Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 1 hod 44 min

Naokolo Hostětína s dobrou náladou a zvuky lesa

23. máj 2015 - 9:49
Netradiční nedělní odpoledne, kdy budete zkoumat záhadu Kočičího hrádku, slasti a strasti životů našich pradědečků a zvuky lesa při procházce magickou krajinou Bílých Karpat, pro vás připravilo Centrum Veronica Hostětín. V neděli 24. května 2015 se uskuteční v Hostětíně již 4. slavnostní otevírání ...
Kategórie: Spravodajstvo

Začal 20. ročník mezinárodní myslivecké výstavy NATURA VIVA

21. máj 2015 - 8:45
V Lysé nad Labem začal jubilejní 20. ročník mezinárodní výstavy NATURA VIVA, který se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Veletrh je zaměřen na myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství. Ministerstvo zemědělství se akce, která potrvá do neděle 24. května, účastní pravidelně. ,,Výstava, která má dvacetiletou tradici, je zárukou zájmu vystavovatelů a návštěv ...
Kategórie: Spravodajstvo

Týden lesů 2015: akce pro děti, autorská i on-line čtení, přednášky a semináře

9. máj 2015 - 9:44
Zvyšovat zájem veřejnosti o les, o jeho ekosystém, o dřevo jako obnovitelnou surovinu a další související oblastise snaží organizátoři Týdne lesů. Letos se s mottem Ochrana lesa - les užitečný všem uskuteční od 11. do 15. května.Po celé České republice chystají lesníci akce nejen pro děti přímo v lesích, ale i autorská a on-line čtení, přednášky a semináře, například pro zaměstnance ve školství ...
Kategórie: Spravodajstvo

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČZU POŘÁDÁ NÁRODNÍ KOLO MEZINÁRODNÍ LESNICKÉ SOUTĚŽE YPEF

26. apríl 2015 - 12:42
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pořádá ve dnech 29.-30. 4. 2015 národní kolo 5. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests - YPEF). Soutěž se uskuteční v Kostelci nad Černými lesy. V národním kole se spolu utkají vítězná družstva z regionálních kol, a to ve dvou kategoriích, 13-15 a 16-19 let. YPE ...
Kategórie: Spravodajstvo

20 let Lesní ochranné služby

21. apríl 2015 - 12:48
Lesní ochranná služba letos slaví kulaté výročí a chystá mezinárodní setkání Strnady, 31. března 2015 - Přesně před dvaceti lety vznikla Lesní ochranná služba jako organizační složka útvaru ochrany lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Výsledky své dosavadní práce a současnou problematiku výskytu poškození v lesích nast ...
Kategórie: Spravodajstvo

O víkendu se bude uklízet Česko

17. apríl 2015 - 10:48
Tuto sobotu vyvrcholí přípravy celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko 2015. Od časného sobotního rána budou dobrovolníci po všech koutech země uklízet černé skládky i drobný nepořádek. Letos se bude uklízet na bezmála 900 místech po celé republice, přičemž v tuto chvíli již úspěšně proběhlo na 150 "předskokanských úklidů" a na pozdější data je nachystáno celkem 100 z nich. Tak vysoká č ...
Kategórie: Spravodajstvo

Černé skládky v lesích - rozbor situace

16. apríl 2015 - 13:56
Zajímavý starší rozbor o problematice černých skládek v lesích si můžete přečíst v lesnickém článku na tomto webu: http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-90-2011/lesnicka-prace-c-3-11/problematika-cernych-skladek-na-pozemcich-urcenych-k-plneni-funkci-lesa ZDROJ: www.lesprace.cz ...
Kategórie: Spravodajstvo

Úklid Brna proběhne na 47 lokalitách, přidejte se také!

13. apríl 2015 - 8:50
Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná již v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů je opravdu hustě zaplněná...Uklízet se bude s podporou města Brna a společnosti SAKO i na téměř 50-ti místech v různých koutech Brna. Organizátoři místních úklidů, tedy lidé, kteří na svá bedra vzali zodpovědnost za přípravu a realizaci jednotlivých akcí, jsou velmi různorod ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zemědělství Kosova

12. apríl 2015 - 5:48
Zemědělská půda tvoří 53 % území Kosova (cca 588 000 ha). Z toho přibližně 63 % připadá na ornou půdu a 37 % na louky a pastviny. Zhruba čtyři pětiny zemědělské půdy se nacházejí v soukromém vlastnictví. Mezi hlavní zemědělské plodiny patří obilniny, vinná réva, brambory, ovoce a zelenina (rajčata, papriky, cibule, zelí, melouny aj.). Význam má také živočišná výroba, především pokud jde ...
Kategórie: Spravodajstvo

Švédsko: Zemědělský sektor

11. apríl 2015 - 8:43
Zemědělství a lesnictví obstarává asi 0,5 % tvorby HDP (r. 2004; v roce 1993 ještě 1,0 %) a zaměstnává méně než 2 % pracujících. V poslední dekádě se počet farem snížil a jejich průměrná výměra vzrostla, zejména v důsledku aplikace dotační politiky EU. V současnosti převažují rodinné farmy, kombinace zaměstnání na částečný úvazek s prací na rodinné farmě se stala ve Švédsku běžným jevem. Asi 5 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Klíšťatům začíná sezóna

11. apríl 2015 - 7:54
Předpověď aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus) na území České republiky Předpověď je vydávána každé pondělí a čtvrtek (do 14.00 hodin) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. V pondělí se jedná o výhled na zbytek týdne (úterý - neděle), ve čvrtek o upřesnění na ...
Kategórie: Spravodajstvo

Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v kompetenci Ministerstva zemědělství

10. apríl 2015 - 12:45
Od 1. března 2014 se finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytují na základě ustanovení nařízení vlády č. 30/2014 Sbo stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Od 1. ledna 2015 nastaly v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a příspěvků na vybrané myslivecké čin ...
Kategórie: Spravodajstvo

Akce Ukliďme Česko bude letos opravdu pestrá

9. apríl 2015 - 6:55
Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná za týden, v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů přírody a obcí je již hustě zaplněná. Uklízet se bude na minimálně 750 místech po všech koutech České republiky.Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná za týden, v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů přírody a obcí je již hustě zaplněná. Ukl ...
Kategórie: Spravodajstvo

Problematika černých skládek na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

18. marec 2015 - 10:41
Skládky nejenže v lesích vznikají, ale v některých oblastech se dokonce i neustále obnovují...Aneta Fechtnerová V České republice se v posledních několika letech zlepšila celková situace nakládání s odpady i řešení komplexního odpadového hospodářství. Jedná se hlavně o zkvalitnění služeb v oblasti nakládání s odpady, možností a dostupností odkládání odpadu. Z těchto důvodů je nepochopite ...
Kategórie: Spravodajstvo

Slovinsko: Zemědělství a lesnictví

14. marec 2015 - 7:55
Slovinské zemědělství je charakteristické velkým počtem farem, které v průměru obhospodařují 3,2 ha půdy v hornatém prostředí. Pouze cca. 6 % farem obhospodařuje více než 10 ha. Toto je jedním z důvodů, proč produktivita není vysoká. V soukromém vlastnictví je více než 90 % zemědělské půdy a na zemědělských farmách žije relativně veliká část obyvatelstva, ze které je pouze ur ...
Kategórie: Spravodajstvo

Existuje schválený Národní lesnický program pro stávající období a blízkou budoucnost?

13. marec 2015 - 8:53
Schválený Národní lesnický program. Posledním národním lesnickým programem v České republice je Národní lesnický program pro období do roku 2013 (NLP II) schválený usnesením vlády č. 1221 ze dne 1. října 2008. Realizací jednotlivých klíčových akcí se v letech 2008 až 2012 zabývala Koordinační rada Národního lesnického programu. Ta se snažila zejména zkonkretizovat obecná opatření NLP ...
Kategórie: Spravodajstvo

Chcete prodat les? ,,Výhodné,, nabídky ke koupi vás mohou připravit o velké peníze

4. marec 2015 - 9:41
Koupím les, platím hotově, cena až 450 tisíc korun za hektar. Inzerátů na prodej či koupi lesních pozemků je méně než v případě půdy zemědělské.Pečovat o les, jak ukládá zákon, není snadné ani levné. Navíc to je starost na dlouhá léta. Zájem mají podle jednatele společnosti JH bosak.Bonix Tomáše Bosáka hlavně profesionálové z oboru. Asi 30 procent kupujících ale tvoří laická veřejnost. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Bříza je na extrémních stanovištích důležitou náhradní dřevinou

1. marec 2015 - 9:51
K rozpoznání jednotlivých druhů slouží praktická příručka... Po úspěšném klíči k určování druhů dubů přišla na svět další příručka pro praktické lesníky, tentokrát zaměřená na určování domácích druhů bříz. Stejně jako ta minulá, i v tomto případě byla metodika vypracována na základě podnětu odborných pracovníků Lesů České republiky, s.p. Díky své srozumitelnosti a názornosti může poslouž ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak předcházet škodám působených spárkatou zvěří?

26. február 2015 - 16:53
Především snížením početních stavů jednotlivých druhů této zvěře... Předcházet jim je možné řadou způsobů, hlavně však dosažením únosných početních stavů jednotlivých druhů této zvěře. V posledních letech jsou nejvíce zaznamenávány škody černou a jelení zvěří, a to jak na lesních, tak na zemědělských půdách. (Zdroj: Český statistický úřad) ,,Škody zvěří v lese pochopitelně přímo souv ...
Kategórie: Spravodajstvo

MATEMATICKÉ MODELY POMÁHAJÍ LESNÍKŮM ZAJISTIT GENETICKY KVALITNÍ OSIVO

22. február 2015 - 16:56
Vědci z katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze představili nový a efektivní způsob výsadby semenných sadů lesních dřevin. Nové prostorové schéma (označené jako ,,MI design") podporuje náhodné křížení, omezuje samoopylení a ve všech sledovaných parametrech překonává alternativní metody k prostorovému uspořádání sadů. Celý metodický postup, včetně sro ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky