Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 1 hod 50 min

Plocha lesních pozemků v České republice roste

29. júl 2015 - 4:55
Plocha lesních pozemků v České republice trvale roste a zvyšují se i zásoby dřeva v lesích. Loni v nich bylo vytěženo celkem 15,476 milionu metrů krychlových surového dříví. Výše těžby dřeva nepřekročila celkový průměrný přírůst, což znamená, že je dlouhodobě udržitelná. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014, kterouschválila vláda. Dokument každoročně i ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vědci z AV ČR budou zkoumat lesy na šesti kontinentech

22. júl 2015 - 16:54
ECR Advanced Grant jim umožní mj. postavit jeřáb uprostřed tropických pralesů Mezinárodní vědecký tým pod vedením prof. Vojtěcha Novotného z Biologického centra Akademie věd ČR získal prestižní grant Evropské rady pro výzkum. Více než tři miliony eur využije na studium složitých vztahů lesních ekosystémů na šesti kontinentech, v tropických novoguinejských pralesech pro tyto účely dokonce po ...
Kategórie: Spravodajstvo

PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce

20. júl 2015 - 7:51
Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloží Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce. Ministerstvo navrhuje rovněž podporu související s poříze ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mendelova univerzita v Brně otevírá první výzkumné centrum pro studium dřeva v České republice

14. júl 2015 - 11:48
Centrem špičkového výzkumu v oblasti dřeva se stává Brno. První výzkumné pracoviště v České republice v tomto oboru otevírá v těchto dnech Mendelova univerzita v Útěchově v prostorách vědecko-technického parku. Projekt s názvem Mendelu Research Infrastructure za více než 51 milionů korun se chce stát základnou pro výzkum v oboru lesnictví a dřevařství pro celou střední Evropu. Přes deset ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesní genová banka má nové, moderní zázemí

7. júl 2015 - 9:52
Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin, kterou od loňského roku provozuje Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se může pochlubit novým zázemím s moderními technologiemi. Cílem genové banky je postupně shromáždit kolekci vzorků především z populací domácích dřevin tak, aby byla podchycena jejich stávající genetická pestrost v rámci ČR. Národní banka osiva a expl ...
Kategórie: Spravodajstvo

Přirozená a umělá obnova lesa by měla být vyvážená

7. júl 2015 - 8:49
Projekt s názvem Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa začal v roce 2012 a potrvá do roku 2016 Zvýšení biologické a ekonomické efektivnosti obnovy lesa a současně i zvýšení stability lesních porostů vůči klimatickým extrémům a kalamitám, to je konečný cíl pětiletého projektu, na kterém pracují vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hosp ...
Kategórie: Spravodajstvo

XIV. Světový lesnický kongres FAO v Durbanu, JAR, 7. - 11. září 2015

1. júl 2015 - 10:44
Ve dnech 7. - 11. září 2015 se v jihoafrickém Durbanu uskuteční XIV. Světový lesnický kongres (WFC 2015). WFC se koná pod záštitou FAO jednou za šest let od r. 1926 a tentokrát poprvé na africkém kontinentě. Durban leží na východním pobřeží JAR u Indického oceánu. Na kongresu se bude diskutovat o tématech jako je role lesů a lesnictví při mitigaci následků klimatických změn (pohlcování e ...
Kategórie: Spravodajstvo

Horské lesy tíží těžké kovy, severní Čechy a Moravu zase toxické látky

25. jún 2015 - 13:46
Celkem 120 lokalit po celé České republice posloužilo v uplynulých letech týmu vědeckých pracovníků ke zmapování kontaminace lesních půd těžkými kovy a organickými látkami dlouhodobě zatěžujícími životní prostředí. Vznikl tak unikátní soubor dat, včetně mapových výstupů, který napomůže v praxi při hodnocení úrovně znečištění lesních půd a při dalších krocích v ochraně lesních ekosystémů. Zá ...
Kategórie: Spravodajstvo

Největší lesnická stavovská organizace v ČR slaví 25 let své novodobé existence

25. jún 2015 - 7:46
V úterý si Česká lesnická společnost (ČLS) připomněla 25 let svého působení v lesnictví, v pozici občanské sdružení, přičemž její historické kořeny sahají až do poloviny 19. století. Při této příležitosti se v Národním zemědělském muzeu v Praze sešla téměř stovka významných osobností z oboru, zasloužilí členové a bývalí funkcionáři ČLS, kteří činnosti v rámci ČLS zasvětili velkou část svých prof ...
Kategórie: Spravodajstvo

100 000 pro nejlepší mobilní aplikace k portálu SENOSEC.CZU.CZ. Ministr Brabec zahájil soutěž pro studenty ČZU v Praze

17. jún 2015 - 4:51
Ministr Richard Brabec dnes spolu s rektorem České zemědělské univerzity v Praze Jiřím Balíkem zahájil soutěž pro studenty univerzity o nejlepší mobilní aplikaci k portálu SENOSEC.CZU.CZ na zlepšení ochrany zvířat při sečích. Při té příležitosti ministr Brabec předal rektorovi Balíkovi šek na 100 000 Kč. Touto částkou MŽP přispěje na studentskou soutěž a vývoj mobilních aplikací pro jednotli ...
Kategórie: Spravodajstvo

Na lýkožrouta platí i obyčejná voda aneb netradiční metody v boji proti kůrovcům

16. jún 2015 - 8:45
V krizových situacích, například po rozsáhlých větrných kalamitách, mohou snížit riziko napadení lesů kůrovcem netradiční metody v ochraně lesa. Jejich cílem je snižovat nepříznivé důsledky nedostatečného odbytu dřeva, které bylo v lesích sice zpracováno, ale ponecháno na skládkách a hrozilo by jeho napadení lýkožroutem smrkovým, následně pak i napadení okolních stojících, nepoškozených stro ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nestandardní pěstební postupy rozšíří šetrné způsoby péče o lesy v chráněných územích

13. jún 2015 - 11:44
V lesních ekosystémech v chráněných oblastech je možno využít ,,tradiční" způsoby hospodaření našich předků, a tím zachovat nebo zvýšit jejich druhovou rozmanitost (biodiverzitu). K tomu by měl výrazně přispět projekt s názvem Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích, jehož hlavním řešitelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvar pě ...
Kategórie: Spravodajstvo

Třetí ročník fotografické soutěže FSC ČR podpoří přírodě blízké lesní hospodaření a vztah člověka k lesu

13. jún 2015 - 8:55
Nezisková organizace FSC ČR dnes zahájila již třetí ročník fotografické soutěže ,,Není les jako les" pro širokou veřejnost. Fotosoutěž má upozornit na důležitost odpovědné spotřeby dřevěných výrobků a ochrany světových lesů, které prosazuje značka šetrného a přírodě blízkého lesního hospodaření FSC (Forest Stewardship Council). Soutěžní fotografie je možné zasílat až do konce srpna a soutěžící ...
Kategórie: Spravodajstvo

Určení hranice světla a stínu hraje při obnově lesa stěžejní roli

12. jún 2015 - 10:46
Světlo je jedním z důležitých faktorů, které sehrávají svoji roli při obnově lesa... Sluneční záření představuje rozhodující energetický zdroj pro většinu procesů v atmosféře a na zemském povrchu, je základním předpokladem koloběhu a transformace energie. Lesní hospodář při obnově lesního porostu výrazně ovlivňuje pronikání přímého slunečního záření do lesa a tím i mikroklima obnovovanéh ...
Kategórie: Spravodajstvo

Revidovaný Český standard FSC lesního hospodaření usnadňuje získání certifikace

9. jún 2015 - 16:51
V uplynulých týdnech byla mezinárodní organizací FSC oficiálně schválena revidovaná verze Českého standardu FSC pro lesní hospodaření. Cílem schválených změn je především usnadnit českým vlastníkům a správcům lesů přechod na certifikaci FSC a přírodě blízké lesní hospodaření. Nově revidovaný Český standard FSC pro lesního hospodaření byl schválen valnou hromadou FSC ČR koncem roku 2014. Pot ...
Kategórie: Spravodajstvo

ČR nově jako oblast nízkého rizika pro FSC kontrolované dřevo - firmy nemusí provádět složité kontroly dodávek!

28. máj 2015 - 9:42
Mezinárodní organizace FSC schválila změnu v Hodnocení rizika ČR z pohledu FSC kontrolovaného dřeva (dále jen Hodnocení). Nově je Česká republika považována za oblast s nízkým rizikem, což znamená, že riziko, že se na našem území těží kontroverzní dřevo, je nízké. Pro zpracovatelské firmy s certifikátem FSC z toho plyne značné zjednodušení, jelikož nyní již nemusí provádět náročné kontroly d ...
Kategórie: Spravodajstvo

Naokolo Hostětína s dobrou náladou a zvuky lesa

23. máj 2015 - 9:49
Netradiční nedělní odpoledne, kdy budete zkoumat záhadu Kočičího hrádku, slasti a strasti životů našich pradědečků a zvuky lesa při procházce magickou krajinou Bílých Karpat, pro vás připravilo Centrum Veronica Hostětín. V neděli 24. května 2015 se uskuteční v Hostětíně již 4. slavnostní otevírání ...
Kategórie: Spravodajstvo

Začal 20. ročník mezinárodní myslivecké výstavy NATURA VIVA

21. máj 2015 - 8:45
V Lysé nad Labem začal jubilejní 20. ročník mezinárodní výstavy NATURA VIVA, který se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Veletrh je zaměřen na myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství. Ministerstvo zemědělství se akce, která potrvá do neděle 24. května, účastní pravidelně. ,,Výstava, která má dvacetiletou tradici, je zárukou zájmu vystavovatelů a návštěv ...
Kategórie: Spravodajstvo

Týden lesů 2015: akce pro děti, autorská i on-line čtení, přednášky a semináře

9. máj 2015 - 9:44
Zvyšovat zájem veřejnosti o les, o jeho ekosystém, o dřevo jako obnovitelnou surovinu a další související oblastise snaží organizátoři Týdne lesů. Letos se s mottem Ochrana lesa - les užitečný všem uskuteční od 11. do 15. května.Po celé České republice chystají lesníci akce nejen pro děti přímo v lesích, ale i autorská a on-line čtení, přednášky a semináře, například pro zaměstnance ve školství ...
Kategórie: Spravodajstvo

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČZU POŘÁDÁ NÁRODNÍ KOLO MEZINÁRODNÍ LESNICKÉ SOUTĚŽE YPEF

26. apríl 2015 - 12:42
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pořádá ve dnech 29.-30. 4. 2015 národní kolo 5. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests - YPEF). Soutěž se uskuteční v Kostelci nad Černými lesy. V národním kole se spolu utkají vítězná družstva z regionálních kol, a to ve dvou kategoriích, 13-15 a 16-19 let. YPE ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky