Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 1 hod 30 min

Mapování významných domácích populací buku lesního přináší cenné informace

13. január 2017 - 17:43
Mapový seriál významných regionálních populací lesních dřevin pokračuje... Po smrku ztepilém a jedli bělokoré zpracovali odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., genetickou charakterizaci důležitých potomstev buku lesního v České republice. Výsledky projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum, který je zaměřen ještě nasmrk ztepilý, borovici lesní, dub zi ...
Kategórie: Spravodajstvo

Přihnojování drcenými těžebními zbytky má pozitivní vliv na růst borovice lesní

6. január 2017 - 9:50
Jaký vliv má využívání těžebních zbytků na růst sazenic borovice lesní? To se snaží zjistit trojice vědců z České zemědělské univerzity v Praze - Fakulty lesnické a dřevařské. Před čtyřmi lety zahájili výzkum problematiky vlivu využití těžebních zbytků nastav půd atrvalost lesní produkce.Výzkumné plochy se nacházejí v oblasti přirozených borů v majetku Městských lesů Doksy, s. r. o. První ...
Kategórie: Spravodajstvo

Věk stromů formuje strukturní rozmanitost horských smrčin

23. december 2016 - 9:49
Jakou roli hrají ve formování horského smrkového lesa klimatické podmínky, historie porostů ve formě přirozených narušení nebo vlivu člověka, umístění svahu na sever či na jih nebo nadmořská výška? Vlivem těchto faktorů na horské smrčiny v centrální části Hrubého Jeseníku (NPR Praděd, CHKO Jeseníky) se zabývali odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské. Výsl ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vědci zmapovali významné regionální populace jedle bělokoré v ČR

16. december 2016 - 17:43
Odborníci na biologii a šlechtění lesních dřevin z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., zmapovali významné regionální populace jedle bělokoré v České republice.Genetická charakterizace potomstev domácích druhů lesních dřevin představuje cennou informaci, která pro území České republiky dosud nebyla k dispozici. Výsledky projektu Národní agentury pro zemědělský v ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zájemci si mohou pořídit vánoční stromky s certifikátem FSC - stejným jako má vánoční strom v centru Brna!

10. december 2016 - 8:43
Odpovědný přístup k životnímu prostředí nemusí být pouze o tom, chovat se v lesích ohleduplně a nenarušovat tak unikátní ekosystém. Zvláště v období vánočních svátků může svojí troškou přispět každý, a to koupí vánočních stromků s FSC certifikátem, které pocházejí z lesů, kde se hospodaří přírodě blízkým způsobem. Jedním z takových stromů je i brněnský vánoční strom, který je každoročně vypravo ...
Kategórie: Spravodajstvo

Středočeský kraj se pyšní titulem Kraj, který prokoukl 2016, těsně předběhl Jihomoraváky

8. december 2016 - 17:54
Nejúspěšnější ročník dobrovolnických úklidových akcí s názvem ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko", je pro letošek ukončen... Organizátoři se po poslední akci v prosinci dopočítali k finálním 86 210 dobrovolníkům při 2066 akcích po celé ČR. Čest všem vítězům, poražených není. Kraj s nejvyšším počtem úklidových akcí byl vyhlášen při slavnostním zakončení sezóny v pražském Florentinu. ,,Do posle ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za nezalesnění a nedostatečnou ochranu proti kůrovci v CHKO Beskydy dostala firma pokutu 400 tisíc korun

8. december 2016 - 8:47
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili pokutu 400 tisíc korun společnosti SKOGAR s.r.o. za několikerá porušení lesního zákona. Firma jako vlastník lesních pozemků v katastru obce Krásná na Frýdecko-Místecku v CHKO Beskydy v zákonné dvouleté lhůtě nezalesnila tři holiny o celkové velikosti cca 1,85 hektaru. Navíc neprováděla včasná a dostatečná opatření proti ...
Kategórie: Spravodajstvo

Bosenští lesníci využívají znalosti českých expertů a špičkové české technologie

1. december 2016 - 17:50
Bosna a Hercegovina je jednou z nejzalesněnějších zemí Evropy. Lesy zde dle odhadů zabírají více než polovinu veškerého území. Nedostupné svahy hor a hluboká údolí navíc dlouhodobě znemožňovaly těžbu dřeva, a tak si zdejší lesy zachovaly svůj tradiční smíšený charakter. První ucelené plány lesního hospodářství se v této balkánské zemi objevily až po roce 1878, kdy přešla Bosna a Hercegovi ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jedle vznešená - vzácný druh v lesích České republiky

25. november 2016 - 4:53
Jedle vznešená (latinský název Abies procera Rehd.) nedělá svému jménu žádnou ostudu.Její majestátní koruna zdobí nejeden park, zahradu nebo rekreační les. V České republice není tato introdukovaná dřevina původem z Pacifického severozápadu USA zatím moc rozšířená. Výzkum jedle vznešené přinesl díky pokusným plochám, založeným v 80. letech 20. století, cenné poznatky o přednostech a úskalí ...
Kategórie: Spravodajstvo

Buky ve smrkovém porostu mají dobrý vliv na vlastnosti půdy

18. november 2016 - 4:41
Kvalita opadu lesních dřevin má určující význam pro vytváření humusových forem. Rozklad opadu je nejdůležitějším procesem při určování toku živin a organické hmoty v ekosystému a jejich vstup do půdy. Silně tak ovlivňuje půdní prostředí a produkci porostů. V podmínkách České republiky má značný význam hodnocení vlastností nadložního humusu pod smrkem ztepilým a bukem lesním, protože smrk je n ...
Kategórie: Spravodajstvo

Experimentální výchova douglasky má první výsledky

11. november 2016 - 6:53
Vlastnosti douglasky tisolisté nejsou doposud v lesním hospodářství České republiky dostatečně využívány a její podíl na druhové skladbě našich lesů je minimální (do 0,2 %). Důvodem jsou zřejmě také malé zkušenosti s jejím pěstováním a nečetné experimentální poznatky o výchově mladých douglaskových porostů v podmínkách ČR. To chtějí změnit vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního ...
Kategórie: Spravodajstvo

Experiment s mrazem a světlem pomůže porozumět mladým smrkům

4. november 2016 - 12:55
Výsledky zajímavého experimentu sledujícího vztah mezi jarním mrazem, slunečním zářením a poškozením mladých rašících smrků představili vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa). Smrk ztepilý v podmínkách svého přirozeného rozšíření bývá vystaven působení pozdních jarních mrazů, často v době, kdy mladé st ...
Kategórie: Spravodajstvo

Portál i mobilní aplikace SENOSEČ se osvědčují: Letos zachránily 553 zvířat

3. november 2016 - 11:43
Webový portál SENOSEC.CZU.CZ a letos nově spuštěná mobilní aplikace SENOSEČ nesou ovoce. V letošní sezóně se díky nim podařilo před smrtí zachránit 553 zvířat, z toho 183 mláďat. To je více než trojnásobný nárůst oproti roku 2015. Na projektu spolupracují od roku 2014 Česká zemědělská univerzita, MŽP, dobrovolníci a myslivci. ,,Projekt Senoseč online prokazatelně nese ovoce. Loni, v pr ...
Kategórie: Spravodajstvo

Reakce MŽP na poplašné a nepravdivé informace ČMMJ k seznamu invazních druhů

1. november 2016 - 4:49
Českomoravská myslivecká jednota vydala před několika dny tiskovou zprávu [1] plnou poplašných, bulvárních a nepravdivých informací. Autoři zprávy uvádějí v omyl nejen média, ale i další zájmové svazy, které se během dneška scházejí u kulatého stolu v Praze na Chodově na podkladě zcela nepravdivých a nijak neověřených informací. Před několika měsíci se v ČR strhla emotivní a médii hojně sle ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní konference Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU - Pražská deklarace o lesích

27. október 2016 - 10:43
Ministři odpovědní za lesnictví se sešli na konferenci "Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU" konané 7. října 2016 v Praze. Přílohy Pražská deklarace o lesích (PDF, 1 MB) Pražská deklarace o lesích - DE (PDF, 1 MB) Pražská deklarace o lesích - ENG (PDF, 1 MB) ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní konference Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU

26. október 2016 - 7:54
Prezentace účastníků na konferenci "Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU" konané 7. října 2016 v Praze. D. Kraus U. Mergner skupina / group Ch. Schmidt, M. Jurečka M. Palahi konference I / conference I konference II / conference II konference III / conference III ...
Kategórie: Spravodajstvo

Firma LAGRON dostala pokutu za kácení lesa nad rámec povolení a poškození dalších rostoucích stromů

24. október 2016 - 10:46
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 234 tisíc korun společnosti LAGRON s.r.o. za několikerá porušení lesního zákona. Tím nejzávažnějším bylo, že firma při povoleném kácení u obce Stebno na Ústecku vytěžila i místa, na kterých měly stromy zůstat. Při kácení lesa totiž vznikla na dvou místech souvislá holina o velikosti 1,5 hektaru. , ...
Kategórie: Spravodajstvo

Říčany: Zahraniční studenti pomáhali v říčanském lese

23. október 2016 - 17:55
V červenci zavítalo do Říčan 50 středoškoláků ze Španělska, Maďarska, Holandska a Slovenska. V rámci výměny a spolupráce s Asociací pro podporu vzdělání a sdružením Parentes přijeli dobrovolně pracovat do říčanského lesa. Vřelého přivítání se jim dostalo také na radnici v Říčanech. Od úterý 22. do pátku 25. července strávili zahraniční studenti prázdninový týden na Říčansku. Hoši ve věku ...
Kategórie: Spravodajstvo

20. říjen - Den stromů

20. október 2016 - 9:42
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy plní řadu důležitých funkcí. K jejich zachování přispívá i věda

18. október 2016 - 9:43
Jak předcházet stresům ze sucha, chřadnutí a rozpadu smrkových porostů, které dřeviny jsou vhodné pro zalesňování, jaké jsou aspekty přirozené obnovy smrkového lesa ve vyšších polohách? Na tyto a další palčivé otázky, související s měnícími se podmínkami prostředí, se snaží odpovědět současný lesnický výzkum. O tom, že lesnická věda a výzkum umí pružně reagovat na aktuální problémy, svědčí s ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky