Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 2 hod 16 min

Vytěžil dřevo a nezalesnil holiny. Dostal pokutu 170 tisíc korun

19. november 2015 - 12:49
Právnické osobě INSTITUT LESNÍ KULTURY z. s. uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem pokutu ve výši 170 tisíc korun. Uvedený vlastník v zákonné lhůtě nezalesnil holiny (paseky) po provedených těžbách dřeva na ploše o výměře 1,72 ha v katastrálním území Domoušice. Pokuta nabyla právní moci 1. října 2015. ,,Protože vlastník lesa nezalesnil vytěžené ploch ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ministr zemědělství: Jednotná strategie hospodaření s lesy je důležitá a prospěšná pro všechny členy Eustaforu

18. november 2015 - 7:44
Setkání představitelů evropských státních lesů sdružených v asociaci Eustafor, které v Praze pořádal státní podnik Lesy ČR, ocenil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zástupci vlastníků lesů i Ministerstva zemědělství hovořili se zpracovateli dřeva o certifikaci lesů jako nástroji, který prověřuje i podporuje odpovědné hospodaření. ,,Asociace je klíčovou platformou pro vyjednávání s institucem ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy mohou pomoci zabránit povodním a suchu

10. november 2015 - 10:56
Jedna třetina evropského území je pokryta lesy, přičemž v jejich blízkosti nebo přímo v nich žije přibližně 296 milionů Evropanů. Lesy poskytují širokou škálu ekosystémových služeb, včetně zadržování vody. Zpráva Water-retention potential of Europe's forests vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) poukazuje na to, jak důležitou roli hraje retence vody při minimalizaci rizik ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jedle obrovská a douglaska patří mezi perspektivní introdukované dřeviny

7. november 2015 - 13:41
Problematikou introdukovaných (cizokrajných) dřevin vČeské republice se již řadu let zabývá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ve Strnadech. Důvodem k introdukci dřevin v lesním hospodářství je především objemová produkce, poskytování kvalitního dřeva specifických druhových vlastností a produkce cenných sortimentů. Jedním zkritérií uplatnění introdukovaných dřevin vČR ...
Kategórie: Spravodajstvo

Houbové patogeny jsou pro stromy stejně nebezpečné jako ostatní škůdci

6. november 2015 - 7:42
Řada patogenních hub dokáže stromy potrápit obdobně jako jiní biotičtí škůdci, například podkorní hmyz, chrousti, drobní hlodavci nebo zvěř. Napadají jehličnaté i listnaté stromy a způsobují poškození porostů napříč Českou republikou. Jako nejvýznamnější se v současné době jeví napadání dřevin kloubnatkou smrkovou (Gemmamycespiceae) v Krušných horách, václavkami (Armillariaspp.) na sev ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy jsou významným hydrologickým prvkem krajiny

23. október 2015 - 10:53
Koloběh vody v lesních ekosystémech je důležitým a v současné době velmi aktuálním tématem lesnického výzkumu. Shromažďování a vyhodnocování dat je zaměřeno na udržení nepřetržité časové řady výsledků. Ta má nezastupitelný význam z hlediska stanovení trendů vývoje srážkoodtokových vztahů, vlivu lesa na vodní režim krajiny a koloběhu prvků v lesních ekosystémech.Tomuto účelu již více ne ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zpráva o stavu lesa 2014

23. október 2015 - 9:56
Výroční zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014. Rok vydání: 2015 Cílová skupina: lesnická veřejnost Tématické oblasti: Myslivost, Lesnictví ISBN: 978-80-7434-242-4 ...
Kategórie: Spravodajstvo

20. říjen - Den stromů

20. október 2015 - 8:50
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, ...
Kategórie: Spravodajstvo

Přirozené zmlazení lesů po kůrovcové kalamitě, je větší, než v případě umělé výsadby a obnovující se les nemá negativní vliv na vodní poměry

10. október 2015 - 13:48
Světově uznávaný vědecký časopis Journal of Applied Ecology na začátku září publikoval rozsáhlý článek, který shrnul výsledky monitoringu přirozeného zmlazení lesů na Šumavě, jenž prošly větrnou a kůrovcovou kalamitou. Podle něj se v oblasti mezi Roklanem, Luzným a Černou Horou za posledních 10 let znásobila hustota přirozeného zmlazení. Na hektaru plochy je tak více mladých smrků, než kolik b ...
Kategórie: Spravodajstvo

Správa lesů musí být efektivní a odpovědná

9. október 2015 - 4:44
Jako Lesní taxační kancelář vznikl před 80 lety nynější Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Náplň i název ústavu se během let měnily. Jeho poslánímvšak vždy bylo v souladu s rozhodnutími zřizovatele, tedy Ministerstvem zemědělství, sloužit rozvoji lesního hospodářství, zejména v oblasti hospodářské úpravy lesů a poskytování informací o lesních ekosystémech v naší republice.Dnes se v Brand ...
Kategórie: Spravodajstvo

Půdy v lesích s chřadnoucím smrkem postrádají důležité živiny

8. október 2015 - 5:53
Vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zmapovali v uplynulých letech stav lesních půd v oblasti severní Moravy a Slezska, konkrétně v Podbeskydské pahorkatině a Nízkém Jeseníku. Jejich poznatky poslouží při dalším postupu pro záchranu a obnovu tamních lesních ekosystémů. Výzkumníci zpracovali pro oblast severní Moravy a Slezska výsledky půdních ...
Kategórie: Spravodajstvo

Silně ohrožená bříza trpasličí má naději na návrat do přírody

6. október 2015 - 6:44
Velmi vzácná a silně ohrožená bříza trpasličí má naději na záchranu a návrat do přírody díky metodě reprodukce in vitro (mikropropagace), uplatňované ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Postup při reprodukci popisuje nová metodika s názvem Využití metody mikropropagace pro záchranu silně ohroženého druhu břízy trpasličí (Betula nana). Standardizovaná metodika mikr ...
Kategórie: Spravodajstvo

FSC ČR oslavilo FSC Friday vyhlášením výsledků fotografické soutěže Není les jako les

4. október 2015 - 13:48
Nezisková organizace FSC ČR u příležitosti mezinárodního FSC Friday vyhlásila výsledky fotografické soutěže ,,Není les jako les", která se v letošním roce konala již potřetí. Odborná porota vybrala celkem devět fotografů, kteří obdrželi zasloužené ocenění. Fotografická soutěž ,,Není les jako les" letos již potřetí připomněla nejen soutěžícím, ale široké veřejnosti, důležitost lesů nejen ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesnická knihovna ukazuje, že věda není žádná nuda

1. október 2015 - 6:51
Nedílnou součástí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., je odborná lesnická a myslivecká knihovna, která svůj bohatý knižní fond buduje již od vzniku samostatné instituce. Pro své čtenáře je otevřena na dvou místech - ve Strnadech a v Opočně. Dohromady čítá okolo 50 tisíců svazků naučné literatury z celého světa. Jejích služeb využívají například studenti středních a ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní spolupráce pomáhá lesnickému výzkumu

29. september 2015 - 6:53
Účast v mezinárodních organizacích, projektech a programech je pro lesnický výzkum nezbytná... Vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. spolupracují s nejrůznějšími subjekty a organizacemi vzahraničí. Prezentují své výsledky na mezinárodních setkáních a konferencích a naopak si odsud odvážejí nové poznatky ze světa vědy a výzkumu v ostatních zemí ...
Kategórie: Spravodajstvo

Douglasce tisolisté z Britské Kolumbie se v Česku daří

27. september 2015 - 17:48
již přes 50 let se Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ve Strnadech zabývá otázkou pěstování douglasky tisolisté (Pseudotsugamenziesii /Mirb./ Franco) vpodmínkách středoevropského klimatu. Vědečtí pracovníci zVÚLHM a České zemědělské univerzity nedávno zhodnotili, jak se daří jedincům douglasky (ve věku 44 let) zrůzných částí Severní Ameriky na mezinárodní provenie ...
Kategórie: Spravodajstvo

Státní Lesy ČR vykázaly do konce července zisk 4,4 miliardy korun

24. september 2015 - 10:55
Lesy České republiky letos utržily 7,57 miliardy korun. Za celý rok firma čeká zisk na úrovni pěti miliard korun a tržby přes 11 miliard. Státní podnik nyní vyhodnocuje třímiliardový tendr, jehož předběžným vítězem je Uniles ze skupiny Agrofert. Státní podnik Lesy České republiky za prvních sedm měsíců letošního roku vytvořil hrubý zisk 4,397 miliardy korun. V porovnání s koncem června to je ...
Kategórie: Spravodajstvo

Tým odborníků zachraňuje unikátní topol šedý

24. september 2015 - 7:46
Unikátní, na území České republiky vzácnou populaci topolu šedého, se pokoušejí zachránit odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Společně s firmou Baroza, s. r. o., (lesní školka) a za podpory Lesů České republiky, s. p., začali letos pracovat na projektu s názvem Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého. Projekt, který potrvá do prosince 2018, ...
Kategórie: Spravodajstvo

Dotace na zalesňování zemědělské půdy

16. september 2015 - 8:55
Rok 2015 je prvním rokem nového programového období, ve kterém jsou z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 poskytovány dotace na zalesňování zemědělské půdy...A to v rámci opatření 8.1.1 ,,Zalesňování a zakládání lesů" podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak na zlepšení vodního režimu v krajině

17. august 2015 - 9:45
Současná sucha, kterými je postižena prakticky celá Česká republika vedou mnohé k přehodnocování způsobu nakládání vodou. Odborníci a politici se zamýšlí nad novými opatřeními na lepší hospodaření s vodou v krajině. Jeden z největších regulátorů vodního režimu jsou lesy. Je známý fakt, že tam, kde došlo k rozsáhlému odlesnění, se následně zvýšil odtok vody z krajiny včetně související eroze ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky