Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 3 hod 21 min

Přirozené zmlazení lesů po kůrovcové kalamitě, je větší, než v případě umělé výsadby a obnovující se les nemá negativní vliv na vodní poměry

10. október 2015 - 13:48
Světově uznávaný vědecký časopis Journal of Applied Ecology na začátku září publikoval rozsáhlý článek, který shrnul výsledky monitoringu přirozeného zmlazení lesů na Šumavě, jenž prošly větrnou a kůrovcovou kalamitou. Podle něj se v oblasti mezi Roklanem, Luzným a Černou Horou za posledních 10 let znásobila hustota přirozeného zmlazení. Na hektaru plochy je tak více mladých smrků, než kolik b ...
Kategórie: Spravodajstvo

Správa lesů musí být efektivní a odpovědná

9. október 2015 - 4:44
Jako Lesní taxační kancelář vznikl před 80 lety nynější Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Náplň i název ústavu se během let měnily. Jeho poslánímvšak vždy bylo v souladu s rozhodnutími zřizovatele, tedy Ministerstvem zemědělství, sloužit rozvoji lesního hospodářství, zejména v oblasti hospodářské úpravy lesů a poskytování informací o lesních ekosystémech v naší republice.Dnes se v Brand ...
Kategórie: Spravodajstvo

Půdy v lesích s chřadnoucím smrkem postrádají důležité živiny

8. október 2015 - 5:53
Vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. zmapovali v uplynulých letech stav lesních půd v oblasti severní Moravy a Slezska, konkrétně v Podbeskydské pahorkatině a Nízkém Jeseníku. Jejich poznatky poslouží při dalším postupu pro záchranu a obnovu tamních lesních ekosystémů. Výzkumníci zpracovali pro oblast severní Moravy a Slezska výsledky půdních ...
Kategórie: Spravodajstvo

Silně ohrožená bříza trpasličí má naději na návrat do přírody

6. október 2015 - 6:44
Velmi vzácná a silně ohrožená bříza trpasličí má naději na záchranu a návrat do přírody díky metodě reprodukce in vitro (mikropropagace), uplatňované ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Postup při reprodukci popisuje nová metodika s názvem Využití metody mikropropagace pro záchranu silně ohroženého druhu břízy trpasličí (Betula nana). Standardizovaná metodika mikr ...
Kategórie: Spravodajstvo

FSC ČR oslavilo FSC Friday vyhlášením výsledků fotografické soutěže Není les jako les

4. október 2015 - 13:48
Nezisková organizace FSC ČR u příležitosti mezinárodního FSC Friday vyhlásila výsledky fotografické soutěže ,,Není les jako les", která se v letošním roce konala již potřetí. Odborná porota vybrala celkem devět fotografů, kteří obdrželi zasloužené ocenění. Fotografická soutěž ,,Není les jako les" letos již potřetí připomněla nejen soutěžícím, ale široké veřejnosti, důležitost lesů nejen ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesnická knihovna ukazuje, že věda není žádná nuda

1. október 2015 - 6:51
Nedílnou součástí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., je odborná lesnická a myslivecká knihovna, která svůj bohatý knižní fond buduje již od vzniku samostatné instituce. Pro své čtenáře je otevřena na dvou místech - ve Strnadech a v Opočně. Dohromady čítá okolo 50 tisíců svazků naučné literatury z celého světa. Jejích služeb využívají například studenti středních a ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mezinárodní spolupráce pomáhá lesnickému výzkumu

29. september 2015 - 6:53
Účast v mezinárodních organizacích, projektech a programech je pro lesnický výzkum nezbytná... Vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. spolupracují s nejrůznějšími subjekty a organizacemi vzahraničí. Prezentují své výsledky na mezinárodních setkáních a konferencích a naopak si odsud odvážejí nové poznatky ze světa vědy a výzkumu v ostatních zemí ...
Kategórie: Spravodajstvo

Douglasce tisolisté z Britské Kolumbie se v Česku daří

27. september 2015 - 17:48
již přes 50 let se Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ve Strnadech zabývá otázkou pěstování douglasky tisolisté (Pseudotsugamenziesii /Mirb./ Franco) vpodmínkách středoevropského klimatu. Vědečtí pracovníci zVÚLHM a České zemědělské univerzity nedávno zhodnotili, jak se daří jedincům douglasky (ve věku 44 let) zrůzných částí Severní Ameriky na mezinárodní provenie ...
Kategórie: Spravodajstvo

Státní Lesy ČR vykázaly do konce července zisk 4,4 miliardy korun

24. september 2015 - 10:55
Lesy České republiky letos utržily 7,57 miliardy korun. Za celý rok firma čeká zisk na úrovni pěti miliard korun a tržby přes 11 miliard. Státní podnik nyní vyhodnocuje třímiliardový tendr, jehož předběžným vítězem je Uniles ze skupiny Agrofert. Státní podnik Lesy České republiky za prvních sedm měsíců letošního roku vytvořil hrubý zisk 4,397 miliardy korun. V porovnání s koncem června to je ...
Kategórie: Spravodajstvo

Tým odborníků zachraňuje unikátní topol šedý

24. september 2015 - 7:46
Unikátní, na území České republiky vzácnou populaci topolu šedého, se pokoušejí zachránit odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Společně s firmou Baroza, s. r. o., (lesní školka) a za podpory Lesů České republiky, s. p., začali letos pracovat na projektu s názvem Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého. Projekt, který potrvá do prosince 2018, ...
Kategórie: Spravodajstvo

Dotace na zalesňování zemědělské půdy

16. september 2015 - 8:55
Rok 2015 je prvním rokem nového programového období, ve kterém jsou z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020 poskytovány dotace na zalesňování zemědělské půdy...A to v rámci opatření 8.1.1 ,,Zalesňování a zakládání lesů" podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády ...
Kategórie: Spravodajstvo

Jak na zlepšení vodního režimu v krajině

17. august 2015 - 9:45
Současná sucha, kterými je postižena prakticky celá Česká republika vedou mnohé k přehodnocování způsobu nakládání vodou. Odborníci a politici se zamýšlí nad novými opatřeními na lepší hospodaření s vodou v krajině. Jeden z největších regulátorů vodního režimu jsou lesy. Je známý fakt, že tam, kde došlo k rozsáhlému odlesnění, se následně zvýšil odtok vody z krajiny včetně související eroze ...
Kategórie: Spravodajstvo

Ministr zemědělství Jurečka navýšil peníze pro leteckou službu určenou na hlídkování a hašení lesních požárů

17. august 2015 - 7:49
O více než dva miliony korun zvýšil ministr zemědělství Marian Jurečka příspěvek Ministerstvu vnitra na Leteckou službu Policie ČR. Tav rámci provozu svých vrtulníků dělá hlídkové popřípadě i hasební lety.Ochrana lesů před požáry není povinností Ministerstva zemědělství, ale vlastníků lesů nad 50 hektarů.Vzhledem k velkému suchu a zvýšenému riziku požárů MZepřispívána částečný provoz poli ...
Kategórie: Spravodajstvo

Lesnický výzkum se představí na Zemi živitelce

14. august 2015 - 9:54
O tom, že se s výsledky výzkumu neseznamují pouze čtenáři recenzovaných časopisů, svědčí řada akcí určených pro odbornou, ale i laickou veřejnost, kterých se Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. pravidelně účastní. Tradicí se například mohou stát veřejné semináře, konané v sídle VÚLHM ve Strnadech. Akce, na nichž budou výsledky výzkumných projektů prezentovány široké ve ...
Kategórie: Spravodajstvo

Netržní produkce lesa a návštěvnost lesa

10. august 2015 - 5:49
Celkově bylo podle údajů nasbíráno za rok 2014 38,2 tis.t. lesních plodin, což je mírně podprůměrný výsledek oproti dlouhodobému průměru 39,6 tis.t V období 29. 11. - 9. 12. 2014 bylo provedeno šetření na reprezentativním souboru domácností ČR (na základě kvótního výběru) týkající se množství sbíraných lesních plodin ve spolupráci s agenturou StemMark prostřednictvím stálé sítě profesionál ...
Kategórie: Spravodajstvo

LES - příběhy stromů a lidí - poznávací a zážitková výstava

8. august 2015 - 8:52
Motto: ...vydejte se na cestu lesem za bájným stromem života a poznání z počátku věků, na napínavou a hravou pouť za dávnou duší lesa, která nás provází, aniž o ní víme. Příběhy stromů, lesníků a dalších obyvatel lesa vám budeme vyprávět v zákoutích a hnízdech, uprostřed kmene i ve víru letokruhů. Poznejte čas, skrytý v paměti dřeva, který nás všechny spojuje. Dívejte se na les jinak, uprostřed ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nové dotační programy PGRLF, a.s. v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva

5. august 2015 - 13:41
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen ,,PGRLF, a.s.) připravil ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství čtyři nové dotační programy zaměřené na oblast rozvoje podnikání v odvětví lesního hospodářství a zpracování dřeva....Nové investiční programy "Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích", "Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce l ...
Kategórie: Spravodajstvo

Plocha lesních pozemků v České republice roste

29. júl 2015 - 4:55
Plocha lesních pozemků v České republice trvale roste a zvyšují se i zásoby dřeva v lesích. Loni v nich bylo vytěženo celkem 15,476 milionu metrů krychlových surového dříví. Výše těžby dřeva nepřekročila celkový průměrný přírůst, což znamená, že je dlouhodobě udržitelná. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014, kterouschválila vláda. Dokument každoročně i ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vědci z AV ČR budou zkoumat lesy na šesti kontinentech

22. júl 2015 - 16:54
ECR Advanced Grant jim umožní mj. postavit jeřáb uprostřed tropických pralesů Mezinárodní vědecký tým pod vedením prof. Vojtěcha Novotného z Biologického centra Akademie věd ČR získal prestižní grant Evropské rady pro výzkum. Více než tři miliony eur využije na studium složitých vztahů lesních ekosystémů na šesti kontinentech, v tropických novoguinejských pralesech pro tyto účely dokonce po ...
Kategórie: Spravodajstvo

PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce

20. júl 2015 - 7:51
Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloží Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce. Ministerstvo navrhuje rovněž podporu související s poříze ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky