupi vás mohou připravit o velké peníze

4. marec 2015 - 9:41
Koupím les, platím hotově, cena až 450 tisíc korun za hektar. Inzerátů na prodej či koupi lesních pozemků je méně než v případě půdy zemědělské.Pečovat o les, jak ukládá zákon, není snadné ani levné. Navíc to je starost na dlouhá léta. Zájem mají podle jednatele společnosti JH bosak.Bonix Tomáše Bosáka hlavně profesionálové z oboru. Asi 30 procent kupujících ale tvoří laická veřejnost. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Bříza je na extrémních stanovištích důležitou náhradní dřevinou

1. marec 2015 - 9:51
K rozpoznání jednotlivých druhů slouží praktická příručka... Po úspěšném klíči k určování druhů dubů přišla na svět další příručka pro praktické lesníky, tentokrát zaměřená na určování domácích druhů bříz. Stejně jako ta minulá, i v tomto případě byla metodika vypracována na základě podnětu odborných pracovníků Lesů České republiky, s.p. Díky své srozumitelnosti a názornosti může poslouž ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak předcházet škodám působených spárkatou zvěří?

26. február 2015 - 16:53
Především snížením početních stavů jednotlivých druhů této zvěře... Předcházet jim je možné řadou způsobů, hlavně však dosažením únosných početních stavů jednotlivých druhů této zvěře. V posledních letech jsou nejvíce zaznamenávány škody černou a jelení zvěří, a to jak na lesních, tak na zemědělských půdách. (Zdroj: Český statistický úřad) ,,Škody zvěří v lese pochopitelně přímo souv ...
Kategórie: Spravodajstvo

MATEMATICKÉ MODELY POMÁHAJÍ LESNÍKŮM ZAJISTIT GENETICKY KVALITNÍ OSIVO

22. február 2015 - 16:56
Vědci z katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze představili nový a efektivní způsob výsadby semenných sadů lesních dřevin. Nové prostorové schéma (označené jako ,,MI design") podporuje náhodné křížení, omezuje samoopylení a ve všech sledovaných parametrech překonává alternativní metody k prostorovému uspořádání sadů. Celý metodický postup, včetně sro ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak na problémy s nepůvodními, invazními druhy rostlin a živočichů?

21. február 2015 - 6:52
Možnosti řešení vám přiblíží seminář na Novotného lávce ve středu 25. února Jak čelit problémům s invazními druhy rostlin, hub, hmyzu nebo obratlovců nastíní odborný seminář, který se uskuteční ve středu 25. 2. 2015 v sídle České lesnické společnosti na Novotného lávce v Praze. Akci pro odbornou veřejnost pořádá Česká lesnická společnost společně s Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu les ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zprávy lesnického výzkumu vycházejí nepřetržitě potři generace

9. február 2015 - 17:41
V lednu 2015 uplynulo 60 let od vydání prvního čísla časopisu, který pravidelně přináší zprávy ze světa lesnického výzkumu. Za dobu jeho existence vyšlo 238 čísel (k tomu tři speciální) a v nich přes dva a půl tisíce článků - rozsáhlejších i krátkých. Časopis si při svém zrodu kladl za cíl stát se jedním z pojítek výzkumu a praxe. U zrodu časopisu stál Jaroslav Hofman (1918-1991), přední ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nová pravidla pro národní parky zlepšují současnou situaci, ale v lesích umožňují i velkoplošnou těžbu

8. február 2015 - 6:44
Návrh novely zákona, kterou se zpřesňují pravidla ochrany přírody v národních parcích, jde správným směrem. Novela zlepšuje podmínky pro ochranu přírody v NP a stanovuje stejné principy péče pro všechny čtyři české NP. Pouze pro situace, kdy jejich odlišné podmínky vyžadují specifický přístup, má každý národní park své vlastní paragrafy. Návrh dnes ministerstvo životního prostředí zveřejn ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy ČR nechají za své peníze vyčistit od munice 500 hektarů lesa na Břeclavsku

5. február 2015 - 11:51
Lesy ČR začnou na své náklady odstraňovat do konce letošního roku nevybuchlou válečnou munici z lesních pozemků na Břeclavsku. Jde o plochu 500 hektarů. Asanace území by měla trvat zhruba osm let. ,,Naším zájmem je po více než deseti letech ukončit bezvládí a říct, že se k tomuto problému stavíme čelem a že tento prostor vyčistíme za peníze Lesů České republiky. Je potřeba, aby území, kt ...
Kategórie: Spravodajstvo

Smutný je pohled na lesy znečištěné černými skládkami

24. január 2015 - 7:51
Problematika nepovolených skládek patří mezi skutečnosti, jimž při správě lesů v majetku státu dlouhodobě čelí i Lesy České republiky, s. p. Na lesních pozemcích zakládají neukáznění občané i různé firmy, a to v rozporu se všemi platnými předpisy, stále nové tzv. ,,černé skládky". Vůbec si přitom neuvědomují, jak lesům, přírodě a životnímu prostředí škodí. Děje se tak i přes fakt, že se v městec ...
Kategórie: Spravodajstvo

Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

20. január 2015 - 10:41
Dne 8. prosince 2014 vláda přijala nařízení vlády č. 308/2014 Sb...kterým se mění některá nařízení vlády, mj. i nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Od 1. ledna 2015 a dále od 1. října 2015 proto dochází ke změnám v pravidlech pro poskytování těchto finančních příspěvků. Vý ...
Kategórie: Spravodajstvo

Národní Inventarizace lesů ČR v roce 2014

12. január 2015 - 13:55
Průběh pozemního šetření Národní inventarizace lesů ČR (NIL II) v roce 2014. V rámci opakovaného šetření NIL2 na inventarizačních plocháchzaložených v prvním cyklu NIL byly v roce 2014 pozemně šetřenyvšechny plochy, které byly v NIL I klasifikovány jako kategorie LES. Dále také byly navštíveny všechny plochy, které byly v NIL Iklasifikovány jako NELES, ale při interpretaci dle leteckých s ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

11. január 2015 - 8:48
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Citace: 357/2014 Sb. Částka: 142/2014 Sb. Na straně (od-do): 4717 Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament Datum přijetí: 18. prosince 201 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ochrana přírody a výhodné lesnictví mohou jít ruku v ruce

10. január 2015 - 9:44
ČEHOVICE - Že je možné spojit ekonomický přínos zejména pro malé a střední vlastníky lesa s výhodami pro ochranu přírody, ukazuje už druhá sezóna unikátního projektu v čehovickém biocentru. Koncem prosince ji zahajuje Koalice pro řeky, která tady obnovuje tradiční způsob obhospodařování lužních lesů. Majitelé lesů nebudou muset čekat dlouhá desetiletí na ekonomický přínos z nově založeného l ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak zabránit ekologické katastrofě - chřadnutí smrků?

4. január 2015 - 10:43
Smrkové porosty se nedožívají mýtního věku, to působí velké hospodářské ztráty.Chřadnutí smrků se nejvíc objevuje na severní a střední Moravě, problém ale znají v celé Evropě. Končí éra smrkových lesů? Jaké mají obce a další majitelé lesních pozemků možnosti v boji proti chřadnutí? Lesníci se shodují v tom, že se jedná o tak významnou ekologickou katastrofu, že jí běžně známými postupy dnes ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zajímavý starší článek o právní problematice skládek v českých lesích

28. december 2014 - 5:44
V České republice se v posledních několika letech zlepšila celková situace nakládání s odpady i řešení komplexního odpadového hospodářství...Jedná se hlavně o zkvalitnění služeb v oblasti nakládání s odpady, možností a dostupností odkládání odpadu. Z těchto důvodů je nepochopitelné, že v současnosti mohou ještě vznikat tzv. ,,černé skládky", někdy nazývané též divoké, živelné či nepovolené ...
Kategórie: Spravodajstvo

Kloubnatka a sypavka smrková v Krušných horách

27. december 2014 - 9:41
Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. v letošním roce opět podrobně zkoumala výskyt škodlivých činitelů v lesích České republiky. V jejím hledáčku byly mimo jiné i Krušné hory, které jsou ve střední Evropě obecně považovány za jedno z modelových území z hlediska poškození jejich bioty (zejména dřevinné složky) tzv. imisní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Valná hromada FSC ČR potvrdila nový lesní standard FSC

14. december 2014 - 9:54
Nevládní nezisková organizace FSC ČR dne 3. prosince na své jedenácté valné hromadě schválila nové znění revidovaného Českého standardu FSC lesního hospodaření. Nový standard přináší změny, které by měly českým lesníkům pomoci v získání certifikace FSC. Obsahem valné hromady FSC ČR, která se konala v Brně v prostorách Otevřené zahrady, byly kromě organizačních změn stanov a pravidelného ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky