Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 4 hod 20 min

Bosenští lesníci využívají znalosti českých expertů a špičkové české technologie

1. december 2016 - 17:50
Bosna a Hercegovina je jednou z nejzalesněnějších zemí Evropy. Lesy zde dle odhadů zabírají více než polovinu veškerého území. Nedostupné svahy hor a hluboká údolí navíc dlouhodobě znemožňovaly těžbu dřeva, a tak si zdejší lesy zachovaly svůj tradiční smíšený charakter. První ucelené plány lesního hospodářství se v této balkánské zemi objevily až po roce 1878, kdy přešla Bosna a Hercegovi ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jedle vznešená - vzácný druh v lesích České republiky

25. november 2016 - 4:53
Jedle vznešená (latinský název Abies procera Rehd.) nedělá svému jménu žádnou ostudu.Její majestátní koruna zdobí nejeden park, zahradu nebo rekreační les. V České republice není tato introdukovaná dřevina původem z Pacifického severozápadu USA zatím moc rozšířená. Výzkum jedle vznešené přinesl díky pokusným plochám, založeným v 80. letech 20. století, cenné poznatky o přednostech a úskalí ...
Kategórie: Spravodajstvo

Buky ve smrkovém porostu mají dobrý vliv na vlastnosti půdy

18. november 2016 - 4:41
Kvalita opadu lesních dřevin má určující význam pro vytváření humusových forem. Rozklad opadu je nejdůležitějším procesem při určování toku živin a organické hmoty v ekosystému a jejich vstup do půdy. Silně tak ovlivňuje půdní prostředí a produkci porostů. V podmínkách České republiky má značný význam hodnocení vlastností nadložního humusu pod smrkem ztepilým a bukem lesním, protože smrk je n ...
Kategórie: Spravodajstvo

Experimentální výchova douglasky má první výsledky

11. november 2016 - 6:53
Vlastnosti douglasky tisolisté nejsou doposud v lesním hospodářství České republiky dostatečně využívány a její podíl na druhové skladbě našich lesů je minimální (do 0,2 %). Důvodem jsou zřejmě také malé zkušenosti s jejím pěstováním a nečetné experimentální poznatky o výchově mladých douglaskových porostů v podmínkách ČR. To chtějí změnit vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního ...
Kategórie: Spravodajstvo

Experiment s mrazem a světlem pomůže porozumět mladým smrkům

4. november 2016 - 12:55
Výsledky zajímavého experimentu sledujícího vztah mezi jarním mrazem, slunečním zářením a poškozením mladých rašících smrků představili vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa). Smrk ztepilý v podmínkách svého přirozeného rozšíření bývá vystaven působení pozdních jarních mrazů, často v době, kdy mladé st ...
Kategórie: Spravodajstvo

Portál i mobilní aplikace SENOSEČ se osvědčují: Letos zachránily 553 zvířat

3. november 2016 - 11:43
Webový portál SENOSEC.CZU.CZ a letos nově spuštěná mobilní aplikace SENOSEČ nesou ovoce. V letošní sezóně se díky nim podařilo před smrtí zachránit 553 zvířat, z toho 183 mláďat. To je více než trojnásobný nárůst oproti roku 2015. Na projektu spolupracují od roku 2014 Česká zemědělská univerzita, MŽP, dobrovolníci a myslivci. ,,Projekt Senoseč online prokazatelně nese ovoce. Loni, v pr ...
Kategórie: Spravodajstvo

Reakce MŽP na poplašné a nepravdivé informace ČMMJ k seznamu invazních druhů

1. november 2016 - 4:49
Českomoravská myslivecká jednota vydala před několika dny tiskovou zprávu [1] plnou poplašných, bulvárních a nepravdivých informací. Autoři zprávy uvádějí v omyl nejen média, ale i další zájmové svazy, které se během dneška scházejí u kulatého stolu v Praze na Chodově na podkladě zcela nepravdivých a nijak neověřených informací. Před několika měsíci se v ČR strhla emotivní a médii hojně sle ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní konference Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU - Pražská deklarace o lesích

27. október 2016 - 10:43
Ministři odpovědní za lesnictví se sešli na konferenci "Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU" konané 7. října 2016 v Praze. Přílohy Pražská deklarace o lesích (PDF, 1 MB) Pražská deklarace o lesích - DE (PDF, 1 MB) Pražská deklarace o lesích - ENG (PDF, 1 MB) ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní konference Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU

26. október 2016 - 7:54
Prezentace účastníků na konferenci "Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU" konané 7. října 2016 v Praze. D. Kraus U. Mergner skupina / group Ch. Schmidt, M. Jurečka M. Palahi konference I / conference I konference II / conference II konference III / conference III ...
Kategórie: Spravodajstvo

Firma LAGRON dostala pokutu za kácení lesa nad rámec povolení a poškození dalších rostoucích stromů

24. október 2016 - 10:46
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 234 tisíc korun společnosti LAGRON s.r.o. za několikerá porušení lesního zákona. Tím nejzávažnějším bylo, že firma při povoleném kácení u obce Stebno na Ústecku vytěžila i místa, na kterých měly stromy zůstat. Při kácení lesa totiž vznikla na dvou místech souvislá holina o velikosti 1,5 hektaru. , ...
Kategórie: Spravodajstvo

Říčany: Zahraniční studenti pomáhali v říčanském lese

23. október 2016 - 17:55
V červenci zavítalo do Říčan 50 středoškoláků ze Španělska, Maďarska, Holandska a Slovenska. V rámci výměny a spolupráce s Asociací pro podporu vzdělání a sdružením Parentes přijeli dobrovolně pracovat do říčanského lesa. Vřelého přivítání se jim dostalo také na radnici v Říčanech. Od úterý 22. do pátku 25. července strávili zahraniční studenti prázdninový týden na Říčansku. Hoši ve věku ...
Kategórie: Spravodajstvo

20. říjen - Den stromů

20. október 2016 - 9:42
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy plní řadu důležitých funkcí. K jejich zachování přispívá i věda

18. október 2016 - 9:43
Jak předcházet stresům ze sucha, chřadnutí a rozpadu smrkových porostů, které dřeviny jsou vhodné pro zalesňování, jaké jsou aspekty přirozené obnovy smrkového lesa ve vyšších polohách? Na tyto a další palčivé otázky, související s měnícími se podmínkami prostředí, se snaží odpovědět současný lesnický výzkum. O tom, že lesnická věda a výzkum umí pružně reagovat na aktuální problémy, svědčí s ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pokračování mezinárodního projektu Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

17. október 2016 - 9:47
V letošním roce byl ve spolupráci Národní asociace mongolských zemědělských družstev a Lesnicko-dřevařské komory ČR realizován tzv. malý projekt v rámci rozvojové pomoci (Local Small Scale Projects). Odborné semináře mongolských a českých lesníků zaznamenaly velký ohlas. Tento projekt byl iniciován českými a mongolskými lesníky, kteří ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Mongolsku ji ...
Kategórie: Spravodajstvo

Omezení vstupu do lesa?

15. október 2016 - 13:44
Pozor, Pozor, mohlo by dojít k omezení pohybu ve volné krajině, upozorňuje ČRDM Vážení kolegové, Česká rada dětí a mládeže se již delší dobu zajímá o novelu zákona o myslivosti, díky které by bylo možné velmi rychle omezit vstup osob do lesů. Při uzavírání honiteb a omezení pohybu v krajině dochází k novelizaci právního instrumentu, který umožňuje tuto uzávěru učinit rychleji, efektivn ...
Kategórie: Spravodajstvo

Český a německý ministr zemědělství: Budeme dál spolupracovat při ochraně přírody a obhospodařování lesů

12. október 2016 - 10:52
Ministr zemědělství Marian Jurečka se minulý týden v Praze sešel s ministrem výživy a zemědělství Spolkové republiky Německo Christianem Schmidtem. Podepsali Pražskou deklaraci o spolupráci při ochraně a obhospodařování lesů. Materiál je písemným vyjádřením spolupráce, která mezi ČR a SRN už funguje delší dobu. ,,Spolupráce s Německem v oblasti lesnictví se osvědčila, proto v ní budeme pokračo ...
Kategórie: Spravodajstvo

Michail Kotsyfakis z Biologického centra získal prestižní cenu Grantové agentury ČR

9. október 2016 - 6:52
Řecký biolog Michail Kotsyfakis z Biologického centra AV ČR získal prestižní cenu Grantové agentury ČR za základní výzkum slin klíšťat. Ty mohou být v budoucnu využity při vývoji léčiv a očkovacích látek. Michail Kotsyfakis se svým týmem z Parazitologického ústavu výrazně posunul hranice poznání v oblasti infekčních chorob přenášených klíšťaty. Výsledky jeho výzkumu pravděpodobně na ...
Kategórie: Spravodajstvo

Děti budou sázet stromky v městských lesích Liberce

8. október 2016 - 7:41
Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. se na podzim 2016 chystá vysadit na 2000 sazenic původních druhů dřevin do městských lesů v Liberci a zvýšit tak jejich biologickou rozmanitost. Do této činnosti hodlá zapojit i liberecké školy. ,,Praktickou zkušenost ze sázení nelze ničím nahradit. Proto výuku o druhové rozmanitosti a funkcích lesa rádi spojujeme s přímou prací v terénu. Zvláště ...
Kategórie: Spravodajstvo

Co dnes projedná vláda

5. október 2016 - 7:56
2016-10-05 Program jednání PDF DOC 195 kB 146 kB 340/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1191/16 Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání met ...
Kategórie: Spravodajstvo

Inovativní řešení lapáků - trojnožek - může zlepšit odchyt kůrovce

29. september 2016 - 16:43
Otrávené lapáky ve formě trojnožek se používají v boji proti kůrovci od poslední dekády 20. století, kdy je aplikovaly především Vojenské lesy a statky, s. p. Výhody této metody, především její dlouhodobý účinek bez nutnosti pravidelných kontrol,byly natolik zjevné, že došlo k jejímu významnému rozšíření v lesnické praxi. Ale až teprve aktuální vědecké studie realizované na území Čes ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky