Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 2 hod 13 min

Vědci připravili praktický návod na zvýšení druhové rozmanitosti našich lesů

24. jún 2016 - 16:50
Nově vydaný Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích je pomůckou při plánování péče o lesní ekosystémy v chráněných oblastech. Vydáním katalogu skončil projekt podpořený z EHP a Norských fondů 2009-14, jehož hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno). Partnery projekt ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zkoumání lesních půd odhaluje rizikové prvky

20. jún 2016 - 16:51
Kontaminace lesních půd může mít značný vliv na fungování celých lesních ekosystémů. Pro lesní půdy ale dosud nebyly stanoveny limitní ani srovnávací hodnoty a nebyla dosud přijata jednotná metodika stanovení obsahu, případně forem rizikových látek v lesních půdách ani hodnocení jejich vlivu. Proto odborníci z několika různých institucí, zabývajících se pedologií a ochranou půd, vytvořili j ...
Kategórie: Spravodajstvo

Podpora do lesů by měla proudit z jednoho zdroje

20. jún 2016 - 13:50
Vláda minulý týden schválila návrh na poskytování podpor na hospodaření v lesích a na některé myslivecké činnosti, který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zatímco dnes významnou část dotací rozdělují jednotlivé kraje, podle materiálu by se nově poskytovaly z rozpočtuMinisterstva zemědělství, stejně jako to platilo před rokem 2005. Jednotný poskytovatel může lépe rozvrhnout podp ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jedle obrovská je atraktivní dřevinou i pro naše lesy

10. jún 2016 - 5:45
Jedle obrovská (Abiesgrandis/Dougl. ex D. Don/ Lindl.) patří k potenciálně nejvýznamnějším introdukovaným dřevinám s vysokými produkčními možnostmi... V Čechách byla jedli obrovské z hlediska okrasného využití a pěstování věnována pozornost již před řadou desetiletí. K výzkumu jedle obrovské ohledně provenienčních pokusů v České republice přispívá i Výzkumný ústav lesního hospodářství a mys ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ochranná pásma chráněných území vyžadují specifický pěstební přístup

9. jún 2016 - 5:44
V těchto územích může docházet ke gradaci kůrovcovitých a jejich šíření pak ohrožuje okolní hospodářské lesy.. Formulovat postupy pěstování lesů v ochranných pásmech maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ) v 5.-7. lesním vegetačním stupni (LVS) si dali za cíl odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro kajinu a ...
Kategórie: Spravodajstvo

Brněnskou přehradu brázdí téměř sedmdesátimetrový vor

7. jún 2016 - 10:51
V rámci zahájení ohňostrojné části festivalu IGNIS BRUNENSIS byl v sobotu večer na Brněnské přehradě slavnostně pokřtěn vor. Touto atrakcí chtějí Lesy města Brna připomenout své 550. výročí založení. Ještě před zahájením samotného ohňostroje byl dřevěný vor pokřtěn a poté vyrazil na vodu se sedmiminutovým představením, které bylo nazváno Setkání živlů. Na palubě voru hořel oheň, který figur ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy na Liberecku budou druhově bohatší

5. jún 2016 - 10:44
Přes 27 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí za čtvrt miliónu korun obohatí druhovou skladbu obecních lesů na Liberecku. Celkem 9 obcí se zapojilo do projektu, jehož cílem je zvýšení biodiverzity lesních porostů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor zaplatí obcím náklady na samotné sazenice a přispívá tak k ...
Kategórie: Spravodajstvo

Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva

3. jún 2016 - 9:43
V oblasti lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva je v současnosti (k 1. červnu 2016) poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů... Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství nebo v základním zpracování dřeva i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory: finanční příspěvky na hospodaření ...
Kategórie: Spravodajstvo

Obnovou drobných mokřadů a vodních toků proti suchu

29. máj 2016 - 16:44
V loňském roce se Česká republika potýkala s následky katastrofálního sucha a ani prognózy na letošní rok nejsou nijak optimistické. Už dnes je jasné, že v boji proti suchu bude mít klíčový význam obnova sítě drobných mokřadů v krajině i malých vodních toků, které by se z napřímených kanálů měly vrátit do svého původního řečiště. V uplynulých letech Správa NP Šumava realizovala mnoho re ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za nezalesnění nezákonně vytěžených pozemků dostala firma I.L.C. tři pokuty v celkové výši 830 tisíc korun

27. máj 2016 - 6:45
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa uložili tři pokuty v celkové výši 830 tisíc korun společnosti I.L.C., a.s. Firma je dostala za nesplnění opatření k nápravě, která jí inspektoři uložili - nezalesnila holiny, které v letech 2011 a 2012 vznikly nezákonnou těžbou na jejích pozemcích na několika místech v republice. První pokuta ve výši 43 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Majitelé nechali své lesní pozemky zavézt výkopovou zeminou. Dostali tři pokuty v celkové výši 900 tisíc korun

26. máj 2016 - 11:47
Tři pokuty, každou ve výši 300 tisíc korun, uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze třem majitelům lesních pozemků v katastru obce Týnec nad Labem za to, že na ně nechali nelegálně uložit velké množství výkopové zeminy. Tím porušili lesní zákon. ,,Spoluvlastníci pozemků Hynek, Robert a Oldřich Motlové nechali zavést celkem 950 metrů čtverečních lesních p ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výzkum pomáhá lesníkům, školkařům i veřejnosti

18. máj 2016 - 10:45
Díky němu vznikla i naučná stezka v královéhradeckých lesích O tom, že je lesnický výzkum úzce provázán s každodenním praktickým využitím, svědčí množství větších či menších projektů, kterými se zabývají odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V mnoha případech se výzkumná šetření uskutečňují ve spolupráci s lesníky, vlastníky lesa nebo majiteli lesních školek ...
Kategórie: Spravodajstvo

Loňské sucho oslabilo dřeviny a otevřelo dveře škůdcům lesa

13. máj 2016 - 7:50
S následky sucha, které loni postihlo Česko, se budou lesy vyrovnávat nejen celý letošní rok, ale i v dalších letech.... Suchem a přísušky oslabené lesní porosty totiž poskytují vhodné podmínky jak pro vznik gradace podkorního hmyzu, tak pro rozvoj a šíření kořenových hnilob. Právě tématu sucha vzhledem k nepříznivému vývoji počasí v posledních několika letech, byl věnován letošní seminář ...
Kategórie: Spravodajstvo

Děti i dospělí se při Týdnu lesů dozví, jak se obnovuje les

13. máj 2016 - 6:50
Pomáháme lesům růst je heslem letošního Týdne lesů, který potrvá do 13. května. Akce však lesnícipřipravili na celý měsíc květen. V rámci Týdne lesů si mohou děti i dospělí po celé České republice za asistence lesníků vyzkoušet například, jak se sbírají semena lesních dřevin a zkusit si práci lesních dělníků při sázení stromků v lese. Mohou také navštívit lesní školky a seznámit se s pěstov ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výzkum ukazuje, jaký vliv má těžba dřeva na hydrologii krajiny

11. máj 2016 - 6:41
Vliv těžby dřeva, případně dalších lesnických opatření na hydrologii lesa a krajiny je stále předmětem vědeckého výzkumu, hospodářské politiky a společenských aktivit... Vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VS Opočno) provedli analýzu působení těžeb dřeva na vodnost v domácích poměrech na podhorských a horských experimentálních odtokových a bila ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ministerstvo zemědělství kvůli kůrovci zdvojnásobí rozsah monitorovacích letů

10. máj 2016 - 4:56
V souvislosti s klimaticky nepříznivým rokem 2015 se v letošním rocena podstatné části území České republiky očekává ve smrkových porostech velký výskyt kůrovce. Ministerstvo zemědělství proto letos zdvojnásobí rozsah monitorovacích letů. Díky nim budou rychle a včas odhalena nově vznikající kůrovcová ohniska, zejména v plošně rozsáhlých nebo obtížně přístupných lesních porostech.Lesy bude ...
Kategórie: Spravodajstvo

Dotazníkové šetření o vydávání omezení či zákazu vstupu do lesa a honitby v roce 2016.

9. máj 2016 - 8:45
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) mají možnost dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, omezit či zakázat vstup do lesa či honitby. Ministerstvo zemědělství provedlo dotazníkové šetření o vydávání omezení či zákazu vstupu do lesa/honitby a shrnulo výsledky tohoto šetření do přiložené tabulky. Ke 3. 5. 2016 odpovědělo na výzvu 145 obecní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesníci vzkazují: Pomáháme lesům růst. Přijďte se přesvědčit v Týdnu lesů

6. máj 2016 - 5:56
POMÁHÁME LESŮM RŮST. Pod tímto zdánlivě jednoduchým, ale o to výstižnějším heslem, se letos odehraje v pořadí již 9. Týden lesů v ČR... Hlavním tématem tétopopulární akce určené nejen pro školy, ale i širokou veřejnost, je OBNOVA LESA. Týden lesů letos oficiálně připadá na termín od 9. do 13. května. Sice se jedná jen o pět pracovních dní, ale akce u příležitosti letošního Týdne lesů chysta ...
Kategórie: Spravodajstvo

Národní zemědělské muzeum zpřístupní expozici lesa z výstavy Expo

30. apríl 2016 - 9:54
Národní zemědělské muzeum dnes ve své budově v Praze na Letné představí novou expozici nazvanou Laboratoř ticha, která pochází ze světové výstavy Expo 2015 v Miláně. Speciální světla a akustické efekty v ní navozují atmosféru lesního ticha se vší jeho silou a magií. Expozice chce poukázat na život, který obklopuje hluk, a nutnost člověka se vrátit ke kořenům. Veřejnosti se poprvé otevř ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pojďte s námi uklidit Česko!

13. apríl 2016 - 8:49
Tuto sobotu 16. dubna vyvrcholí celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 Od časného sobotního rána budou dobrovolníci po všech koutech země uklízet černé skládky i drobný nepořádek. Aktuálně je na webu organizátorů Ukliďme svět, ukliďme Česko nahlášeno přes 1700 úklidových akcí. Letos se bude uklízet na více než 1700 místech po celé republice, přičemž v tuto chvíli j ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky