Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 2 hod 7 s

Mezinárodní konference Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU - Pražská deklarace o lesích

pred 11 hod 47 min
Ministři odpovědní za lesnictví se sešli na konferenci "Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU" konané 7. října 2016 v Praze. Přílohy Pražská deklarace o lesích (PDF, 1 MB) Pražská deklarace o lesích - DE (PDF, 1 MB) Pražská deklarace o lesích - ENG (PDF, 1 MB) ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní konference Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU

26. október 2016 - 7:54
Prezentace účastníků na konferenci "Integrace podpory biologické rozmanitosti do obhospodařování lesů v rámci Lesnické strategie EU" konané 7. října 2016 v Praze. D. Kraus U. Mergner skupina / group Ch. Schmidt, M. Jurečka M. Palahi konference I / conference I konference II / conference II konference III / conference III ...
Kategórie: Spravodajstvo

Firma LAGRON dostala pokutu za kácení lesa nad rámec povolení a poškození dalších rostoucích stromů

24. október 2016 - 10:46
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 234 tisíc korun společnosti LAGRON s.r.o. za několikerá porušení lesního zákona. Tím nejzávažnějším bylo, že firma při povoleném kácení u obce Stebno na Ústecku vytěžila i místa, na kterých měly stromy zůstat. Při kácení lesa totiž vznikla na dvou místech souvislá holina o velikosti 1,5 hektaru. , ...
Kategórie: Spravodajstvo

Říčany: Zahraniční studenti pomáhali v říčanském lese

23. október 2016 - 17:55
V červenci zavítalo do Říčan 50 středoškoláků ze Španělska, Maďarska, Holandska a Slovenska. V rámci výměny a spolupráce s Asociací pro podporu vzdělání a sdružením Parentes přijeli dobrovolně pracovat do říčanského lesa. Vřelého přivítání se jim dostalo také na radnici v Říčanech. Od úterý 22. do pátku 25. července strávili zahraniční studenti prázdninový týden na Říčansku. Hoši ve věku ...
Kategórie: Spravodajstvo

20. říjen - Den stromů

20. október 2016 - 9:42
Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy plní řadu důležitých funkcí. K jejich zachování přispívá i věda

18. október 2016 - 9:43
Jak předcházet stresům ze sucha, chřadnutí a rozpadu smrkových porostů, které dřeviny jsou vhodné pro zalesňování, jaké jsou aspekty přirozené obnovy smrkového lesa ve vyšších polohách? Na tyto a další palčivé otázky, související s měnícími se podmínkami prostředí, se snaží odpovědět současný lesnický výzkum. O tom, že lesnická věda a výzkum umí pružně reagovat na aktuální problémy, svědčí s ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pokračování mezinárodního projektu Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

17. október 2016 - 9:47
V letošním roce byl ve spolupráci Národní asociace mongolských zemědělských družstev a Lesnicko-dřevařské komory ČR realizován tzv. malý projekt v rámci rozvojové pomoci (Local Small Scale Projects). Odborné semináře mongolských a českých lesníků zaznamenaly velký ohlas. Tento projekt byl iniciován českými a mongolskými lesníky, kteří ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Mongolsku ji ...
Kategórie: Spravodajstvo

Omezení vstupu do lesa?

15. október 2016 - 13:44
Pozor, Pozor, mohlo by dojít k omezení pohybu ve volné krajině, upozorňuje ČRDM Vážení kolegové, Česká rada dětí a mládeže se již delší dobu zajímá o novelu zákona o myslivosti, díky které by bylo možné velmi rychle omezit vstup osob do lesů. Při uzavírání honiteb a omezení pohybu v krajině dochází k novelizaci právního instrumentu, který umožňuje tuto uzávěru učinit rychleji, efektivn ...
Kategórie: Spravodajstvo

Český a německý ministr zemědělství: Budeme dál spolupracovat při ochraně přírody a obhospodařování lesů

12. október 2016 - 10:52
Ministr zemědělství Marian Jurečka se minulý týden v Praze sešel s ministrem výživy a zemědělství Spolkové republiky Německo Christianem Schmidtem. Podepsali Pražskou deklaraci o spolupráci při ochraně a obhospodařování lesů. Materiál je písemným vyjádřením spolupráce, která mezi ČR a SRN už funguje delší dobu. ,,Spolupráce s Německem v oblasti lesnictví se osvědčila, proto v ní budeme pokračo ...
Kategórie: Spravodajstvo

Michail Kotsyfakis z Biologického centra získal prestižní cenu Grantové agentury ČR

9. október 2016 - 6:52
Řecký biolog Michail Kotsyfakis z Biologického centra AV ČR získal prestižní cenu Grantové agentury ČR za základní výzkum slin klíšťat. Ty mohou být v budoucnu využity při vývoji léčiv a očkovacích látek. Michail Kotsyfakis se svým týmem z Parazitologického ústavu výrazně posunul hranice poznání v oblasti infekčních chorob přenášených klíšťaty. Výsledky jeho výzkumu pravděpodobně na ...
Kategórie: Spravodajstvo

Děti budou sázet stromky v městských lesích Liberce

8. október 2016 - 7:41
Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. se na podzim 2016 chystá vysadit na 2000 sazenic původních druhů dřevin do městských lesů v Liberci a zvýšit tak jejich biologickou rozmanitost. Do této činnosti hodlá zapojit i liberecké školy. ,,Praktickou zkušenost ze sázení nelze ničím nahradit. Proto výuku o druhové rozmanitosti a funkcích lesa rádi spojujeme s přímou prací v terénu. Zvláště ...
Kategórie: Spravodajstvo

Co dnes projedná vláda

5. október 2016 - 7:56
2016-10-05 Program jednání PDF DOC 195 kB 146 kB 340/16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1191/16 Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání met ...
Kategórie: Spravodajstvo

Inovativní řešení lapáků - trojnožek - může zlepšit odchyt kůrovce

29. september 2016 - 16:43
Otrávené lapáky ve formě trojnožek se používají v boji proti kůrovci od poslední dekády 20. století, kdy je aplikovaly především Vojenské lesy a statky, s. p. Výhody této metody, především její dlouhodobý účinek bez nutnosti pravidelných kontrol,byly natolik zjevné, že došlo k jejímu významnému rozšíření v lesnické praxi. Ale až teprve aktuální vědecké studie realizované na území Čes ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vzrostlý les umí tlumit odtok vody oproti holinám a rozpadlým porostům

23. september 2016 - 11:54
Les jako významný krajinný prvek a nenahraditelná složka životního prostředí má nezastupitelnou úlohu ve vodním hospodářství krajiny. Do popředí zájmu se dostává vliv obnovovaných holosečí a kalamitních holin na celkový odtok z lesa. Ke sledování vazeb ovzdušných srážek a jim odpovídajících odtokůvyužili vědci z VÚLHM, Výzkumné stanice Opočno, experimentální objekty v Orlických horá ...
Kategórie: Spravodajstvo

Přípravné dřeviny mají dobré produkční i energetické vlastnosti

2. september 2016 - 8:52
V současné době roste poptávka po zdrojích energeticky využitelné biomasy pro lokální topeniště, ale i pro velké energetické celky - teplárny a elektrárny... Zvýšení produkce energetické biomasy také vyplývá z Národního lesnického programu II, který si v klíčové akci 4 klade za cíl propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií. Jednou z perspektivních možností se ukazuje v ...
Kategórie: Spravodajstvo

Národní kolo lesnické soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF)

27. august 2016 - 12:51
Ve dnech 14. a 15. června uspořádala Česká lesnická společnost v prostorách a za organizačního zajištění Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity národní kolo 6. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People In European Forests- YPEF). Národního kola se zúčastnilo 15 tříčlenných soutěžních družstev, které soutěžily v teoretických i praktickýc ...
Kategórie: Spravodajstvo

Kořeny buku mohou chránit smrky před suchem

26. august 2016 - 13:49
V souvislosti s klimatickými změnami se i lesnický výzkum intenzívně zaměřuje na hrozící suchá období. Mimořádně významné z hlediska oteplování může obecně být přerozdělení vody v půdním profilu kořenovým systémem některých dřevin (,,hydraulic lift"), z něhož mohou současně profitovat některé dřeviny jiné, včetně přízemní vegetace. Tuto metodu ověřovali vědečtí pracovníci z Výzkumného ústa ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pracovní příležitost v CENIA

24. august 2016 - 10:47
CENIA přijme specialistu na hodnocení životního prostředí v oblasti přírody a krajiny, lesů a zemědělství. Pracovní náplní bude spolupráce na dokumentech hodnotících stav životního prostředí (Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o stavu životního prostředí v krajích ČR) spolupráce s MŽP a dalšími resortními organizacemi na vyhodnocení Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Obnova lesa na kalamitní holině nemusí být stereotypní

19. august 2016 - 5:45
Jak nejlépe obnovit les po kalamitě, aby co nejlépe odolával zátěžím a zároveň tento proces nebyl příliš nákladný, zjišťoval vědecký tým z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Tradiční způsoby obnovy lesa po kalamitní události vedou k tvorbě rozsáhlých stejnověkých a často i stejnorodých porostů s vysokou mírou nestability. Naproti tomu přírodě bližší způsoby hospodařen ...
Kategórie: Spravodajstvo

Místo původu může mít vliv na kvalitu bukového dřeva

5. august 2016 - 7:51
V lesním hospodářství lze kvalitu těžených stromů ovlivnit kromě pěstební techniky předevšímvolbou vhodného reprodukčního materiálu pro obnovu lesa či zalesňování, tj. volbou vhodné provenience... Experimentální zjišťování adaptability i produkčních vlastností proveniencí různého původu vodlišných stanovištních podmínkách je úkolem provenienčního výzkumu, který řeší Výzkumný ústav lesního h ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky