Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 3 hod 51 min

Výzkum pomáhá lesníkům, školkařům i veřejnosti

18. máj 2016 - 10:45
Díky němu vznikla i naučná stezka v královéhradeckých lesích O tom, že je lesnický výzkum úzce provázán s každodenním praktickým využitím, svědčí množství větších či menších projektů, kterými se zabývají odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V mnoha případech se výzkumná šetření uskutečňují ve spolupráci s lesníky, vlastníky lesa nebo majiteli lesních školek ...
Kategórie: Spravodajstvo

Loňské sucho oslabilo dřeviny a otevřelo dveře škůdcům lesa

13. máj 2016 - 7:50
S následky sucha, které loni postihlo Česko, se budou lesy vyrovnávat nejen celý letošní rok, ale i v dalších letech.... Suchem a přísušky oslabené lesní porosty totiž poskytují vhodné podmínky jak pro vznik gradace podkorního hmyzu, tak pro rozvoj a šíření kořenových hnilob. Právě tématu sucha vzhledem k nepříznivému vývoji počasí v posledních několika letech, byl věnován letošní seminář ...
Kategórie: Spravodajstvo

Děti i dospělí se při Týdnu lesů dozví, jak se obnovuje les

13. máj 2016 - 6:50
Pomáháme lesům růst je heslem letošního Týdne lesů, který potrvá do 13. května. Akce však lesnícipřipravili na celý měsíc květen. V rámci Týdne lesů si mohou děti i dospělí po celé České republice za asistence lesníků vyzkoušet například, jak se sbírají semena lesních dřevin a zkusit si práci lesních dělníků při sázení stromků v lese. Mohou také navštívit lesní školky a seznámit se s pěstov ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výzkum ukazuje, jaký vliv má těžba dřeva na hydrologii krajiny

11. máj 2016 - 6:41
Vliv těžby dřeva, případně dalších lesnických opatření na hydrologii lesa a krajiny je stále předmětem vědeckého výzkumu, hospodářské politiky a společenských aktivit... Vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VS Opočno) provedli analýzu působení těžeb dřeva na vodnost v domácích poměrech na podhorských a horských experimentálních odtokových a bila ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ministerstvo zemědělství kvůli kůrovci zdvojnásobí rozsah monitorovacích letů

10. máj 2016 - 4:56
V souvislosti s klimaticky nepříznivým rokem 2015 se v letošním rocena podstatné části území České republiky očekává ve smrkových porostech velký výskyt kůrovce. Ministerstvo zemědělství proto letos zdvojnásobí rozsah monitorovacích letů. Díky nim budou rychle a včas odhalena nově vznikající kůrovcová ohniska, zejména v plošně rozsáhlých nebo obtížně přístupných lesních porostech.Lesy bude ...
Kategórie: Spravodajstvo

Dotazníkové šetření o vydávání omezení či zákazu vstupu do lesa a honitby v roce 2016.

9. máj 2016 - 8:45
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) mají možnost dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, omezit či zakázat vstup do lesa či honitby. Ministerstvo zemědělství provedlo dotazníkové šetření o vydávání omezení či zákazu vstupu do lesa/honitby a shrnulo výsledky tohoto šetření do přiložené tabulky. Ke 3. 5. 2016 odpovědělo na výzvu 145 obecní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesníci vzkazují: Pomáháme lesům růst. Přijďte se přesvědčit v Týdnu lesů

6. máj 2016 - 5:56
POMÁHÁME LESŮM RŮST. Pod tímto zdánlivě jednoduchým, ale o to výstižnějším heslem, se letos odehraje v pořadí již 9. Týden lesů v ČR... Hlavním tématem tétopopulární akce určené nejen pro školy, ale i širokou veřejnost, je OBNOVA LESA. Týden lesů letos oficiálně připadá na termín od 9. do 13. května. Sice se jedná jen o pět pracovních dní, ale akce u příležitosti letošního Týdne lesů chysta ...
Kategórie: Spravodajstvo

Národní zemědělské muzeum zpřístupní expozici lesa z výstavy Expo

30. apríl 2016 - 9:54
Národní zemědělské muzeum dnes ve své budově v Praze na Letné představí novou expozici nazvanou Laboratoř ticha, která pochází ze světové výstavy Expo 2015 v Miláně. Speciální světla a akustické efekty v ní navozují atmosféru lesního ticha se vší jeho silou a magií. Expozice chce poukázat na život, který obklopuje hluk, a nutnost člověka se vrátit ke kořenům. Veřejnosti se poprvé otevř ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pojďte s námi uklidit Česko!

13. apríl 2016 - 8:49
Tuto sobotu 16. dubna vyvrcholí celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 Od časného sobotního rána budou dobrovolníci po všech koutech země uklízet černé skládky i drobný nepořádek. Aktuálně je na webu organizátorů Ukliďme svět, ukliďme Česko nahlášeno přes 1700 úklidových akcí. Letos se bude uklízet na více než 1700 místech po celé republice, přičemž v tuto chvíli j ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výzkumný program Ministerstvase v příštích devíti letech zaměří na zlepšení českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství

13. apríl 2016 - 4:49
Vláda v pondělí schválila Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Podle plánů půjde v příštích letech na podporu zemědělského výzkumu 3,6 miliardy korun, z toho 3,5 miliardy ze státního rozpočtu. Program navrhuje komplexní řešení výzkumu v agrárním sektoru. Cílem programu je zlepšit pozici českého země ...
Kategórie: Spravodajstvo

Přípravy vrcholí. Za týden se bude uklízet Česko.

8. apríl 2016 - 12:46
V rámci celorepublikové akce se chystá přes 1 600 úklidů. Kompletace a rozesílka balíků s úklidovým materiálem je v plném proudu. Dobrovolníci se mohou registrovat i nadále. V Brně uspořádala Městská policie předúklid injekčních stříkaček. Uklízet Česko bude i velvyslanec USA Andrew Shapiro.Již příští sobotu se uskuteční většina úklidů českých měst, obcí i přírody v rámci Ukliďme svět, ukli ...
Kategórie: Spravodajstvo

Spolupráce mezi Státním pozemkovým úřadem a Českomoravskou mysliveckou jednotou pomůže lesní zvěři

8. apríl 2016 - 9:42
Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová dnespodepsaladohoduospoluprácis Českomoravskoumysliveckoujednotou. Stalo se tak v rámci veletrhu Techagro, který se spolu s veletrhy lesnictví a myslivosti Silva Regina, o výživě a chovu zvířat Animal vetex a výstavou Biomasa, koná na brněnském výstavišti. Jedná se o největší veletrh zemědělské techniky v Evropě v tomto roce. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Blázniví ministerští úředníci aneb jak je to opravdu se zákazem vstupu do lesa

7. apríl 2016 - 7:49
Vážně se na Ministerstvu zemědělství zbláznili a chtějí pod pokutou 30 tisíc korun zakázat vstup do lesa? To už tam nesmíme na procházky nebo sbírat houby? Přesně tohle by si mohl pomyslet v posledních dnech čtenář nad některými titulky z novin. Takže, co Ministerstvo zemědělství ve skutečnosti navrhuje v novele zákona o myslivosti ohledně zákazu vstupu do lesa? Jednu jedinou věc: zvýšit maxi ...
Kategórie: Spravodajstvo

Správný postup při zalesňování je základem úspěchu umělé obnovy lesa

3. apríl 2016 - 10:51
Přicházející jaro představuje nejlepší dobu pro výsadbu mladých stromečků. Umělá obnova lesa představuje přibližně 75 % z celkové obnovy lesa, přirozená obnova pak činí 25 %. Ročně se obnoví les zhruba na 26 000 ha. V loňském roce uhynulo na různých lokalitách 25 - 40 % čerstvě vysazených mladých stromečků vlivem extrémního počasí - tepla a sucha. Svůj podíl na tom mělo i podcenění tohoto fak ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ze školky rovnou do lesa, aneb zajímavý experiment se sazenicemi buku na slunci i ve stínu

2. apríl 2016 - 12:48
Buk lesní je používán pro obnovu lesa na holinách i v podsadbách... Podle umístění se poté liší ekologické podmínky, které se mohou výrazně projevit na odrůstání sadebního materiálu po výsadbě. Významný vliv na růst mladých jedinců má přístup světla a s tím související teplotní a vlhkostní poměry konkrétního stanoviště. Právě působení světelných podmínek na růst semenáčků a sazenic zkoumali vě ...
Kategórie: Spravodajstvo

Tipy na účinnou ochranu skládek dřeva před kůrovcem

27. marec 2016 - 8:51
Nejen živé smrky, ale i pokácené stromy uskladněné v lese a čekající na další zpracování, jsou ohroženy napadením lýkožroutem smrkovým a dalšími kůrovci Aby nedošlo ke znehodnocení dřeva na skládkách a tím i značným ekonomickým ztrátám, existují nová účinná opatření. Dvě možné metody ochrany skládek smrkového dříví před napadením lýkožroutem popisují odborníci z Lesní ochranné služby Výzkumn ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015

26. marec 2016 - 16:54
Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015 a evidovaný objem kůrovcového dříví v jednotlivých krajích v roce 2015. Přílohy Vývoj ročního objemu smrkového kůrovcového dříví v letech 2000-2015 a evidovaný objem kůrovcového dříví v jednotlivých krajích v roce 2015 (DOC, 744 KB) ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní den lesů: Jak se do lesa volá, tak se kůrovec ozývá.

21. marec 2016 - 8:46
Polovině našich smrčin hrozí uhynutí. Zdravé lesy naopak pomáhají v dobách sucha i povodní..Letošní Mezinárodní den lesů, který připadá na pondělí 21. března, je věnován vodě. Upozorňuje, že lesy na celém světě jsou nezastupitelné při zadržování vody v krajině. Zhruba třetina z největších světových měst získává významný podíl pitné vody přímo ze zalesněných chráněných oblastí [1]. Lesy také ...
Kategórie: Spravodajstvo

Doporučená opatření v ochraně lesa - lýkožrout

20. marec 2016 - 12:41
Doporučená opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.), lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlb.) a lýkožroutu menšímu (Ips amitinus Eichh.). Přílohy Doporučená opatření v ochraně lesa (DOC, 154 KB) ...
Kategórie: Spravodajstvo

Smrkové lesy v České republice ohrožuje nový škůdce - lýkožrout severský

20. marec 2016 - 11:41
V posledním desetiletí se rozšiřuje v České republice nový druh významného škůdce smrkových lesů - lýkožrout severský.Tento příbuzný známého lýkožrouta smrkového (obecně zvaného kůrovec) způsobuje v posledních letech kalamitní odumírání smrčin zvláště v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska. Kvůli chybějícím informacím o tomto škůdci a také jeho odlišnosti od dobře prostudovaných druhů ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky