Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 6 min 1 s

Navržené metody hospodaření ve smrkových porostech reagují na změnu klimatu

23. marec 2017 - 4:53
Adaptace na změnu klimatu je v současnosti velmi aktuálním tématem a přirozeně se nevyhýbá ani lesnímu hospodářství, které na měnící se podmínky životního prostředí musí účinně reagovat. Proto vědečtí pracovníci z České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Vojenských lesů a statků, s. p. zpracovali metodické postupy, které se věnu ...
Kategórie: Spravodajstvo

Dvoufázová obnova má pozitivní vliv na budoucí stabilitu lesa

22. marec 2017 - 16:53
Pro obnovu lesa poničeného přírodními živly je velice vhodný alternativní způsob pěstování, tzv. dvoufázová obnova... Spočívá v principu využití přípravných dřevin, které postupně upraví málo příznivé růstové podmínky a následně umožní snazší vnášení cílových dřevin. Rychlý růst přípravných dřevin v mládí i schopnost odrůstat v podmínkách kalamitních holin zajišťuje vytvoření porostního zápoje ...
Kategórie: Spravodajstvo

Hospodaření v lesních školkách na přirozenějších základech

21. marec 2017 - 10:48
Majitelé lesních školek mají možnost čerpat nové poznatky o hospodaření a hnojení půd na svých pozemcích z nové metodiky pro praxi. Ucelený souhrn doporučených postupů je určený především pro podmínky lesních školek založených na písčitých sedimentech.Doporučené metody při monitoringu vybraných ukazatelů půdní úrodnosti mohou nacházet širší uplatnění ve školkařských provozech v rámc ...
Kategórie: Spravodajstvo

Historie, nástroje, zvyky a tradice - Myslivost jako obraz životního stylu v Národním zemědělskému muzeu

12. marec 2017 - 13:41
Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo novou interaktivní expozici Myslivost... Návštěvníci se mohou kromě řady zajímavých exponátů těšit na unikátní šestnáctimetrové panoramatické plátno s videoprojekcí a další zábavné prvky pro malé i velké. Nejnovější expozice tematicky navazuje na další výstavy, které věnují pozornost vztahu mezi člověkem a přírodou. Nejnovější výstava ukazuje vývo ...
Kategórie: Spravodajstvo

Do úklidu zbývá měsíc a je nás tisíc!

9. marec 2017 - 10:53
Měsíc před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko evidují organizátoři již 1 000 úklidových akcí... Podaří se letos zapojit kýžené 1% obyvatelstva ČR? Desítky tisíc dobrovolníků budou uklízet v lesích, obcích a městech, podél komunikací, ale také na řekách, v podzemí, v chráněných územích... Přesně za měsíc se desetitisíce dobrovolníků v Česku vydají uděl ...
Kategórie: Spravodajstvo

Velký jarní úklid Česka proběhne již za měsíc

8. marec 2017 - 13:50
8. dubna jdeme společně na to...Nejvyšší čas zaregistrovat a začít organizovat svůj úklid. Termín se neúprosně blíží a za měsíc je to tady... ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lov na nehonebních pozemcích - prase divoké

3. marec 2017 - 6:46
Informace k lovu na nehonebních pozemcích.. V poslední době se stává problémem působení škod některými druhy živočichů na nehonebních pozemcích. Největší problémy a škody způsobuje prase divoké. Jde zejména o rozryté pozemky, pobořené ploty, rozbité dveře u chat a v některých případech i poranění nebo usmrcení psů. Ministerstvo zemědělství proto vydalo metodické sdělení orgánům státní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za co vděčíme lužním lesům

2. marec 2017 - 9:51
Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy, i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les? Je to les s charakteristickým podmáčením, které vzniká buď díky blízkosti řeky a záplavám, nebo tam, kde je vysoká hladina podzemní vody. Půda v takto vlhkých místech má nedostatek kyslíku a ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za nezákonnou těžbu v lesích na Českokrumlovsku dostala společnost Villena pokutu 1,2 milionu korun

2. marec 2017 - 9:47
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu 1,2 milionu korun společnosti VILLENA s.r.o. za to, že nechala bez povolení vykácet celkem 841 metrů krychlových dřeva v lokalitě Děkanské Skaliny na Českokrumlovsku. Svým neoprávněným zásahem tak poškodila životní prostředí v lesích. ,,K nepovolené těžbě došlo na přelomu let 2015 a 2016 a vznikly při ní ...
Kategórie: Spravodajstvo

Staňme se změnou!

1. marec 2017 - 13:50
Hlavní cílovou skupinu celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko představuje i pro letošek mládež... Zapojení školních a zájmových kolektivů do úklidů české přírody podpoří distribuce úklidových pomůcek, nový výukový materiál a výtvarná soutěž. Při akci Ukliďme svět, ukliďme Česko nejde jen o uklizení nepořádku a černých skládek, snad ještě důležitější část celého pr ...
Kategórie: Spravodajstvo

Společnost EKOBIOMASA vykácela bez povolení 180 stromů. Dostala pokutu 180 tisíc korun

28. február 2017 - 9:45
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Brně uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti EKOBIOMASA s.r.o. Firma v roce 2015 bez povolení vykácela celkem 180 stromů, a to v blízkosti Jarohněvického rybníka v Dubňanech na Hodonínsku a částečně také v přilehlé Evropsky významné lokalitě Hodonínská Doubrava. Dopustila se tak porušení zákona na ochranu přírod ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mapy ohrožení smrkových porostů suchem pomohou rozpoznat rizikové oblasti

28. február 2017 - 4:45
Jako rámcový podklad pro poskytování podpory pro obnovu porostů kalamitně poškozených suchem slouží mapy, které zpracovali experti z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Mapy ohrožení smrkových porostů vznikly na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Každým rokem budou aktualizovány. Chřadnutím a odumíráním jsou postiženy smrky vše ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pomozte svými hlasy 800 let staré lípě vyhrát v soutěži Evropský strom roku!

25. február 2017 - 10:54
Od 22. února je hlasování v soutěži Evropský strom roku tajné a aktuální počty hlasů už budou před veřejností skryté. Soutěž tímto vstupuje do své závěrečné fáze a končí 28.února. Během jednoho týdne mohou Evropani stále změnit hlasování a poslat hlas svému stromu. Před zatajněním výsledků byla v čele Evropského stromu roku Česká Lípa u Lipky s 10 447 hlasy, druhé místo obsadil dub Josef z Polsk ...
Kategórie: Spravodajstvo

Roční výkaz o hospodaření v lesích za rok 2016

24. február 2017 - 16:51
Ke stažení ve formátu .docResotní výkaz Les (MZe) 1-01 ke stažení Přílohy Les (MZe) 1-01 (DOC, 243 KB) ...
Kategórie: Spravodajstvo

Musíme to uklidit! zní od ochránců přírody

23. február 2017 - 9:43
Organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko spouští novou soutěž s označováním míst, které je třeba uklidit...Soutěž proběhne na Instagramu. Účastníci, kteří poukážou na místa vhodná k úklidu, mohou vyhrát kompaktní fotoaparát. Vyfocená místa budou inspirací pro dobrovolnické úklidy. Na registraci úklidů je nyní pravý čas. Ačkoliv zima ještě zdaleka nekončí, organizátoři ve ...
Kategórie: Spravodajstvo

PRAHA: Nový rekreační les

22. február 2017 - 16:53
Přes padesát tisíc nových stromků vysázeli lesníci na východě Prahy. Na bývalém poli mezi Dubčí a Běchovicemi v blízkosti Lítožnických rybníků má v budoucnu vzniknout nový pražský les nazvaný Robotka. První lidé by se tam mohli vydat na procházku za zhruba 30 let. ,,Do nějakých deseti let by tady mohly být stromky o velikosti vánočních stromků. Za třicet let by to už mohl být takový lesík, ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výsledky monitoringu rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk

18. február 2017 - 11:48
Městské lesy jsou velmi významnou součástí krajiny v bezprostředním okolí lidských sídel...Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostředí důležité z hlediska krajinářského a ekologického (poskytují refugium mnoha živočišným a rostlinným druhům a přispívají tak k zachování biologické rozmanitosti; stabilizují místní klima). Městské lesy jsou důležité také z hlediska rekreačního. Například mnoho obyv ...
Kategórie: Spravodajstvo

Sčítání zvěře

18. február 2017 - 6:41
Kdy proběhne letos sčítání zvěře v honitbách jednotlivých krajů se dozvíte zde: Sčítání zvěře Moravskoslezský kraj 2017 eAGRI > Lesy > Myslivost > Sčítání zvěře 13.2.2017 stáhnout soubor Sčítání zvěře Liberecký kraj 2017 eAGRI > Lesy > Myslivost > Sčítání zvěře 13.2.2017 stáhnout soubor Sčítání zvěře Karlovarský kraj 2017 eAGRI > Lesy > Myslivost > Sčítání zvěře 13.2.2017 stá ...
Kategórie: Spravodajstvo

Strategické cíle lesního hospodářství do roku 2030

16. február 2017 - 8:53
Lesy neslouží jenom k procházkám nebo sbírání hub, mají i zásadní roli v našem ekosystému, a proto je třeba se o ně řádně starat...Posláním lesního hospodářství je udržitelné obhospodařování lesů a multifunkční úloha lesů, poskytování různých lesních produktů, výrobků a služeb způsobem, který nepovede ke zhoršení stavu lesů, účinné využívání zdrojů, optimalizace přínosu lesů a le ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

14. február 2017 - 9:49
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.. Citace: 36/2017 Sb. Částka: 12/2017 Sb. Na straně (od-do): 330-334 Rozeslána dne: 14. února 2017 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky