Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 5 hod 50 min

Smutný je pohled na lesy znečištěné černými skládkami

24. január 2015 - 7:51
Problematika nepovolených skládek patří mezi skutečnosti, jimž při správě lesů v majetku státu dlouhodobě čelí i Lesy České republiky, s. p. Na lesních pozemcích zakládají neukáznění občané i různé firmy, a to v rozporu se všemi platnými předpisy, stále nové tzv. ,,černé skládky". Vůbec si přitom neuvědomují, jak lesům, přírodě a životnímu prostředí škodí. Děje se tak i přes fakt, že se v městec ...
Kategórie: Spravodajstvo

Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

20. január 2015 - 10:41
Dne 8. prosince 2014 vláda přijala nařízení vlády č. 308/2014 Sb...kterým se mění některá nařízení vlády, mj. i nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Od 1. ledna 2015 a dále od 1. října 2015 proto dochází ke změnám v pravidlech pro poskytování těchto finančních příspěvků. Vý ...
Kategórie: Spravodajstvo

Národní Inventarizace lesů ČR v roce 2014

12. január 2015 - 13:55
Průběh pozemního šetření Národní inventarizace lesů ČR (NIL II) v roce 2014. V rámci opakovaného šetření NIL2 na inventarizačních plocháchzaložených v prvním cyklu NIL byly v roce 2014 pozemně šetřenyvšechny plochy, které byly v NIL I klasifikovány jako kategorie LES. Dále také byly navštíveny všechny plochy, které byly v NIL Iklasifikovány jako NELES, ale při interpretaci dle leteckých s ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

11. január 2015 - 8:48
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Citace: 357/2014 Sb. Částka: 142/2014 Sb. Na straně (od-do): 4717 Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament Datum přijetí: 18. prosince 201 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ochrana přírody a výhodné lesnictví mohou jít ruku v ruce

10. január 2015 - 9:44
ČEHOVICE - Že je možné spojit ekonomický přínos zejména pro malé a střední vlastníky lesa s výhodami pro ochranu přírody, ukazuje už druhá sezóna unikátního projektu v čehovickém biocentru. Koncem prosince ji zahajuje Koalice pro řeky, která tady obnovuje tradiční způsob obhospodařování lužních lesů. Majitelé lesů nebudou muset čekat dlouhá desetiletí na ekonomický přínos z nově založeného l ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak zabránit ekologické katastrofě - chřadnutí smrků?

4. január 2015 - 10:43
Smrkové porosty se nedožívají mýtního věku, to působí velké hospodářské ztráty.Chřadnutí smrků se nejvíc objevuje na severní a střední Moravě, problém ale znají v celé Evropě. Končí éra smrkových lesů? Jaké mají obce a další majitelé lesních pozemků možnosti v boji proti chřadnutí? Lesníci se shodují v tom, že se jedná o tak významnou ekologickou katastrofu, že jí běžně známými postupy dnes ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zajímavý starší článek o právní problematice skládek v českých lesích

28. december 2014 - 5:44
V České republice se v posledních několika letech zlepšila celková situace nakládání s odpady i řešení komplexního odpadového hospodářství...Jedná se hlavně o zkvalitnění služeb v oblasti nakládání s odpady, možností a dostupností odkládání odpadu. Z těchto důvodů je nepochopitelné, že v současnosti mohou ještě vznikat tzv. ,,černé skládky", někdy nazývané též divoké, živelné či nepovolené ...
Kategórie: Spravodajstvo

Kloubnatka a sypavka smrková v Krušných horách

27. december 2014 - 9:41
Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. v letošním roce opět podrobně zkoumala výskyt škodlivých činitelů v lesích České republiky. V jejím hledáčku byly mimo jiné i Krušné hory, které jsou ve střední Evropě obecně považovány za jedno z modelových území z hlediska poškození jejich bioty (zejména dřevinné složky) tzv. imisní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Valná hromada FSC ČR potvrdila nový lesní standard FSC

14. december 2014 - 9:54
Nevládní nezisková organizace FSC ČR dne 3. prosince na své jedenácté valné hromadě schválila nové znění revidovaného Českého standardu FSC lesního hospodaření. Nový standard přináší změny, které by měly českým lesníkům pomoci v získání certifikace FSC. Obsahem valné hromady FSC ČR, která se konala v Brně v prostorách Otevřené zahrady, byly kromě organizačních změn stanov a pravidelného ...
Kategórie: Spravodajstvo

Požadujte značku kvality FSC - pomozte našim lesům

13. december 2014 - 17:51
Hnutí DUHA dnes zveřejnilo čtyři doporučení k výběru dřevěných výrobků. Zakoupením dárku s certifikátem FSC [1] může každý pomoci zlepšit zdravotní stav našich lesů, který patří mezi nejhorší v Evropě a od roku 2000 se dál zhoršuje [2]. Uvádí to aktuální Zpráva o stavu životního prostředí, kterou nedávno projednala vláda. Výrobky označené logem FSC (Forest Stewardsip Council) prokazují, že ...
Kategórie: Spravodajstvo

Kupte si vánoční stromek s FSC certifikátem a chraňte lesy!

2. december 2014 - 8:55
O vánočních svátcích obvykle obdarováváme své blízké, obdarovat však můžeme i přírodu a lesy kolem nás. Stačí zakoupit vánoční stromky s certifikátem FSC, které byly vypěstovány v lese, kde se hospodaří odpovědným a přírodě blízkým způsobem. A co to v praxi znamená? Například to, že nevznikají jednodruhové plantáže, určené pouze pro výsadbu a následnou ,,sklizeň" vánočních stromků. Ty s ...
Kategórie: Spravodajstvo

Smrk ztepilý se zvýšenou odolností pomůže při obnově horských lesů

29. november 2014 - 6:48
Zdraví, stresu odolní a štíhlí jedinci s vysokou genetickou hodnotou mohou přežít v extrémních horských podmínkách a přispět tak ke stabilitě lesních ekosystémů. Řeč je o smrku ztepilém, který má při obnově lesa v horských podmínkách své nezaměnitelné místo. České horské lesy se v minulosti potýkaly s výraznou imisní zátěží. Mimo to se musí vyrovnat s extrémními klimatickými podmínkami (mráz, s ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jaký je růst certifikace FSC?

28. november 2014 - 8:41
Protože se v poslední době hovoří a diskutuje[1] o trendu certifikací vzhledem k poptávce trhu, FSC ČR považuje za vhodné doplnit krátký přehled o vývoji za posledních pět let ve světě i v České republice.[2] Až na výjimky čísla ukazují jednoznačný růst FSC jako v mnoha indikátorech celosvětově nejrozšířenější a dynamicky stále rostoucí certifikace lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce. ...
Kategórie: Spravodajstvo

VÚLHM uchová vzácné a ohrožené druhy dřevin v bance

16. november 2014 - 13:47
Podpora péče o genetické zdroje je jednou z klíčových oblastí lesního hospodářství.. Cenné a ohrožené druhy lesních dřevin budou mít svoji banku, ve které přečkají v podobě vzorků genetických zdrojů. Mohou tak posloužit příštím generacím při obnově lesních porostů. Určenou osobou pro zajištění ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v podmínkách ex situ v Národní bance osiva a ...
Kategórie: Spravodajstvo

Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

9. november 2014 - 8:51
Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou veřejností často zmiňována jako strom s dobrým produkčním potenciálem kvalitního a odolného jehličnatého dřeva s všestranným využitím. Výzkumem douglasky tisolisté, jakožto cizokrajné dřeviny v podmínkách České republiky, se již přes půl století zabývá Výzkumný ústav lesního hospo ...
Kategórie: Spravodajstvo

Novinky z portálu eAGRI

3. november 2014 - 8:54
Elektronický formulář pro poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin zařazeného do Národního programu eAGRI > Lesy > Formuláře a podání 29.10.2014 Elektronický formulář žádosti. celý článek Elektronický formulář pro poskytnutí dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin eAGRI > Lesy > Formuláře a podání 29.10.2014 Elektronický formulář žádosti. celý článek E ...
Kategórie: Spravodajstvo

Náhrada imisních škod

3. november 2014 - 7:41
Prosím o radu ohledně náhrady imisních škod za rok 2012...Dotaz: Lesy České republiky po naší firmě (potravinářský podnik) vymáhají náhradu imisních škod za rok 2012. Odvolávají se na §21 zákona č. 289/1995 Sb a data uvedená v souhrnné provozní evidenci a ČHMÚ. Na KÚ Liberec, pod který spadáme mi řekli, že z jejich pohledu máme všechny povinnosti splněné a že o těchto praktikách Lesů ČR věd ...
Kategórie: Spravodajstvo

V Praze vzniká přírodní pohřebnictví Ke kořenům

1. november 2014 - 12:50
Koncem letošního roku vznikne na Krymské ulici poradenský prostor, ve kterém budou poskytovány služby přírodního pohřebnictví Ke kořenům. Zakladatelky Ke kořenům spolupracují také se Správou Pražských hřbitovů na vzniku prvního přírodního hřbitova Les vzpomínek, kde se popel zesnulých bude ukládat ke kořenům stromů. A obřady posledních rozloučení se mohou konat pod jejich korunami. Inicia ...
Kategórie: Spravodajstvo

FSC ČR pořádá konferenci Nové možnosti certifikace lesů v systému FSC

27. október 2014 - 6:49
Dne 4. listopadu pořádá po pěti letech nezisková organizace FSC ČR v prostorách MŽP mezinárodní konferenci na téma ,,Nové možnosti certifikace lesů v systému FSC." Záštitu nad konferencí převzal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Na konferenci vystoupí jak zástupci lesních majetků, tak dřevozpracovatelů a obchodníků, kteří chtějí FSC surovinu, ale potýkají se s jejím nedostatkem v ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

23. október 2014 - 10:52
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.. Citace: 222/2014 Sb. Částka: 94/2014 Sb. Na straně (od-do): 2564 Rozeslána dne: 21. října 2014 Druh předpisu: Vyhláška ...
Kategórie: Spravodajstvo