Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 3 hod 2 min

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

3. február 2016 - 6:56
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství... Citace: 29/2016 Sb. Částka: 12/2016 Sb. Na straně (od-do): 346-365 Rozeslána dne: 29. ledna 2016 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ...
Kategórie: Spravodajstvo

Podnikatelka dostala pokutu 390 tisíc za nelegální těžbu v CHKO Beskydy a poškození půdy i stromů

29. január 2016 - 9:53
Za úmyslnou nelegální těžbu v Chráněné krajinné oblasti Beskydy uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa v Ostravě pokutu 390 tisíc korun podnikatelce Vladimíře Gabrielle Balvínové. Ta sice o těžbě předem písemně informovala orgán státní správy lesů, kácení ale ve skutečnosti provedla ve výrazně větším rozsahu, než oznámila. Při těžbě na ...
Kategórie: Spravodajstvo

Informace k lovu prasete divokého

17. január 2016 - 8:51
Lov prasete divokého po 1. 1. 2016, nabytím účinnosti vyhlášky č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o době lovu"). Ministerstvo zemědělství registruje řadu dotazů a odlišných názorů týkajících se lovu prasete divokého v ...
Kategórie: Spravodajstvo

Houby a borůvky loni opět putovaly do laboratoří ke zkoumání

16. január 2016 - 16:56
Navzdory letošní nepříliš hojné úrodě jedlých hub shromáždili vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. dostatečné množství vzorků k laboratorním analýzám. Detailnímu rozboru se hřibovité houby a borůvky, či jiné lesní plody podrobují pravidelně za účelem zjištění výskytu cizorodých látek (těžkých kovů, aromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenyl ...
Kategórie: Spravodajstvo

Cena Jiřího Nováka

12. január 2016 - 8:45
Česká lesnická společnost se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a dalšími partnery podílí na organizaci Cena Jiřího Nováka, dlouholetého člena RV a místopředsedy ČLS.Své nominace zasílejte na adresu: cenaJN@cesles.cz. Více informací na: cesles@cesles.cz. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře za rok 2014

9. január 2016 - 9:43
Zajímavá statistická data, víte například, že myslivci ulovili za rok 1671 psíků mývalovitých?Ke stažení ve formátu .pdf zde ...
Kategórie: Spravodajstvo

Již za 100 dní se bude uklízet Česko i svět. Přidáte se?

8. január 2016 - 7:50
Do vypuknutí dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 zbývá přesně sto dní! Spojení dvou zkušených organizací, Spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody, vyústilo v ambiciózní cíl: zapojení 100 000 dobrovolníků. Své úklidy mohou zájemci přihlašovat již nyní na webu projektu www.UklidmeCesko.cz. Záštitu nad projektem převzaly pro letošek významné české osobnosti. Přesně za 10 ...
Kategórie: Spravodajstvo

Pěstební zásahy pomáhají smrkům odolat sněhu a větru

29. december 2015 - 13:43
Výzkum dlouhodobého efektu výchovy smrkových porostů v různém věku prokázal, že pěstební opatření mají příznivý vliv na odolnost stromů vůči sněhu (zejména v mladých porostech) a větru (v porostech od středního věku). Šetření uskutečnili vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) - Výzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa). Pro vyhodnocení dlouh ...
Kategórie: Spravodajstvo

Příručka k určování druhů olší je praktickou pomůckou pro lesníky

27. december 2015 - 7:43
Seriál úspěšných praktických klíčů k určování domácích druhů lesních dřevin pokračuje i v letošním roce... Po příručce k určování druhů dubů a bříz přišla na svět metodika k rozlišování domácích druhů olší. Olše byla vyhlášena Dřevinou roku 2015 Lesů České republiky (LČR). Metodika vznikla, stejně jako ty předešlé, na základě poptávky lesních hospodářů státního podniku LČR, kterým (a nejen ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ukliďme Česko děkuje všem letošním partnerům a účastníkům akce!

23. december 2015 - 9:50
A těšíme se na spolupráci i v příštím roce... Příští, v pořadí už třetí ročník dobrovolnické úklidové akce připravujeme ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody pod společným názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko! Přidejte se i Vy k akci, která má smysl a pomozte nám s organizací, propagací, finančně, nebo přiložte ruku k dílu... 16. dubna jdeme na to! ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zkušební laboratoře ve Strnadech patří mezi nejlepší v Evropě

22. december 2015 - 6:52
Dusičnany nebo uhličitany ve vodě, živiny a těžké kovy v půdách, chloridy a fluoridy v jehličí, listí nebo houbách... To vše a mnohem více analyzují odborníci ze zkušebních laboratoří při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve Strnadech. Laboratoře slouží nejen lesnickému výzkumu, ale i veřejnosti,například majitelům lesa nebo odborným lesním hospodářům.O vysoké ú ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

21. december 2015 - 12:42
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti... Citace: 343/2015 Sb. Částka: 145/2015 Sb. Na straně (od-do): 4546 Rozeslána dne: 16. prosince 2015 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství ...
Kategórie: Spravodajstvo

Všechna divoká prasata se budou moci střílet celoročně

19. december 2015 - 7:43
Od 1. ledna 2016 bude možné lovit všechna divoká prasata po celý rok. Počítá s tím novela vyhláškyo době lovu jednotlivých druhů zvěře zveřejněná dnes ve Sbírce zákonů. Novelu vypracovalo Ministerstvo zemědělství v reakci na rostoucí škody způsobené spárkatou zvěří na lesních porostech, zemědělských plodinách a pozemcích. ,,Jsem si vědom, že změna týkající se odlovu divokých prasat vyvolá ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesy města Zlína se přidávají do dobré společnosti odpovědných lesních hospodářů s prestižním certifikátem FSC

18. december 2015 - 10:52
Certifikát lesního hospodaření FSC (Forest Stewardship Council) je dlouhodobě celosvětově nejdůvěryhodnějším způsobem zajištění odpovědného a šetrného přístupu k lesním ekosystémům. Zároveň je certifikátem prestižním, jelikož na lesní správce a vlastníky klade vysoké sociální, environmentální i ekonomické požadavky kvality hospodaření. Díky skupinové certifikaci se však mohou do systému FSC zap ...
Kategórie: Spravodajstvo

Tři vánoční rady: Jak vybrat stromek, nepouštět kapry na svobodu a nekrmit zvířata

18. december 2015 - 9:45
Udělejte radost nejen svým blízkým, ale i přírodě...Chcete o Vánocích udělat radost nejen svým blízkým, ale také neuškodit zbvtečně přírodě? Pořiďte si stromek s certifikátem FSC či aspoň z prořezávky z blízkého lesa, nekupujte kapra a namísto krmení zvěře se raději lesem jen tiše projděte. Můžete se také přidat k lidem, kteří svým blízkým dávají dárky v podobě prospěšného certifikát ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stanovisko ke kácení smrků pichlavých poškozených mšicí smrkovou

6. december 2015 - 10:45
Na jaře 2015 se zejména v západní části republiky přemnožila mšice smrková (Elatobium abietinum) a způsobila poškození smrků pichlavých (,,stříbrných") v okrasných výsadbách... Sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ ve spolupráci s odborníky z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ) a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚ ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vápnění lesů v České republice

30. november 2015 - 16:52
Výsledky účinnosti vápnění pocházejí z kontrolních činností při vápnění lesů, které zadává Ministerstvo zemědělství, statistické hodnocení dat bylo průběžně zpracováváno v rámci projektu MZe č. 0002070203. Rok vydání: 2014 Cílová skupina: odborná lesnická veřejnost Tématic ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ministerstvo zemědělství podporuje zájem mladých o přírodu a lesnictví

28. november 2015 - 5:44
Zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti je cílem soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YoungPeople in EuropeanForests, YPEF) určené mladým od 13 do 19 let. Ti mají při soutěži také možnost diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky. Do místních kol šestého ročníku soutěže se již mohou žáci a studenti základních a středních škol ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vytěžil dřevo a nezalesnil holiny. Dostal pokutu 170 tisíc korun

19. november 2015 - 12:49
Právnické osobě INSTITUT LESNÍ KULTURY z. s. uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem pokutu ve výši 170 tisíc korun. Uvedený vlastník v zákonné lhůtě nezalesnil holiny (paseky) po provedených těžbách dřeva na ploše o výměře 1,72 ha v katastrálním území Domoušice. Pokuta nabyla právní moci 1. října 2015. ,,Protože vlastník lesa nezalesnil vytěžené ploch ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ministr zemědělství: Jednotná strategie hospodaření s lesy je důležitá a prospěšná pro všechny členy Eustaforu

18. november 2015 - 7:44
Setkání představitelů evropských státních lesů sdružených v asociaci Eustafor, které v Praze pořádal státní podnik Lesy ČR, ocenil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zástupci vlastníků lesů i Ministerstva zemědělství hovořili se zpracovateli dřeva o certifikaci lesů jako nástroji, který prověřuje i podporuje odpovědné hospodaření. ,,Asociace je klíčovou platformou pro vyjednávání s institucem ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky