Enviweb.cz - les

Subscribe to kanál správ Enviweb.cz - les Enviweb.cz - les
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...
Aktualizácie: pred 1 hod 1 min

Pomozte svými hlasy 800 let staré lípě vyhrát v soutěži Evropský strom roku!

25. február 2017 - 10:54
Od 22. února je hlasování v soutěži Evropský strom roku tajné a aktuální počty hlasů už budou před veřejností skryté. Soutěž tímto vstupuje do své závěrečné fáze a končí 28.února. Během jednoho týdne mohou Evropani stále změnit hlasování a poslat hlas svému stromu. Před zatajněním výsledků byla v čele Evropského stromu roku Česká Lípa u Lipky s 10 447 hlasy, druhé místo obsadil dub Josef z Polsk ...
Kategórie: Spravodajstvo

Roční výkaz o hospodaření v lesích za rok 2016

24. február 2017 - 16:51
Ke stažení ve formátu .docResotní výkaz Les (MZe) 1-01 ke stažení Přílohy Les (MZe) 1-01 (DOC, 243 KB) ...
Kategórie: Spravodajstvo

Musíme to uklidit! zní od ochránců přírody

23. február 2017 - 9:43
Organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko spouští novou soutěž s označováním míst, které je třeba uklidit...Soutěž proběhne na Instagramu. Účastníci, kteří poukážou na místa vhodná k úklidu, mohou vyhrát kompaktní fotoaparát. Vyfocená místa budou inspirací pro dobrovolnické úklidy. Na registraci úklidů je nyní pravý čas. Ačkoliv zima ještě zdaleka nekončí, organizátoři ve ...
Kategórie: Spravodajstvo

PRAHA: Nový rekreační les

22. február 2017 - 16:53
Přes padesát tisíc nových stromků vysázeli lesníci na východě Prahy. Na bývalém poli mezi Dubčí a Běchovicemi v blízkosti Lítožnických rybníků má v budoucnu vzniknout nový pražský les nazvaný Robotka. První lidé by se tam mohli vydat na procházku za zhruba 30 let. ,,Do nějakých deseti let by tady mohly být stromky o velikosti vánočních stromků. Za třicet let by to už mohl být takový lesík, ...
Kategórie: Spravodajstvo

Výsledky monitoringu rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk

18. február 2017 - 11:48
Městské lesy jsou velmi významnou součástí krajiny v bezprostředním okolí lidských sídel...Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostředí důležité z hlediska krajinářského a ekologického (poskytují refugium mnoha živočišným a rostlinným druhům a přispívají tak k zachování biologické rozmanitosti; stabilizují místní klima). Městské lesy jsou důležité také z hlediska rekreačního. Například mnoho obyv ...
Kategórie: Spravodajstvo

Sčítání zvěře

18. február 2017 - 6:41
Kdy proběhne letos sčítání zvěře v honitbách jednotlivých krajů se dozvíte zde: Sčítání zvěře Moravskoslezský kraj 2017 eAGRI > Lesy > Myslivost > Sčítání zvěře 13.2.2017 stáhnout soubor Sčítání zvěře Liberecký kraj 2017 eAGRI > Lesy > Myslivost > Sčítání zvěře 13.2.2017 stáhnout soubor Sčítání zvěře Karlovarský kraj 2017 eAGRI > Lesy > Myslivost > Sčítání zvěře 13.2.2017 stá ...
Kategórie: Spravodajstvo

Strategické cíle lesního hospodářství do roku 2030

16. február 2017 - 8:53
Lesy neslouží jenom k procházkám nebo sbírání hub, mají i zásadní roli v našem ekosystému, a proto je třeba se o ně řádně starat...Posláním lesního hospodářství je udržitelné obhospodařování lesů a multifunkční úloha lesů, poskytování různých lesních produktů, výrobků a služeb způsobem, který nepovede ke zhoršení stavu lesů, účinné využívání zdrojů, optimalizace přínosu lesů a le ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

14. február 2017 - 9:49
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.. Citace: 36/2017 Sb. Částka: 12/2017 Sb. Na straně (od-do): 330-334 Rozeslána dne: 14. února 2017 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ...
Kategórie: Spravodajstvo

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

8. február 2017 - 10:53
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství Citace: 19/2017 Sb. Částka: 6/2017 Sb. Na straně (od-do): 213 Rozeslána dne: 31. ledna 2017 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR Datum při ...
Kategórie: Spravodajstvo

Topoly se opět stávají významnou dřevinou lužních lesů

3. február 2017 - 12:44
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., vydal v pořadí již čtvrtou příručku k určování domácích druhů lesních dřevin Tentokrát se čtenáři mohou podle přehledného klíče naučit rozpoznávat jednotlivé druhy topolů. Příručce o topolech již předcházejí metodiky k určování domácích druhů dubů, bříz a olší. Snahou je poskytnout praktickým lesníkům adalším uživatelům pokud možno ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za poškození lesní půdy a stromů v CHKO Beskydy uložili inspektoři 5 pokut v celkové výši 482 tisíc korun

24. január 2017 - 11:51
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa v Ostravě pokutovali pět subjektů, které se podílely na poškození lesní půdy a stromů ve Starých Hamrech v CHKO Beskydy. K poškození došlo při legální těžbě dřeva v lokalitě Gajdičný roce 2015. Celková výše uložených pokut činí 482 tisíc korun. Pokutovanými jsou společnost Lesy České republiky, s.p. (175 tisíc korun) ...
Kategórie: Spravodajstvo

Soutěž YPEF má za sebou úspěšný rok

20. január 2017 - 13:56
6. ročník evropské soutěže YPEF - Mladí lidé v evropských lesích v České republice byl ukončen mezinárodním kolem v Lotyšsku, které se konalo pod patronací lotyšských státních lesů (Latvijas valts meži) v podzimních měsících tohoto roku. Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo z národního kola z České lesnické akademie Trutnov ve složení Nina Ryšavá, Pavel Brabec a Daniel Janík. ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mrtvé dřevo významně napomáhá rozmanitosti lesů

20. január 2017 - 4:43
Nejen živé stromy, ale také ty odumřelé mají nezastupitelné místo v naší krajině... Svědčí o tom výsledky výzkumu mrtvého dřeva v hospodářských lesích, kterému se dlouhodobě věnují odborníci z Katedry ekologie lesa, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Na toto téma zpracovali metodiku s názvem Management mrtvého dřeva, kterou vydal Výzkumný ústav lesního hospodářst ...
Kategórie: Spravodajstvo

Mapování významných domácích populací buku lesního přináší cenné informace

13. január 2017 - 17:43
Mapový seriál významných regionálních populací lesních dřevin pokračuje... Po smrku ztepilém a jedli bělokoré zpracovali odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., genetickou charakterizaci důležitých potomstev buku lesního v České republice. Výsledky projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum, který je zaměřen ještě nasmrk ztepilý, borovici lesní, dub zi ...
Kategórie: Spravodajstvo

Přihnojování drcenými těžebními zbytky má pozitivní vliv na růst borovice lesní

6. január 2017 - 9:50
Jaký vliv má využívání těžebních zbytků na růst sazenic borovice lesní? To se snaží zjistit trojice vědců z České zemědělské univerzity v Praze - Fakulty lesnické a dřevařské. Před čtyřmi lety zahájili výzkum problematiky vlivu využití těžebních zbytků nastav půd atrvalost lesní produkce.Výzkumné plochy se nacházejí v oblasti přirozených borů v majetku Městských lesů Doksy, s. r. o. První ...
Kategórie: Spravodajstvo

Věk stromů formuje strukturní rozmanitost horských smrčin

23. december 2016 - 9:49
Jakou roli hrají ve formování horského smrkového lesa klimatické podmínky, historie porostů ve formě přirozených narušení nebo vlivu člověka, umístění svahu na sever či na jih nebo nadmořská výška? Vlivem těchto faktorů na horské smrčiny v centrální části Hrubého Jeseníku (NPR Praděd, CHKO Jeseníky) se zabývali odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské. Výsl ...
Kategórie: Spravodajstvo

Vědci zmapovali významné regionální populace jedle bělokoré v ČR

16. december 2016 - 17:43
Odborníci na biologii a šlechtění lesních dřevin z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., zmapovali významné regionální populace jedle bělokoré v České republice.Genetická charakterizace potomstev domácích druhů lesních dřevin představuje cennou informaci, která pro území České republiky dosud nebyla k dispozici. Výsledky projektu Národní agentury pro zemědělský v ...
Kategórie: Spravodajstvo

Zájemci si mohou pořídit vánoční stromky s certifikátem FSC - stejným jako má vánoční strom v centru Brna!

10. december 2016 - 8:43
Odpovědný přístup k životnímu prostředí nemusí být pouze o tom, chovat se v lesích ohleduplně a nenarušovat tak unikátní ekosystém. Zvláště v období vánočních svátků může svojí troškou přispět každý, a to koupí vánočních stromků s FSC certifikátem, které pocházejí z lesů, kde se hospodaří přírodě blízkým způsobem. Jedním z takových stromů je i brněnský vánoční strom, který je každoročně vypravo ...
Kategórie: Spravodajstvo

Středočeský kraj se pyšní titulem Kraj, který prokoukl 2016, těsně předběhl Jihomoraváky

8. december 2016 - 17:54
Nejúspěšnější ročník dobrovolnických úklidových akcí s názvem ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko", je pro letošek ukončen... Organizátoři se po poslední akci v prosinci dopočítali k finálním 86 210 dobrovolníkům při 2066 akcích po celé ČR. Čest všem vítězům, poražených není. Kraj s nejvyšším počtem úklidových akcí byl vyhlášen při slavnostním zakončení sezóny v pražském Florentinu. ,,Do posle ...
Kategórie: Spravodajstvo

Za nezalesnění a nedostatečnou ochranu proti kůrovci v CHKO Beskydy dostala firma pokutu 400 tisíc korun

8. december 2016 - 8:47
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili pokutu 400 tisíc korun společnosti SKOGAR s.r.o. za několikerá porušení lesního zákona. Firma jako vlastník lesních pozemků v katastru obce Krásná na Frýdecko-Místecku v CHKO Beskydy v zákonné dvouleté lhůtě nezalesnila tři holiny o celkové velikosti cca 1,85 hektaru. Navíc neprováděla včasná a dostatečná opatření proti ...
Kategórie: Spravodajstvo

Stránky