Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 1 hod 7 min

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČZU POŘÁDÁ NÁRODNÍ KOLO MEZINÁRODNÍ LESNICKÉ SOUTĚŽE YPEF

pred 6 hod 29 min
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pořádá ve dnech 29.-30. 4. 2015 národní kolo 5. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests - YPEF). Soutěž se uskuteční v Kostelci nad Černými lesy. V národním kole se spolu utkají vítězná družstva z regionálních kol, a to ve dvou kategoriích, 13-15 a 16-19 let. YPE ...
Kategórie: Spravodajstvo

20 let Lesní ochranné služby

21. apríl 2015 - 12:48
Lesní ochranná služba letos slaví kulaté výročí a chystá mezinárodní setkání Strnady, 31. března 2015 - Přesně před dvaceti lety vznikla Lesní ochranná služba jako organizační složka útvaru ochrany lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Výsledky své dosavadní práce a současnou problematiku výskytu poškození v lesích nast ...
Kategórie: Spravodajstvo

O víkendu se bude uklízet Česko

17. apríl 2015 - 10:48
Tuto sobotu vyvrcholí přípravy celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko 2015. Od časného sobotního rána budou dobrovolníci po všech koutech země uklízet černé skládky i drobný nepořádek. Letos se bude uklízet na bezmála 900 místech po celé republice, přičemž v tuto chvíli již úspěšně proběhlo na 150 "předskokanských úklidů" a na pozdější data je nachystáno celkem 100 z nich. Tak vysoká č ...
Kategórie: Spravodajstvo

Černé skládky v lesích - rozbor situace

16. apríl 2015 - 13:56
Zajímavý starší rozbor o problematice černých skládek v lesích si můžete přečíst v lesnickém článku na tomto webu: http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-90-2011/lesnicka-prace-c-3-11/problematika-cernych-skladek-na-pozemcich-urcenych-k-plneni-funkci-lesa ZDROJ: www.lesprace.cz ...
Kategórie: Spravodajstvo

Úklid Brna proběhne na 47 lokalitách, přidejte se také!

13. apríl 2015 - 8:50
Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná již v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů je opravdu hustě zaplněná...Uklízet se bude s podporou města Brna a společnosti SAKO i na téměř 50-ti místech v různých koutech Brna. Organizátoři místních úklidů, tedy lidé, kteří na svá bedra vzali zodpovědnost za přípravu a realizaci jednotlivých akcí, jsou velmi různorod ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zemědělství Kosova

12. apríl 2015 - 5:48
Zemědělská půda tvoří 53 % území Kosova (cca 588 000 ha). Z toho přibližně 63 % připadá na ornou půdu a 37 % na louky a pastviny. Zhruba čtyři pětiny zemědělské půdy se nacházejí v soukromém vlastnictví. Mezi hlavní zemědělské plodiny patří obilniny, vinná réva, brambory, ovoce a zelenina (rajčata, papriky, cibule, zelí, melouny aj.). Význam má také živočišná výroba, především pokud jde ...
Kategórie: Spravodajstvo

Švédsko: Zemědělský sektor

11. apríl 2015 - 8:43
Zemědělství a lesnictví obstarává asi 0,5 % tvorby HDP (r. 2004; v roce 1993 ještě 1,0 %) a zaměstnává méně než 2 % pracujících. V poslední dekádě se počet farem snížil a jejich průměrná výměra vzrostla, zejména v důsledku aplikace dotační politiky EU. V současnosti převažují rodinné farmy, kombinace zaměstnání na částečný úvazek s prací na rodinné farmě se stala ve Švédsku běžným jevem. Asi 5 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Klíšťatům začíná sezóna

11. apríl 2015 - 7:54
Předpověď aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus) na území České republiky Předpověď je vydávána každé pondělí a čtvrtek (do 14.00 hodin) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. V pondělí se jedná o výhled na zbytek týdne (úterý - neděle), ve čvrtek o upřesnění na ...
Kategórie: Spravodajstvo

Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v kompetenci Ministerstva zemědělství

10. apríl 2015 - 12:45
Od 1. března 2014 se finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytují na základě ustanovení nařízení vlády č. 30/2014 Sbo stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Od 1. ledna 2015 nastaly v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a příspěvků na vybrané myslivecké čin ...
Kategórie: Spravodajstvo

Akce Ukliďme Česko bude letos opravdu pestrá

9. apríl 2015 - 6:55
Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná za týden, v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů přírody a obcí je již hustě zaplněná. Uklízet se bude na minimálně 750 místech po všech koutech České republiky.Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná za týden, v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů přírody a obcí je již hustě zaplněná. Ukl ...
Kategórie: Spravodajstvo

Problematika černých skládek na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

18. marec 2015 - 10:41
Skládky nejenže v lesích vznikají, ale v některých oblastech se dokonce i neustále obnovují...Aneta Fechtnerová V České republice se v posledních několika letech zlepšila celková situace nakládání s odpady i řešení komplexního odpadového hospodářství. Jedná se hlavně o zkvalitnění služeb v oblasti nakládání s odpady, možností a dostupností odkládání odpadu. Z těchto důvodů je nepochopite ...
Kategórie: Spravodajstvo

Slovinsko: Zemědělství a lesnictví

14. marec 2015 - 7:55
Slovinské zemědělství je charakteristické velkým počtem farem, které v průměru obhospodařují 3,2 ha půdy v hornatém prostředí. Pouze cca. 6 % farem obhospodařuje více než 10 ha. Toto je jedním z důvodů, proč produktivita není vysoká. V soukromém vlastnictví je více než 90 % zemědělské půdy a na zemědělských farmách žije relativně veliká část obyvatelstva, ze které je pouze ur ...
Kategórie: Spravodajstvo

Existuje schválený Národní lesnický program pro stávající období a blízkou budoucnost?

13. marec 2015 - 8:53
Schválený Národní lesnický program. Posledním národním lesnickým programem v České republice je Národní lesnický program pro období do roku 2013 (NLP II) schválený usnesením vlády č. 1221 ze dne 1. října 2008. Realizací jednotlivých klíčových akcí se v letech 2008 až 2012 zabývala Koordinační rada Národního lesnického programu. Ta se snažila zejména zkonkretizovat obecná opatření NLP ...
Kategórie: Spravodajstvo

Chcete prodat les? ,,Výhodné,, nabídky ke koupi vás mohou připravit o velké peníze

4. marec 2015 - 9:41
Koupím les, platím hotově, cena až 450 tisíc korun za hektar. Inzerátů na prodej či koupi lesních pozemků je méně než v případě půdy zemědělské.Pečovat o les, jak ukládá zákon, není snadné ani levné. Navíc to je starost na dlouhá léta. Zájem mají podle jednatele společnosti JH bosak.Bonix Tomáše Bosáka hlavně profesionálové z oboru. Asi 30 procent kupujících ale tvoří laická veřejnost. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Bříza je na extrémních stanovištích důležitou náhradní dřevinou

1. marec 2015 - 9:51
K rozpoznání jednotlivých druhů slouží praktická příručka... Po úspěšném klíči k určování druhů dubů přišla na svět další příručka pro praktické lesníky, tentokrát zaměřená na určování domácích druhů bříz. Stejně jako ta minulá, i v tomto případě byla metodika vypracována na základě podnětu odborných pracovníků Lesů České republiky, s.p. Díky své srozumitelnosti a názornosti může poslouž ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak předcházet škodám působených spárkatou zvěří?

26. február 2015 - 16:53
Především snížením početních stavů jednotlivých druhů této zvěře... Předcházet jim je možné řadou způsobů, hlavně však dosažením únosných početních stavů jednotlivých druhů této zvěře. V posledních letech jsou nejvíce zaznamenávány škody černou a jelení zvěří, a to jak na lesních, tak na zemědělských půdách. (Zdroj: Český statistický úřad) ,,Škody zvěří v lese pochopitelně přímo souv ...
Kategórie: Spravodajstvo

MATEMATICKÉ MODELY POMÁHAJÍ LESNÍKŮM ZAJISTIT GENETICKY KVALITNÍ OSIVO

22. február 2015 - 16:56
Vědci z katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze představili nový a efektivní způsob výsadby semenných sadů lesních dřevin. Nové prostorové schéma (označené jako ,,MI design") podporuje náhodné křížení, omezuje samoopylení a ve všech sledovaných parametrech překonává alternativní metody k prostorovému uspořádání sadů. Celý metodický postup, včetně sro ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak na problémy s nepůvodními, invazními druhy rostlin a živočichů?

21. február 2015 - 6:52
Možnosti řešení vám přiblíží seminář na Novotného lávce ve středu 25. února Jak čelit problémům s invazními druhy rostlin, hub, hmyzu nebo obratlovců nastíní odborný seminář, který se uskuteční ve středu 25. 2. 2015 v sídle České lesnické společnosti na Novotného lávce v Praze. Akci pro odbornou veřejnost pořádá Česká lesnická společnost společně s Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu les ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zprávy lesnického výzkumu vycházejí nepřetržitě potři generace

9. február 2015 - 17:41
V lednu 2015 uplynulo 60 let od vydání prvního čísla časopisu, který pravidelně přináší zprávy ze světa lesnického výzkumu. Za dobu jeho existence vyšlo 238 čísel (k tomu tři speciální) a v nich přes dva a půl tisíce článků - rozsáhlejších i krátkých. Časopis si při svém zrodu kladl za cíl stát se jedním z pojítek výzkumu a praxe. U zrodu časopisu stál Jaroslav Hofman (1918-1991), přední ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nová pravidla pro národní parky zlepšují současnou situaci, ale v lesích umožňují i velkoplošnou těžbu

8. február 2015 - 6:44
Návrh novely zákona, kterou se zpřesňují pravidla ochrany přírody v národních parcích, jde správným směrem. Novela zlepšuje podmínky pro ochranu přírody v NP a stanovuje stejné principy péče pro všechny čtyři české NP. Pouze pro situace, kdy jejich odlišné podmínky vyžadují specifický přístup, má každý národní park své vlastní paragrafy. Návrh dnes ministerstvo životního prostředí zveřejn ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky